Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Samen sterker op bedrijventerrein Webbekom

Samen sterker op bedrijventerrein Webbekom

  • 19/09/2019

In juni organiseerden de Stad Diest, Interleuven en Voka – Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant een ontbijtvergadering bij HAROL in Diest om samen met de aanwezige bedrijven prioritaire werkpunten voor het bedrijventerrein Webbekom te benoemen en te analyseren. De verschillende partners kregen een duidelijk signaal van de ondernemingen dat een verdere samenwerking essentieel is om oplossingen te vinden voor bepaalde vraagstukken.

Als resultaat van de ontbijtvergadering werden drie prioritaire thema’s vooropgesteld waar er in 2019 nog rond gewerkt zal worden in verschillende werkgroepen. Via workshops zullen bedrijven, de terreinbeheerder, de werkgeversorganisatie, de beleidsmakers en externe experten samen zoeken naar duurzame oplossingen om het economisch klimaat van het bedrijventerrein Webbekom te optimaliseren. Het is de bedoeling om een continuïteit in het structureel overleg te krijgen en om op kwartaalbasis één keer samen te komen per thema.

BEVEILIGING – veilig bedrijventerrein

Samen met de bedrijven willen wij kijken of een beveiligingsconsortium interessant is voor het bedrijventerrein. Is er nood aan een nachtelijke permanentie op het terrein zelf? Of dient er een slagboom aan de ingang geplaatst te worden? Moet er meer visibiliteit van de bedrijven langs de lijninfrastructuur E314 komen? Tijdens deze workshop bespreken we ook de cijfers van politionele oproepen van het laatste jaar, toegelicht door de politie van Diest.

MOBILITEIT – mobiel bedrijventerrein

Een gekend knelpunt op verschillende bedrijventerreinen is de parkeerproblematiek. Hoe gaan we als bedrijven om met vrachtwagens die langs het wegdek geparkeerd staan? Is er een mobiliteitsstudie noodzakelijk die de fietsinfrastructuur en het openbaar vervoer in kaart brengt?

ENERGIE – duurzaam bedrijventerrein

Energiezuinigheid wordt gestimuleerd door de besturende overheid. Hoe kunnen bedrijven omgaan met die steeds strenger wordende regelgeving? Enkele bedrijven in Diest gaven aan geconfronteerd te worden met een overproductie aan alternatieve energie. Welke oplossing kan daarvoor gevonden worden? Is een gezamenlijk elektrisch oplaadpunt voor wagens en fietsen financieel en praktisch haalbaar?
 

Wat is de rol van Voka Vlaams-Brabant?

Voka – Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant is het meest complete ondernemersnetwerk binnen Vlaams-Brabant. Wij verenigen ondernemers, geven ze een stem en houden de bedrijven op de hoogte van wat er reilt en zeilt in de ondernemerswereld. Ook op lokaal vlak of op schaalgrootte van een bedrijventerrein. Wij kunnen dat enkel waarmaken door verschillende samenwerkingsstructuren op te zetten, waarin wij een faciliterende en initiërende rol spelen. Onze adviseur bedrijventerreinen en onze relatiebeheerders hebben een ruime expertise in het uitrollen van dergelijke samenwerkingsverbanden en delen hun kennis en ervaringen van op andere bedrijventerreinen. Wij streven naar een economische optimalisatie van al de bedrijventerreinen in Vlaams-Brabant zodat wij de groei van lokaal verankerde bedrijven kunnen blijven stimuleren. Als je interesse hebt om deel te nemen aan één van bovenstaand vermelde workshops of als jouw bedrijf op een bedrijventerrein ligt waar je geconfronteerd wordt met één van bovenstaande knelpunten, aarzel niet om contact op te nemen met onze adviseur bedrijventerreinen jouw lokale relatiebeheerder.
 

Meer info?
Marjanne Migom
marjanne.migom@voka.be
0494 21 39 22
Adviseur ruimtelijke ordening en bedrijventerreinmanagement
 

Proximus