Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Schone technologie: booming business

Schone technologie: booming business

  • 20/02/2023

Met de klimaatambities in het vooruitzicht, zetten bedrijven massaal in op duurzaamheid. Cleantech, of schone technologie, kan die transitie versnellen en is aan een sterke opmars bezig in Vlaanderen. In het brede ecosysteem steekt Gent er bovenuit en wil de stad zelfs continentaal een hoofdrol spelen. We schetsen de contouren van het landschap, duiken de academische wereld in en laten drie cleantechbedrijven aan het woord.

tekening

 

Tekst Sam De Kegel – Laurens Fagard

Midden jaren negentig verschijnt cleantech voor het eerst aan de horizon. Vooral in de Amerikaanse financiële sector bestempelen investeerders het als een verzamelnaam voor milieuvriendelijke technologieën. Zeker na de internetbubbel rond de eeuwwisseling gaat cleantech pas echt over de tongen. Hoewel de term al even tot onze woordenschat behoort, bestaat over de precieze invulling nog altijd onduidelijkheid.

In Vlaanderen promoot Cleantech Flanders als overkoepelende organisatie cleantech en helpt ze bedrijven met de implementatie ervan. De organisatie ontstond in 2008 en is sinds 2018 deel van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO). Als tandem trekken Charlotte Struye en Frans Snijkers de kar van Cleantech Flanders. “Cleantech is sectoroverschrijdend en dus geen klassieke industriële sector an sich. Je vindt het onder meer terug in domeinen zoals energie, circulaire economie, mobiliteit, lucht, water en bodem. Er is een onderscheid tussen bedrijven die duurzame technologie maken en degenen die het implementeren. Zo heb je bijvoorbeeld starters met een revolutionaire technologie, maar evengoed grote bedrijven die aanzienlijk investeren in hun R&D-afdeling om processen volledig te verduurzamen”, verduidelijkt Charlotte.

Booming business

Om het landschap in kaart te brengen, brengt Cleantech Flanders een jaarlijks rapport uit. De analyse leidde in 2022 tot de identificatie van 1980 actoren binnen de innovatieve Vlaamse cleantechsector. Die zijn verdeeld over 4 categorieën: pioneers passen cleantech toe in hun productieproces, enablers maken mee het ecosysteem mogelijk, implementors helpen andere bedrijven om cleantech aan te wenden en tech providers maken effectief een cleantech-product of –dienst. Met 170 actoren steekt Gent als hub er met kop en schouders bovenuit. 

Dat cleantechinnovatie ook in werkgelegenheid heel wat te bieden heeft, bewijst een jaarlijkse gestage stijging in jobs. In 2020 werkten 29.564 voltijdse equivalenten in de sector waarvan zo'n 70% bij techleveranciers en enablers. “We verwachten dat dit aantal nog verder zal stijgen in de toekomst. Het is een erg dynamische sector waar investeringen, overnames en fusies gebruikelijk zijn om marktposities te versterken”, aldus Frans. 

We hebben in Vlaanderen een goed ontwikkeld ecosysteem. Om de vergelijking met de rest van de wereld te maken, is het zinvol om per domein binnen de cleantech te kijken. Zo blinken we Europees uit op een aantal gebieden zoals offshore windturbinecapaciteit per kilometer kustlijn (4de), zonne-energie per inwoner (2de) en recyclage van verpakkingsafval (1ste). Bovendien zien we dat ondersteunende technologieën in de toekomst een gamechanger kunnen zijn in de transitie. We zullen meer gebruik maken van digitale toepassingen zoals artificiële intelligentie of machine learning om incrementeel te innoveren binnen cleantech.”

Om de regio internationaal nog meer op de kaart te zetten, wil Cleantech Flanders zoveel mogelijk bedrijven promoten. “Je kan gratis partner worden en beroep doen op de knowhow en ons netwerk. Vooral start- en scale-ups hebben hier baat bij. We proberen vooral als facilitator op te treden en hun groei te accelereren”, besluit Charlotte.

‘Schone’ stad Gent zet cleantech hoog op agenda

Dat een belangrijke rol is weggelegd voor techbedrijven is al langer het credo in Gent. De stad richt zijn pijlen op vier speerpunten: biotech, healthtech, digitale technologie en cleantech. Door slim in te zetten op deze vier speerpunten wil het de ecosystemen naar internationaal topniveau tillen. 

In Gent doen ze dit als overheid samen met burgers, kennisinstellingen en industrie. Zo is de stad voor cleantech trekker van het Europese PlastiCity en URBCON-project. PlastiCity zet in op recycling van industriële en commerciële plastic en URBCON gebruikt afvalstromen in een innovatief en  duurzaam beton. 

Gent maakt dus werk van een bruisende community voor cleantech. Die maakt het mogelijk kennis, technologieën en materialen te delen waar alle betrokken partijen winst uit halen. Stad Gent is onder meer betrokken bij Smart Delta Resources (SDR), een publiek-privaat netwerk met als doel het samenbrengen van grote industriële spelers in de chemie-, staal-, energie- en voedingssector in de Schelde-Deltaregio om de klimaattransitie aan te pakken. Deze samenwerking moet de ambitie van een klimaatneutrale industrie in de regio tegen 2050 mogelijk maken. 

Voor meer info over cleantech in Gent kan je terecht op deze website.

Ontdek op de website van Voka verschillende dossiers met tips, feiten en inspiratie rond energie & Klimaat

Hoe krijgen we onze energiefactuur naar beneden? En hoe kunnen we de transitie maken naar meer groene energie? Het zijn vragen waarmee heel wat ondernemers zitten. Ontdek ze hier.

Artikel uit publicatie