Skip to main content
  • Nieuws
  • Sanpo-yoshi. Of Duurzaam Ondernemen op zijn Japans

Sanpo-yoshi. Of Duurzaam Ondernemen op zijn Japans

  • 16/05/2017

Met 22 ondernemers in het kielzog trokken we van 23 tot en met 29 april naar Japan. Voor velen was het een eerste kennismaking met het land van de rijzende zon dat zo’n 12,5 maal groter is dan België.

Gespreid over 4 dagen werd de West-Vlaamse delegatie ondergedompeld in de Japanse (bedrijfs-)cultuur met boeiende werkbezoeken aan Panasonic, Puratos, Daikin, NYK, Toyota en Tokai Optical.  Inspirerend was het zonder meer en ik verwijs u graag naar onze website voor het reisverslag.

Met één van onze Japanse gastheren had ik een gesprek over duurzaam en verantwoord ondernemen. En hoewel het Engels van deze pientere kerel het soms liet afweten (en mijn Japans al helemaal) bleek dat heel wat elementen van duurzaam en verantwoord ondernemen hun oorsprong vinden in de Japanse traditie.

 

In de Edo-periode (1600-1868) bestond er iets wat handelaars het Sanpo-yoshi noemden. Dit betekent ‘goed in 3 richtingen’: goed voor de verkoper, goed voor de koper en goed voor de gemeenschap.Handelaars wisten dat handel nauw met de lokale gemeenschap was verweven en dat ze door investeringen in openbare werken en door vrijwilligerswerk een bijdrage leverden aan die gemeenschap. Dat concept is nog steeds aanwezig in de Japanse zakenwereld. 

Traditioneel richt het Japanse ondernemerschap zich op het voortbestaan en de groei van het bedrijf zelf. Aandeelhouders, management, werknemers, en zelfs toeleveranciers worden verondersteld hun eigen eisen te matigen om de duurzame groei en bloei van de firma te verzekeren. In vergelijking met vooral Angelsaksische landen bedragen de uitkeringen voor aandeelhouders en topmanagers ook beduidend minder.

Van personeelsleden wordt verwacht dat ze in voldoende mate het belang van de firma vooropstellen. Van leveranciers wordt verwacht dat ze zich voor de langere termijn met het bedrijf verankeren door mee te werken aan toekomstige ontwikkelingen. De onderneming staat centraal. Alle geledingen van het bedrijf worden verondersteld te focussen op de toekomst van het bedrijf. Langetermijndenken en duurzaam ondernemen vloeit voort uit dit concept. Buitenlandse bedrijven die wensen toe te leveren aan Japan dienen met deze traditie rekening te houden.

De meeste Japanse firma's zijn niet uit op een "quick win", maar wel op een duurzame relatie waarin alle partijen winnen omdat gefocust wordt op gezamenlijke groei op langere termijn. 

Ook Voka West-Vlaanderen gelooft sterk in de principes van “Sanpo-yoshi”.  Met het Voka Charter Duurzaam Ondernemen bieden we uw onderneming de mogelijkheid duurzaam ondernemen concreet vorm te geven, met inbegrip van people- en planet-aspecten. Elke onderneming uit eender welke sector en van verschillende grootte kan dankzij het VCDO op eigen maat via een actieplan resultaatgericht en continu optimaliserend aan duurzaam ondernemen werken.

De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties vormen hiervoor het universeel kader. De deelnemer legt op het einde van het jaar zijn realisaties voor aan een team van onafhankelijke deskundigen en ontvangt na een positieve evaluatie het VCDO.  Een mooie basis om verder te groeien. In 3 richtingen. Sayōnara, beste ondernemers!