Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • ‘Samen groeien’ vergt doorstart Vlaamse regering en federaal herstelbeleid met staatshervorming

‘Samen groeien’ vergt doorstart Vlaamse regering en federaal herstelbeleid met staatshervorming

  • 08/09/2020

Maandag trapten we met het Voka-event De Rentree het politieke werkjaar af. En er ligt veel werk op de plank. Want we moeten onze economie en samenleving transformeren, met daarin ondernemingen centraal die zorgen voor gezonde en gedeelde groei.

Voor het eerst ging De Rentree eergisteren volledig digitaal. Traditioneel trapt Voka met dit event het werkjaar af. En onder meer door de coronacrisis ligt er veel werk op de politieke plank. Niet alleen om de economie en de samenleving te relanceren, er is veel meer nodig. We hebben ook dringend nood aan perspectief en hervormingen voor de lange termijn.

Na de zware klappen door de coronacrisis moeten er voor Voka niet alleen relance- maar vooral transformatieplannen komen. We moeten van deze crisis gebruik maken om onze economie en samenleving grondig te hervormen. Groei staat daarbij centraal, maar enkel als het gezonde en gedeelde groei is. 

Plan Samen Groeien

In ons Plan Samen Groeien schuiven we daarom slimme duurzaamheid, digitalisering en gezondheid naar voor als de pijlers voor de economie en samenleving van morgen. We vragen expliciet aan andere stakeholders om samen met Voka verder vorm te geven aan een nieuw sociaal pact. 

We gaan graag in dialoog om te kijken hoe we die gezonde en gedeelde groei samen kunnen waarmaken. We roepen iedereen op om van zich te laten horen op plansamengroeien.be, zodat we de ideeën om Vlaanderen duurzaam, gezond en digitaal te laten groeien, kunnen bundelen en samen uitwerken.

Om onze economie en samenleving te transformeren, moet de politiek zich herpakken na de coronacrisis en de politieke impasse federaal.

Niko Demeester

Vlaamse turbo

Om onze economie en samenleving te transformeren, zal de politiek zich ook moeten herpakken na de coronacrisis en de politieke impasse federaal. Op Vlaams niveau zit de ambitie in het regeerakkoord goed: tot de Europese top behoren. Van die ambitie hebben we echter nog weinig gezien. De turbo moet nú dringend aanslaan. 

Wij verwachten van de Vlaamse regering dat ze nu een doorstart maakt, de bakens verzet en aan haar inhaalrace begint op het vlak van arbeidsmarkt, onderwijs, digitalisering en innovatie. Dat ze een voorbeeld is van daadkracht voor anderen en zich niet laat tegenhouden of ontmoedigen door wat federaal gebeurt. We kijken dus met hoge verwachtingen uit naar de Septemberverklaring later deze maand.

Federaal herstelbeleid

Op federaal niveau is de eerste prioriteit een leefbare aanpak van de gezondheidscrisis en een krachtig herstelbeleid voor de economie, met meer flexibiliteit op de arbeidsmarkt en een groeibevorderende fiscaliteit die investeren en risico nemen aanmoedigt. 

De tweede prioriteit is de voorbereiding op een staatshervorming, die eindelijk komaf maakt met de institutionele koterij waarbij iedereen bevoegd is maar niemand verantwoordelijk. België moet ingrijpend hervormd worden om de vele blokkeringen in de machinekamer van ons land weg te werken. Geef de regio’s de hefbomen die ze nodig hebben om het beleid te voeren dat het beste aansluit op hun specifieke noden, onder meer inzake arbeidsmarkt en gezondheidsbeleid.

Volledig transformeren

Na de coronacrisis keren we niet terug naar voorheen, we moeten onze economie en samenleving volledig transformeren. We willen werk maken van een duurzaam, digitaal en gezond Vlaanderen via ons Plan Samen Groeien (www.plansamengroeien.be). 

We verwachten dat de politiek daarbij haar duit in het zakje doet via een echte doorstart van de Vlaamse regering en eindelijk een opstart van een sterke federale regering, die diepgaande hervormingen doorvoert, inclusief een staatshervorming.


 

imu - vzw - headoffice
imu - vzw - salesforce
imu - vzw - Recupel
imu - vzw - recupel