Skip to main content
  • Nieuws
  • Septemberverklaring: deze 10 engagementen van de Vlaamse regering maken jouw onderneming sterker

Septemberverklaring: deze 10 engagementen van de Vlaamse regering maken jouw onderneming sterker

  • 28/09/2020

In de Septemberverklaring lichtte de Vlaamse regering haar prioriteiten voor 2021 toe. Deze tien engagementen van Jambon I maken jouw onderneming sterker, en komen er dankzij inspanningen en voorstellen van Voka.

1. Miljarden extra investeringen

Er moet een relanceplan komen voor de economie, waarbij de Vlaamse overheid onder andere haar eigen investeringen versnelt. Zo riep Voka vorige week nog op. 

"De Vlaamse economie en samenleving hebben nu nood aan sterke investeringsimpulsen", beaamde minister-president Jan Jambon in de Septemberverklaring. 

"De Vlaamse regering zal in het kader van de relance 4,3 miljard euro investeren in de welvaart van Vlaanderen en het welzijn van de Vlamingen", kondigde hij aan.

Voka vroeg aan de Vlaamse regering om te investeren in MOED: Mobiliteit, Onderzoek en innovatie, Energie en Digitalisering. Die vraag wordt door de Vlaamse regering met verve ingevuld.

Met extra investeringen voor mobiliteitsinfrastructuur, onderzoeksinfrastructuur en innovatieprojecten, woningrenovatie en hernieuwbare energie, en de digitalisering van onderwijs, economie en de lokale besturen. De extra investeringen in zorg en welzijn maken dat ook een gezonder Vlaanderen werkelijkheid kan worden. 

 

2. Welvaartsfonds dat kapitaal verschaft

Begin juni kondigde de Vlaamse regering een Welvaartsfonds aan om te beleggen in toekomstgerichte Vlaamse ondernemingen. Dit is een belangrijk instrument om kapitaal te verschaffen aan gezonde bedrijven en zo hen in hun groei te ondersteunen.

Voka drong erop aan om vaart te maken met dit Welvaartsfonds. In de Septemberverklaring kondigde minister-president Jan Jambon aan dit fonds binnenkort boven de doopvont te houden.

Doel van het fonds is om extra spaarmiddelen van particulieren aan te trekken ter ondersteuning van de bedrijfssolvabiliteit

De doelgroep van het fonds zijn start- en scale-ups, innovatieve en opschalende bedrijven, dochters van internationale groepen die willen verzelfstandigen, … Kortom, een brede, maar toekomstgerichte groep van bedrijven die de Vlaamse economie verder kunnen verankeren.

 

3. Aanpak arbeidskrapte en levenslang leren

We hebben tot nu toe, gelukkig maar, weinig jobs verloren in Vlaanderen door de coronacrisis. Dit heeft wel als keerzijde dat de krapte op onze arbeidsmarkt alweer snel toeneemt.

Bedrijven hebben meer en meer moeite om geschikte medewerkers te vinden, ook voor laaggeschoolde profielen. Als we de groeikansen echt willen benutten, moeten die vacatures snel ingevuld raken en dus meer mensen aan het werk krijgen. 

De werkzaamheidsgraad (nu 75,8% in Vlaanderen) moet omhoog, bevestigde de minister-president in de Septemberverklaring. "We moeten naar die 80% werkzaamheidsgraad. Ondanks, en misschien zelfs wel omwille van corona. We hebben alle handen en hersenen nodig. Niet alleen voor onze economie, maar ook om ervoor te zorgen dat iedereen zich nuttig en dienstbaar kan voelen."

"Samen met de VDAB, de werkgeversorganisaties, de vakbonden en vele andere partners gaan we de uitdaging aan om zoveel mogelijk mensen te herscholen en naar een job leiden", voegde Jambon er nog aan toe.

Hij legde in de Septemberverklaring ook de nadruk op levenslang leren. "Blijven leren mag geen slogan zijn, maar iets wat we normaal vinden en ook allemaal doen."

 

4. Meer geld voor innovatie

Minister-president Jan Jambon bestempelde in de Septemberverklaring innovatie als "het nieuwe normaal, met de ambitie om te schitteren". "De Vlaamse regering gaat het goede voorbeeld geven, dat beloof ik u. Daarom verhogen we het reeds besliste groeipad voor onderzoek en ontwikkeling", benadrukte hij.

Goed nieuws, want heel wat bedrijven vernieuwen hun producten en processen, omdat ze weten dat de groei op een nieuwe manier zal moeten gebeuren. Dit vertaalt zich in een grote en breed verspreide toename van de aanvragen voor innovatiesteun.

Voka vroeg de Vlaamse regering daarom om ervoor te zorgen dat die bijkomende aanvragen gehonoreerd kunnen worden, zodat onze bedrijven zich kunnen klaarstomen voor de toekomst

 

5. Aantrekken miljarden EU-steun 

Om de investeringen en innovatie te ondersteunen, zijn ook heel wat Europese middelen beschikbaar via het herstelplan van de EU.

Ons land kan daarin aanspraak maken op ongeveer 5 miljard euro, maar dan moeten wij wel zo snel mogelijk investeringsprojecten identificeren en die indienen bij de EU. 

"De investeringen die we zullen doen om onze economie en onze samenleving herop te bouwen, zijn noodzakelijk. Voor een deel kunnen we daarbij putten uit Europese middelen", zei minister-president Jan Jambon in de Septemberverklaring. 
 
"Samen met mijn collega’s-ministers willen en eisen we dat Vlaanderen zijn rechtmatige deel van het Europese geld voor de heropbouw en heropleving van onze economie moet krijgen", beloofde Jambon ook. 

 

6. Digitalisering onderwijs 

Minister-president Jambon belooft een "forse investering in de digitalisering van ons onderwijs."

Voka ijvert voor slim en digitaal onderwijs. Want de digitaliseringsgolf zal niet afnemen en een grote impact hebben op elke sector, ook op het onderwijs. Dat is vandaag al volop bezig, en corona heeft dit proces nog versneld.

Het onderwijs is vandaag niet klaar voor deze digitaliseringsgolf. Leraren hebben onvoldoende vaardigheden om ICT op een kwalitatieve manier te integreren in de klaspraktijk en krijgen onvoldoende bijscholingen op dit vlak. Het aantal scholen met een ICT-beleidsplan neemt zelfs af. Er zijn bijkomende initiatieven nodig om dit versterken en zo de digitale mogelijkheden optimaal te benutten.

 

7. Files aanpakken

"Er liggen belangrijke projecten op de plank, zoals groener openbaar vervoer, nieuwe sluizen, verhogingen van bruggen, enzovoort. Om Oosterweel niet te vergeten, het grootste infrastuurproject van West-Europa", beklemtoonde Jan Jambon.

In het Plan Samen Groeien schuift Voka slimme duurzaamheid, waaronder ook mobiliteit, naar voren als een van de speerpunten. 

 

8. Projecten sneller vergunnen

In het Plan Samen Groeien ijvert Voka voor een performante overheid. De Vlaamse regering wil op dit vlak stappen vooruit zetten.

"Zo moeten bedrijven en burgers sneller aan een vergunning geraken", kondigde Jan Jambon aan. "Ook de beroepsprocedures moeten korter. Daarom gaan we investeren in extra rechters bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Een betwistingsdossier moet veel sneller worden afgerond." 

 

9. Administratieve vereenvoudiging

"We gaan ook de bureaucratie aanpakken. U mag zich verwachten aan een operatie 'stop-de-regelneverij'. Regeltjes die niks bijdragen, moeten op de schop", klonk het in de Septemberverklaring.

 

10. Extra middelen voor brexit

Het lijkt steeds waarschijnlijker dat we een tweede economische opdoffer te verwerken zullen krijgen met de aanstormende harde brexit die ons land tot 42.000 jobs kan kosten. Zo waarschuwt Voka al enige tijd.

De Vlaamse regering heeft dit begrepen en sprak bij monde van de minister-president in de Septemberverklaring dit engagement uit: "Bedrijven en een aantal specifieke sectoren zullen we helpen in het opvangen van de gevolgen van de brexit."

 

imu - vzw - Recupel
IMU - vzw - Mediafin TTL