Skip to main content

Shift naar duurzame multimobiliteit

  • 06/06/2018

De Ring rond Brussel heeft er al een lange geschiedenis opzitten en is dringend aan opfrissing toe. Met de Werken aan de Ring zet De Werkvennootschap nu voluit in op een leefbare en werkbare omgeving in de gemeenten rond de Ring. Ook een vlotter en veiliger verkeer is belangrijk, waar naast de auto ook de fiets en het openbaar vervoer een belangrijke plaats innemen.

De Vlaamse Regering en Voka Vlaams-Brabant hebben de handen in elkaar geslagen om bedrijven en ondernemers in de Vlaamse Rand te informeren over het omvattende investeringsplan en een goede bereikbaarheid tijdens de werken. “Goede mobiliteit is voor ons als werkge- versorganisatie steeds cruciaal. Bedrijven moeten tijdens de werken bereikbaar blijven voor hun personeel, klanten en leveranciers”, zegt Peter Van Biesbroeck, algemeen directeur van Voka Vlaams-Brabant. Daarom zal het belangrijk zijn dat er vanaf de start van de werken zo veel mogelijk alternatieve routes en vervoersmiddelen gebruikt worden.

Verschillende bedrijven zetten daarom nu al de eerste stappen in die shift  naar duurzame mulimobiliteit. G4S, de wereldleider in geïntegreerde beveiliging, is één van hen. Naar aanleiding van de geplande werken aan de Brusselse Ring, breidde G4S de verplichte federale mobiliteitsenquête uit om na te gaan hoe men medewerkers op vlak van mobiliteit meer kan ondersteunen. “De resultaten van die enquête helpen ons om door- dacht te werk te gaan en het mobiliteitsaanbod af te stemmen op de wensen en noden van onze medewerkers”, zegt Evelien Vandersmissen, Recruitment en Development manager bij G4S Belgium. De thema’s die bevraagd werden in de enquête, omvatten onder andere mogelijke interesse in fietsleasing, autodelen, carpoolen, een pendelbus en de algemene houding ten opzichte van het openbaar vervoer.

Fietstest

Uit de enquête van G4S bleek dat heel wat werknemers van het hoofdkantoor in Vilvoorde geïnteresseerd zijn in fietsleasing. Het bedrijf lanceerde  daarom een fietstest om meer werknemers op de fiets te krijgen. Drie weken lang staan er vier gewone fietsen en twee e-bikes ter beschikking van de medewerkers in Vilvoorde. De fietsen kunnen worden gebruikt voor verplaatsingen tijdens de werkdag, maar ook voor woon-werkverkeer.

Duurzame alternatieven

“G4S heeft heel wat wagens op de baan en we zijn ons ervan bewust dat we zo voor heel wat uitstoot zorgen”, vertelt Vandersmissen. “Waar we kunnen, proberen we daaraan te werken, bijvoorbeeld door een elektrische poolwagen ter beschikking te stellen voor verplaatsingen tijdens de werkdag.” Voor de lancering van die elektrische wagen organiseerde G4S een ‘Electric Meet & Greet Evenement’. Tijdens die namiddag konden de medewerkers een testrit maken en kregen ze praktische informatie over de auto. “Die informatie was nodig, want mensen die nog nooit met een elektrische wagen reden stonden er soms een beetje huiverig tegenover. De ‘meet-and-greet’ met de wagen was ideaal om die vooroordelen weg te nemen”, vertelt Vandersmissen.

Daarnaast stimuleert G4S ook carpooling. Momenteel loopt er een project op Brussels Airport met een app die het carpoolen naar het werk faciliteert. G4S bekijkt nu of die app ook in Vilvoorde geïmplementeerd kan worden. “We plannen de app ook bij de andere bedrijven in de buurt van ons hoofdkantoor te promoten, zodat we de carpoolvijver kunnen vergroten”, zegt Vandersmissen. “Dat zal het gemakkelijker maken voor de medewerkers om een rit te vinden en samen te rijden.”

Samenwerking

Volgens Vandersmissen is het heel belangrijk om samen met andere bedrijven te zoeken naar gemeenschappelijke oplossingen. “Dat kan het succes van
de initiatieven enkel ten goede komen. Een samenwerking met bedrijven uit de buurt vergroot bijvoorbeeld de kans op een match bij carpooling. Maar ook voor initiatieven zoals een pendelbus is het interessant om krachten te bundelen”, verduidelijkt Vandersmissen.

“Voorlopig focussen we onze initiatieven nog op ons hoofdkantoor in Vilvoorde. Als we zien dat het duurzame mobiliteitsaanbod daar goed gebruikt wordt, zullen we overwegen om dat uit te breiden naar andere locaties, zoals Brussels Airport of de Europese Commissie”, besluit Vandersmissen. “Met die nieuwe initiatieven willen wij onze medewerkers ertoe aanzetten om meer na te denken over duurzame mobiliteit en te komen tot gedragsveranderingen die de mobiliteit net ten goede komen.”
 

Lancering Community werken aan de ring

De Werken aan de Ring worden concreter met de dag. Daarom is er nood aan een community van bedrijfsleiders die elkaar kunnen inspireren en ondersteunen en die kunnen samenwerken om oplossingen te vinden voor de mobiliteitsuitdagingen die zich vandaag en in de toekomst stellen. Op 18 september 2018 om 10.00u geeft Voka Vlaams-Brabant de kick-off van deze community in het VAC Herman Teirlinck gebouw (Brussel).

Het exacte programma van deze dag volgt nog. www.voka.be/vb/communitywerkenaandering

Meer info: xavier.boonman@voka.be

Dit artikel verscheen in Ondernemers mei 2018.

Proximus