Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Sanofi breidt vestiging in Geel opnieuw uit

Sanofi breidt vestiging in Geel opnieuw uit

  • 05/12/2022

De Sanofi-vestiging in Geel blijft dankzij een nieuwe investering van 120 miljoen euro ook de komende jaren het center of excellence voor de complexe productie van biologische geneesmiddelen. De extra investeringen worden gebruikt voor de introductie van een nieuwe productielijn. “In bijkomende bioreactoren gaan we een nieuw biologisch geneesmiddel produceren”, zegt Julien Moindrot, general manager van Sanofi Geel. “Het gaat om een therapeutisch eiwit voor de behandeling van hemofilie A, een zeldzame bloedstollingsstoornis. Dit middel zal voor een betere levenskwaliteit zorgen voor hemofiliepatiënten over de hele wereld.”
 

De biofarma-site van Sanofi in Geel kent al een lange geschiedenis. Oorspronkelijk ontwikkelde het Nederlandse bedrijf Pharming er een enzym dat gewonnen werd uit de melk van transgene konijnen. “Dat enzym werd gebruikt in de ontwikkeling van een medicijn voor een erg zeldzame, maar zeer ernstige spierziekte”, legt Julien Mondroit uit. Pharming kwam in de problemen omdat ze onmogelijk voldoende konijnen konden kweken – ze hadden er meer dan een miljoen nodig – om de proteïnen die nodig waren voor de productie uit de melk te halen. In 2001 nam het Amerikaanse Genzyme de site en de honderd medewerkers over. Het bedrijf investeerde onmiddellijk 130 miljoen euro in een nieuwe biofarmaceutische productie-eenheid en ging verder met de ontwikkeling van een medicijn tegen de zeldzame spierziekte.”
 

Betrokken en geëngageerde medewerkers

Op het ogenblik van de overname door Genzyme bestond de vestiging in Geel uit een verzameling containers die dienst deden als labo’s en kantoren. “Sinds die tijd is er heel wat veranderd”, weet Julien Moindrot. “Genzyme investeerde fors in de site en ook na de overname in 2011 door de Franse groep Sanofi bleven de investeringen in mensen, complexe productieprocessen en de uitbreiding van de productiecapaciteit verder gaan. Vandaag zijn we in Geel hierdoor geëvolueerd naar een ultramoderne site van 95.000 m2 en ruim 800 medewerkers.


Sinds de overname in 2001 is er in totaal 1,1 miljard euro in de Geelse site geïnvesteerd. En ook best uniek is het feit dat de honderd oorspronkelijke medewerkers – op diegene na die intussen op pensioen gingen – zo goed als allemaal nog in het bedrijf werkzaam zijn. En ook de mensen die nadien instroomden zijn zeer betrokken en geëngageerd. Hierdoor is het verloop in personeel heel laag. Ikzelf – met als personeelsnummer 304 – ben hiervan een mooi voorbeeld.”
 

Levende cellen

De medewerkers van Sanofi Geel zijn dan ook rechtstreeks betrokken bij productieprocessen die wereldwijd levens redden. “We zijn gespecialiseerd in de productie van therapeutische eiwitproducten voor biologische geneesmiddelen op basis van celcultuur”, vertelt Julien Moindrot. “Dat wil zeggen dat we met levende cellen werken, wat natuurlijk veel onvoorspelbaarder is dan bijvoorbeeld chemische processen. Tijdens het uitermate complexe productieproces van therapeutische eiwitten kweken we levende cellen in grote bioreactoren. Deze eiwitten – die we na de kweek opzuiveren – hebben een uniek en heel specifiek productieproces, waarvoor we steeds nieuwe testen moeten ontwikkelen, die de veiligheid en doeltreffendheid van het eiwit verzekeren.


Al meer dan twintig jaar produceren we zo op onze site de enzymen die gebruikt worden in de medicatie voor
een ernstige spierziekte. Op dit ogenblik is die ziekte nog steeds niet geneesbaar, waardoor de patiënten afhankelijk zijn van onze medicatie, die de ziekte onder controle houdt. In 2016 investeerde Sanofi in Geel in een tweede productie- eenheid en sindsdien produceren we ook monoklonale antilichamen voor de behandeling van immuunziekten zoals atopische dermatis of ernstig eczeem en astma. Daardoor werd onze vestiging nog veel meer als toplocatie op de kaart gezet.”
 

Door een investering in een tweede productie- eenheid werd onze vestiging in Geel nog meer als toplocatie op de kaart gezet.

Zeer bekwame mensen en sterk in wetenschap

En nu investeert Sanofi dus in een derde productie-eenheid voor de site in Geel. “De expertise van onze mensen en de uitstekende reputatie van onze vestiging op het vlak van complexe biotechnologische productieprocessen zorgen ervoor dat we steeds belangrijke investeringen naar Geel kunnen halen”, zegt Julien Moindrot.

“Onze mensen zijn emotioneel betrokken en zeer bekwaam. Deze kwaliteiten in combinatie met de wetenschap die we inzetten om onze processen continue te verbeteren en de digitalisering die we heel vroeg ingezet hebben, maken ons een heel sterke speler. Onze systemen en methoden zijn al volledig gedigitaliseerd en ook voor het onderhoud van de installaties maken we steeds meer gebruik van digitale technologie met intelligente software en specifieke sensoren die aangeven wanneer welk onderhoud nodig is.

Ook op het gebied van duurzaamheid hebben we al heel wat stappen gezet. We maken gebruik van ecologische oplossingen, zoals waterhergebruik en energiemeters. Wereldwijd heeft Sanofi de ambitie om in 2030 CO2-neutraal te zijn. Daarnaast hebben we een uitstekende relatie met de lokale en overkoepelende overheden. Zo speelde de steun van Vlaanderen ook een belangrijke rol in de beslissing om infrastructuur uit te breiden en de site te verankeren in de regio.”
 

Hemofilie

De nieuwe productie-eenheid zal gebruikt worden voor de productie van een innovatief biologisch geneesmiddel voor de behandeling van hemofilie A-patiënten. “Om die productie mogelijk te maken bouwen we extra productie-bioreactoren en een nieuwe opzuiveringsinstallatie”, vertelt Julien Moindrot. Het gaat om een nieuwe vorm van stollingsfactor-vervangingstherapie voor de behandeling van hemofilie A, een zeldzame bloedziekte die wordt veroorzaakt door een genetische afwijking. Dankzij ons nieuwe medicijn zullen patiënten niet meer om de één à twee dagen een intraveneuze toediening van medicijn moeten krijgen, maar nog maar één keer per week.”
 

Launch Unit

Naast de nieuwe productie-eenheid investeert Sanofi ook in een Launch Unit. “We zijn vandaag - en morgen ook nog - bezig met de productie van de huidige generatie van monoklonale antilichamen”, verduidelijkt Julien Moindrot. “Maar als producent van biologische geneesmiddelen moeten we ook al bezig zijn met overmorgen. Want medicijnen evolueren, veranderen en verdwijnen. Wanneer dat gebeurt moeten wij daar al klaar voor zijn. Daarom gaan we een lanceerplatform creëren om nieuwe monoklonale antilichamen die in een labo ontwikkeld zijn op grote schaal te kunnen produceren. De bedoeling is om in deze faciliteit jaarlijks twee nieuwe producten te introduceren. Producten die dan gebruikt kunnen worden om de fase 3 van klinische studies te realiseren. Indien zo’n klinische studie dan succesvol afgerond wordt, kan het platform ook gebruikt worden voor de lancering en eerste commerciële productie van het nieuwe geneesmiddel.”
 

Top vier productiesite

Met de nieuwe investeringen sluit Sanofi in Geel een zware coronaperiode af en kan men weer resoluut vooruitblikken op de toekomst. “De coronacrisis zorgde voor twee uitdagende jaren”, kijkt Julien Moindrot terug. “Voor de productie van de coronavaccins worden dezelfde grondstoffen gebruikt die wij ook nodig hebben in onze productie. Het was dus niet eenvoudig om onze voorraden aan te vullen en regelmatig waren er tekorten. We moesten dus steeds heel inventief zijn om onze productie op peil te houden. Gedurende de pandemie hebben we steeds twee objectieven gehad. Ten eerste wilden we te allen tijden onze mensen veilig houden en beschermen. En ten tweede wilden we koste wat kost onze operaties up and running houden en onze verantwoordelijkheid opnemen ten opzichte van de patiënten die onze geneesmiddelen nodig hebben.

Gelukkig hebben we als farmabedrijf sowieso heel wat ervaring met het beschermen van processen en mensen. We konden ons dus relatief snel aanpassen en zijn die moeilijke periode goed doorgekomen.” Intussen kijkt de hele site opnieuw vooruit. “We zijn op dit moment één van de vier belangrijkste biotechnologische productiesites van Sanofi wereldwijd en de meest competitieve”, besluit Julien Moindrot. “Het is dan ook de ambitie van iedere medewerker hier in Geel om dat minstens te blijven en op die manier allemaal ons steentje bij te dragen om de levenskwaliteit van patiënten over de hele wereld te verbeteren.”
 

Jouw advertentie in Ondernemers?

Adverteren via Voka Mechelen-Kempen

Klik hier

Artikel uit publicatie