Skip to main content
  • Nieuws
  • Snel actieplan nodig voor slimme heropstart economie

Snel actieplan nodig voor slimme heropstart economie

  • 09/04/2020

Voka dringt er bij de regeringen, de Nationale Veiligheidsraad en de expertengroep die de exitstrategie moet voorbereiden op aan om snel een actieplan op te stellen zodat de economie gefaseerd en met inachtneming van alle noodzakelijke gezondheids- en sanitaire voorschriften kan heropstarten. “We moeten nu snel werk maken van zo’n slimme heropstart van de economie. Per week waarin we verder werken zoals vandaag, lijden we miljarden euro’s schade. We zien dat andere Europese landen hun economie geleidelijk heropstarten. Als exportland kunnen we niet achterblijven en concurrentiekracht verliezen”, aldus Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka. 

Uit de enquête van Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, bij 1.200 ondernemingen begin deze week, bleek dat 31 procent van de bedrijven in de komende 10 dagen de activiteiten wil heropstarten of uitbreiden. Ook uit de vele contacten met ondernemers blijkt dat ze zo snel mogelijk weer aan de slag willen en ook bereid zijn verder te investeren in bijkomende gezondheidsmaatregelen. Uit de economische cijfers die de Nationale Bank en het Planbureau gisteren bekend maakten, blijkt bovendien hoe dramatisch de impact is van de coronacrisis op onze economie. “Als we talmen met de heropstart of deze niet goed uittekenen, komen de fundamenten van onze economie in gevaar”, aldus Hans Maertens. 

Voka stelt vast dat in landen zoals Duitsland al exitstrategieën uitgeschreven en besproken worden. Ondertussen worden de regels geleidelijk aan versoepeld in Oostenrijk, Denemarken en Tsjechië. Vlaanderen is een exportregio: meer dan 80 procent van het BBP gaat naar buitenlandse markten. “Er gaat vandaag terecht veel aandacht naar de binnenlandse vraag en de gezinsbestedingen. Maar de motor van onze economie is de export. We moeten onze economie snel en slim heropstarten, om onze Vlaamse tewerkstelling en economie te verzekeren”, aldus Hans Maertens. 

Export veiligstellen 

Daarom dringt Voka aan om ook snel werk te maken van een nieuwe en aangepaste strategie voor de export en het aantrekken van buitenlandse investeringen. Dit moet gebeuren op Vlaams niveau met FIT, VLAIO en andere instanties, maar ook op federaal en Europees niveau. Voka stelt vast dat de Europese Unie en het vrij verkeer van goederen, personen en diensten zwaar onder druk staan. Overal duikt er meer protectionisme op. Als we daar geen antwoord op hebben, zullen onze exporterende bedrijven nog veel meer afzien dan vandaag en dat raakt het hart van onze economie. Daarom is een snelle doorstart van onze bedrijven noodzakelijk.  

Business as unusual 

Voka roept bedrijven op om samen met de werknemers de nodige gezondheids- en veiligheidsmaatregelen te ontwikkelen en uit te werken op de werkvloer. Op de website van Voka staan best practices en inspirerende verhalen van bedrijven. “Het blijft nog een tijd ‘business as unusual’. Social distancing zal de norm blijven tot de coronacrisis volledig overwonnen is. Bedrijven moeten daar nu de nodige maatregelen voor nemen.”, zegt Hans Maertens. 

Voka lanceert ook een positieve campagne om “op te staan en samen door te gaan”. Daarin bedankt Voka iedereen die de crisis mee helpt bestrijden, en roept Voka de bedrijven op om zoveel als mogelijk te herstarten, de medewerkers om opnieuw aan de slag te gaan en de overheid om een snelle en slimme exitstrategie uit te rollen op www.voka.be/samen-doorgaan

Contactpersoon

IMU - vzw Remant
AW_Welt Whitepaper Inclusieve leidinggevende
Gosselin
IMU - vzw - De Tijd
Welt white paper
IMU - vzw - Altez