Skip to main content
Map

Samen voor de 85%

  • 17/02/2022

Laten we starten met het goede nieuws. Onze trekt economie opnieuw aan. Uit een enquête bij duizend bedrijven blijkt dat we dit jaar een omzetgroei mogen verwachten van gemiddeld 6%. Maar dat goede nieuws wordt meteen overschaduwd door een aantal obstakels, waarbij de problemen om geschikt personeel te vinden met kop en schouders bovenuit steken. Negen op de tien werkgevers die willen aanwerven, ervaren moeilijkheden. Dat vormt nu al een rem op de groei van ondernemingen. Als we niets ondernemen zal dit obstakel alleen maar toenemen.

Wie wil werken, kan werken. Met 351.837 openstaande vacatures in Vlaanderen, kunnen ondernemers niet anders dan de meest creatieve concepten uit de kast halen om mensen aan te trekken, op te leiden en te integreren. Maar nog te veel mensen die zouden kunnen werken, werken vandaag niet.

Vlaanderen heeft een werkzaamheidsgraad van nog geen 75% en dat is te laag. In ons Plan Samen Groeien, waarmee we Vlaanderen tegen 2030 een topregio in Europa willen maken, hebben we daarom de ambitie geformuleerd om dat cijfer op te krikken naar 85% tegen 2030. Leggen we daarmee de lat hoog? Ja. Te hoog? Zeker niet, vandaag zijn er in Europa al heel wat regio’s die flirten met die 85%. Dus als we echt een topregio willen worden, dan zullen we een serieus tandje moeten bijsteken. En daar wint iedereen bij, niet enkel onze ondernemingen en de welvaartsstaat. Meer mensen die werken leidt tot minder armoede en meer sociale cohesie.
 

Vlaanderen heeft een werkzaamheidsgraad van nog geen 75% en dat is te laag.

Frank Beckx, Directeur Kennis- en lobbycentrum Voka

Om tot een werkzaamheidsgraad van 85% te geraken, zullen we uit verschillende vaatjes moeten tappen. Er is immers geen ‘gouden graal’ die ons naar deze doelstelling kan leiden. Voka schuift vier werven naar voren waar op ingezet moet worden om 356.000 extra mensen aan het werk te krijgen, voltijds of deeltijds.

Zo zullen we  toekomstgerichter moeten werken en dat begint al in het onderwijs. We zullen ook langer moeten werken: in Vlaanderen werkt maar 34% van de 60-64 jarigen. We zullen gezonder moeten werken: meer dan 260.000 mensen in Vlaanderen zijn langdurig ziek. En we zullen tot slot ook inclusiever moeten werken: te weinig personen van buitenlandse afkomst, met een arbeidshandicap of laaggeschoolden vinden de weg naar de arbeidsmarkt. 

Samen kunnen we dit. 85% kan gehaald worden als iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid neemt: burger, overheid en ondernemingen. De Vlaamse ondernemer is alvast bereid om zijn of haar steentje bij te dragen.
 

Contactpersoon

Frank Beckx

Directeur Kennis- en Lobbycentrum

imu - vzw - Rode Kruis
imu - vzw - ovam