Skip to main content
Map

#SamenTegenCorona

  • 27/03/2020

Tot voor enkele weken ging het nieuws nog voorbij aan de meesten van ons. In de Chinese stad Wuhan doken er eind 2019 opvallend veel gevallen op van een mysterieuze longziekte. Als we de berichten al opmerkten, dan bleef het toch vooral een ver-van-mijn-bedshow.

We zijn 18 maart 2020 als ik dit neerpen en sinds deze middag 12 uur zijn ook in ons land strenge maatregelen van kracht die deze mysterieuze longziekte – die ondertussen is uitgegroeid tot een pandemie – moeten indijken. Wereldwijd zijn er bij het ter perse gaan van dit magazine 108.264 mensen met het virus besmet, bijna 8.000 van hen zijn ondertussen overleden en net kwam het bericht binnen dat op één dag tijd 475 Italianen het leven lieten. Waar wij ons op de curve bevinden, weet niemand. De ziekte indijken is nu de boodschap. Het sociale en economische leven vallen stil. Ongezien.

Net zoals het coronavirus zeer snel om zich heen grijpt, wordt ook de economische impact met de dag groter. Gisteren, net voor de invoering van nog strengere maatregelen van de federale regering, ontvingen we meer dan 500 reacties op een korte bevraging. 80% van de bedrijven gaf toen al aan een omzetdaling te zien als gevolg van de crisis. Nog opvallender was dat één op de vijf bedrijven de omzet al met minstens de helft zag afnemen. Voor 37% was dat omzetverlies het gevolg van de preventieve maatregelen van de overheid zoals sluitingen van winkels, inreisverboden of de afgelasting van evenementen. Iets meer dan 10% gaf aan dat de omzetdaling het gevolg was van personeelstekorten. Allerminst geruststellende cijfers...

“We versterken onze dienstverlening om u zoveel mogelijk te ondersteunen en te adviseren in deze hectische tijden.”

Bert Mons, algemeen directeur

Nog uit de bevraging bleek dat bij 65% van de bedrijven de activiteiten binnen de maand zouden stokken door toeleveringsproblemen. 66% ondervond problemen met de export van goederen. Meer dan een derde van de bedrijven kende al onverwachte personeelstekorten.

De gevolgen van de coronacrisis treffen álle bedrijven. Onze economie kan dit niet overleven zonder steunmaatregelen. Nu al is de economische impact groter dan bij de terreuraanslagen van 4 jaar geleden. We stevenen af op een economische schade van naar schatting 16 miljard euro. We moeten dan ook alles op alles zetten om te vermijden dat deze crisis nog erger wordt dan de kredietcrisis van 2008-2009.

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen dringt dan ook met klem aan op maximale ondersteuning vanuit de overheden om de continuïteit van onze bedrijven en dus van onze economie te vrijwaren, om zo faillissementen en massaal jobverlies te vermijden.

Voka West-Vlaanderen volgt deze ongeziene crisis op de voet en is permanent in overleg met onze lokale, Vlaamse en federale beleidsmakers, zodat slimme, gerichte en impactvolle overheidsmaatregelen worden uitgewerkt. De schade beperken voor bedrijven en medewerkers: dat is de uitdaging. We versterken dan ook onze dienstverlening om onze leden zoveel mogelijk te ondersteunen en te adviseren in deze hectische tijden. Daar kunt u van op aan, want alleen samen kunnen we deze crisis overwinnen. Met al uw vragen kunt u terecht bij VraagHet@Voka.be. #SamenTegenCorona

Contactpersoon

Bert Mons

Gedelegeerd bestuurder

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag