Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Schrapping reservatiestroken Schipdonkkanaal noopt tot dringende opwaardering Ringvaart rond Brugge

Schrapping reservatiestroken Schipdonkkanaal noopt tot dringende opwaardering Ringvaart rond Brugge

  • 22/12/2022

Apzi-Voka West-Vlaanderen: "Recente versoepelingen volstaan niet voor optimaal gebruik estuaire vaart"

Begin deze week kondigde minister Demir in het Vlaams Parlement aan dat een verbreding en verdieping van het Schipdonkkanaal er niet zal komen. Dat was jarenlang een optie geweest als binnenvaartontsluiting voor de haven van Zeebrugge. Apzi-Voka West-Vlaanderen neemt akte van de beslissing van de Vlaamse Regering. “Nu laat de regering uitschijnen dat, met de recente versoepelingen omtrent de estuaire vaart, alles is opgelost. We willen toch duidelijk stellen dat het onmogelijk blijft om met binnenschepen vanuit Zeebrugge over zee naar de Westerschelde te varen. Deze beslissing betekent dat de Vlaamse Regering nu snel en duidelijk moet kiezen voor de opwaardering van het kanaal Gent-Brugge en de Ringvaart rond Brugge”, aldus Marc Adriansens, voorzitter van Apzi-Voka.

Enkele weken terug kondigden ministers Lydia Peeters (Vlaams minister voor mobiliteit en openbare werken) en minister Vincent Van Quickenborne (federaal minister bevoegd voor de Noordzee) aan dat er een overeenkomst met Nederland was afgesloten omtrent estuaire vaart (i.e. het varen met versterkte binnenvaartschepen vanuit Zeebrugge over de Noordzee naar de Westerschelde).

Aangezien die overeenkomst enkel de juridische knelpunten aanpakt, is de overeenkomst voor Apzi-Voka West-Vlaanderen onvoldoende. “Estuaire vaart zal pas een volwaardig alternatief zijn als ook normale binnenvaartschepen over zee mogen varen. Dat is nu in de verste verte niet het geval. Er zijn heel wat technische verschillen tussen een estuair schip en een binnenvaartschip. Voor het vervoer van containers vanuit Zeebrugge naar Antwerpen en het Rijngebied is de estuaire vaart interessant. Om goederen vanuit het Seine-Scheldebekken naar Zeebrugge te vervoeren daarentegen, zijn estuaire schepen ongeschikt. Dat moet via reguliere binnenvaart", zegt Marc Adriansens, voorzitter van Apzi-Voka.

Bert Mons, gedelegeerd bestuurder van Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen, stelt echter vast dat de Vlaamse overheid nalaat om te investeren in de binnenvaartinfrastructuur in de regio. “Het kanaal Gent-Brugge en de Ringvaart rond Brugge worden al jaren stiefmoederlijk behandeld. Op een boogscheut van elkaar volgen de kritieke punten elkaar op. Zo zijn de werken voor de vernieuwing van de Steenbruggebrug nog altijd niet gestart. De Dampoortsluis hangt met haken en ogen aan elkaar vast en is een bottleneck van jewelste. Enkele maanden geleden nog botste een schip tegen de Krakelebrug. ​ Die is sindsdien geblokkeerd, zonder uitzicht op herstelling. De overheid blijft in gebreke. Er moet dringend geïnvesteerd worden in de infrastructuur", besluit Mons.

Contactpersonen

Bert Mons

Gedelegeerd bestuurder

Dieter Coussée

Belangenbehartiging Noord-West-Vlaanderen - Apzi-Voka West-Vlaanderen

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag