Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Sinds dit jaar nog voordeliger fietsen van en naar het werk

Sinds dit jaar nog voordeliger fietsen van en naar het werk

  • 16/04/2024

Fietsen van en naar het werk zit de jongste jaren stevig in de lift, zo merkt SD Worx ook. Met de sociaal en fiscaal vrijgestelde fietsvergoeding is er voor werknemers sinds 1 mei vorig jaar zelfs een verplichte stimulans om regelmatiger hun woon-werkverplaatsing met de fiets af te leggen. Sinds dit jaar is die door de indexaanpassing ook opgetrokken tot 0,28 euro per gefietste woon-werkkilometer, met een drempel van 2.500 euro op jaarbasis.

Momenteel, want deze drempel zal worden opgetrokken naar 3.500 euro. ‘Dat past binnen het compromis binnen de regering om de aangepaste berekeningswijze voor de CO2-referentieuitstoot voor het belastbaar voordeel alle aard van de bedrijfswagen ingevoerd te krijgen. De intentie moet wel nog in wetgeving worden gegoten’, weet Veerle Michiels van SD Worx.

De zogenaamde veralgemeende fietsvergoeding van 0,28 euro per kilometer geldt voor werknemers in de privésector die momenteel nog geen recht hebben op een specifieke fietsvergoeding voor hun woon-werkverplaatsingen met de fiets. Ze zijn dan aan de slag in een bedrijf dat nog geen specifieke fietsvergoeding toekent of dat de fietsvergoeding niet toekent op basis van een (sectorale) cao, maar wel op basis van een individuele overeenkomst, een bedrijfsovereenkomst of het arbeidsreglement.

Het bekomen van de veralgemeende fietsvergoeding gaat wel samen met enkele voorwaarden. Zo geldt de vergoeding voor elke effectief gefietste kilometer in het woon-werkverkeer met een maximale afstand van 40 kilometer heen en terug per dag. De werknemer moet ook regelmatig naar het werk fietsen met een fiets of elektrische fiets, bijvoorbeeld eenmaal per week of tijdens de lente en zomer. Het woon-werktraject mag worden opgedeeld in deeltrajecten, die met verschillende vervoersmiddelen worden afgelegd.

VERPLAATSING E-STEP VALT ERBUITEN

De fietsvergoeding is evenwel niet van toepassing bij een verplaatsing met een e-step. Want volgens de Wegcode is dit een gemotoriseerd voortbewegingstoestel waarvoor een werkgever geen fietsvergoeding kan toekennen. ‘Voor gebruik van deze vorm van eigen vervoer kan een werkgever eventueel wel een vergoeding toekennen. En binnen pijler 2 van het federale mobiliteitsbudget is het ook mogelijk om een vergoeding te ontvangen voor een woon-werkverplaatsing met de e-step. Die vergoeding is dan ook vrij van RSZ-bijdrage en bedrijfsvoorheffing’, merkt Veerle Michiels op.

Qua omvang komt de veralgemeende fietsvergoeding voor dit jaar dan neer op maximaal 11,20 euro per fietsdag. Als aan deze voorwaarden is voldaan en het huidige grensbedrag van 2.500 euro niet wordt bereikt, zijn er RSZ-bijdragen noch belastingen verschuldigd op deze fietsvergoeding. Komt het totaal hoger uit dan het grensbedrag, dan zijn er op dat surplus wel RSZ-bijdragen en bedrijfsvoorheffing verschuldigd. De extra kosten die de veralgemeende fietsvergoeding voor afgelegde woon-werkverplaatsingen tussen 1 mei 2023 en 31 december 2024 meebrengt, kan de werkgever compenseren onder de vorm van een verrekenbaar belastingkrediet.

GEWONE FIETSVERGOEDING

Uiteraard mag de werkgever ook nog steeds werken met de ‘gewone’ fietsvergoeding. Vanaf dit jaar mag die maximaal 0,35 euro per effectief gefietste kilometer in woon-werkverkeer toekennen, vrij van RSZ-bijdrage en bedrijfsvoorheffing. Ook voor deze facultatieve fietsvergoeding kan hij een beperkt belastingkrediet genieten, op basis van het verschil tussen het referentiebedrag en het effectieve bedrag voor de fietsvergoeding op 1 juni 2023. De fiscale vrijstelling koppelt men voortaan ook aan het gebruik van de forfaitaire kosten in de aangifte personenbelasting. Een werknemer mag dus zijn werkelijke beroepskosten niet meer bewijzen als hij wil blijven genieten van de fiscale vrijstelling van de fietsvergoeding. Hiermee wordt die op eenzelfde manier behandeld als de andere werkgeverstussenkomsten in de kosten verbonden aan het woon-werkverkeer. Dezelfde voorwaarde geldt voortaan ook om van de vrijstelling van het voordeel, verbonden aan de terbeschikkingstelling van een fiets door de werkgever, te genieten. Die voorwaarde komt bovenop de voorwaarde dat de fiets effectief moet gebruikt worden voor (een deel van) de woon-werkverplaatsingen.

 

www.sdworx.be

Fietslease in cafetariaplan

Meer en meer werkgevers kiezen er volgens SD Worx ook voor om flexibele verloning via cafetariaplannen aan te bieden aan hun medewerkers, om op die manier strategische accenten in hun reward- en mobiliteitsbeleid te concretiseren. ‘Mobiliteitsvoordelen maken steevast deel uit van het aanbod, waarbij het aanbod fietslease een vaste waarde is. Ook de elektrificatie van het bedrijfswagenpark wordt via flexibele verloning gefaciliteerd en versneld, hetzij door het aanbieden van het federale mobiliteitsbudget, hetzij via een bedrijfseigen mobiliteitsplan. We zien een stijgende trend in de combinatie van beide, die mekaar versterken en aanvullen’, stelt Sara Flipkens, manager Flex Income Plan, Mobility & Warrants bij SD Worx.