Skip to main content
  • Nieuws
  • Snel actieplan nodig voor slimme heropstart economie

Snel actieplan nodig voor slimme heropstart economie

  • 14/04/2020

We moeten nu snel werk maken van een slimme heropstart van de economie. Per week waarin we verder werken zoals vandaag, lijden we immers miljarden euro’s schade. We zien dat andere Europese landen hun economie geleidelijk heropstarten. Voka dringt erop aan dat de beleidsmakers dan ook snel een actieplan opstellen, zodat de economie gefaseerd en met inachtneming van alle noodzakelijke gezondheids- en sanitaire voorschriften kan heropstarten.

Uit onze meest recente enquête bleek dat 31 procent van de Vlaamse bedrijven binnenkort de activiteiten wil heropstarten of uitbreiden. Ook uit de vele contacten met ondernemers blijkt dat ze zo snel mogelijk weer aan de slag willen en ook bereid zijn verder te investeren in bijkomende gezondheidsmaatregelen. Uit de raming van de economische impact die de Nationale Bank en het Federaal Planbureau onlangs bekend maakten, blijkt bovendien hoe dramatisch de impact is van de coronacrisis op onze economie. Als we talmen met de heropstart of deze niet goed uittekenen, komen de fundamenten van onze economie in gevaar.

“Als we talmen met de heropstart of deze niet goed uittekenen, komen de fundamenten van onze economie in gevaar.”

Niko Demeester

Landen zoals Duitsland hebben al exitstrategieën uitgeschreven en bespreken die momenteel. Ondertussen worden de regels geleidelijk aan versoepeld in Oostenrijk, Denemarken en Tsjechië. Vlaanderen is een exportregio: meer dan 80% van het bbp gaat naar buitenlandse markten. Er gaat vandaag terecht veel aandacht naar de binnenlandse vraag en de gezinsbestedingen. Maar de motor van onze economie is de export. We moeten onze economie snel en slim heropstarten, om onze Vlaamse tewerkstelling en economie te verzekeren.

Export veiligstellen

Daarom dringt Voka aan om ook snel werk te maken van een nieuwe en aangepaste strategie voor de export en het aantrekken van buitenlandse investeringen. Dit moet gebeuren op Vlaams niveau met FIT, VLAIO en andere instanties, maar ook op federaal en Europees niveau. Voka stelt vast dat de Europese Unie en het vrij verkeer van goederen, personen en diensten zwaar onder druk staan. Overal duikt er meer protectionisme op. Als we daar geen antwoord op hebben, zullen onze exporterende bedrijven nog veel meer afzien dan vandaag en dat raakt het hart van onze economie. Daarom is een snelle doorstart van onze bedrijven noodzakelijk. 

Business as unusual

Een groot deel van de bedrijven slaagt er al in om in veilige omstandigheden te kunnen werken. Voka roept de bedrijven op om, samen met de werknemers, de nodige gezondheids- en veiligheidsmaatregelen te ontwikkelen en uit te werken op de werkvloer. Op de website van Voka staan best practices en inspirerende verhalen van bedrijven. Het blijft immers nog een tijd ‘business as unusual’: social distancing zal de norm blijven tot de coronacrisis volledig overwonnen is; bedrijven moeten daar nu de nodige maatregelen voor nemen.

Om deze boodschap te versterken hebben we een positieve campagne gelanceerd om ‘op te staan en samen door te gaan’. Daarin bedanken we iedereen die de crisis mee helpt bestrijden. We roepen ook daar de bedrijven op om zoveel als mogelijk en veilig te herstarten, we vragen aan de medewerkers om opnieuw aan de slag te gaan en aan de overheid om een snelle en slimme exitstrategie uit te rollen.

Meer info op www.voka.be/samen-doorgaan.

IMU - vzw Remant
IMU - vzw - De Tijd
IMU - vzw - Altez