Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • SAMEN GROEIEN: Naar moderne en internationaal aantrekkelijke fiscaliteit

SAMEN GROEIEN: Naar moderne en internationaal aantrekkelijke fiscaliteit

  • 14/12/2020

In het Plan Samen Groeien zet Voka in op vereenvoudigde fiscaliteit en een aantrekkelijk investeringskader. Op ons online event de ‘5-daagse van de groei’ gaven fiscale experten hun visie over de internationale rol van België.

In het federaal regeerakkoord staan met een digitaks en een minimumbelasting voor bedrijven twee zaken die momenteel ook voer voor discussie zijn binnen de EU en de OESO. Daarnaast staat ook een fiscale hervorming op het programma. Stof genoeg om twee uur in een vingerknip voorbij te laten gaan.

1.    Maak België terug een interessant investeringsland

“Staan we nog op de shortlist voor investeringen bij jullie bedrijven?”, gooide een van de deelnemers de knuppel in het hoenderhok. Het antwoord bleek negatief. België zakt steeds verder weg als interessante regio voor buitenlandse bedrijven om in te investeren. Dat heeft niet alleen met het fiscale aspect te maken, maar de fiscaliteit is wel ‘een killer’, zo valt te horen.

Waaraan ligt dat? Vooral de vaak wisselende regels zijn de boosdoener want die bieden geen rechtszekerheid voor potentiële investeerders. Het tarief voor de vennootschapsbelasting zelf is misschien niet allesbepalend, maar toch ook van groot belang. De loonkost ligt in ons land immers hoger dan in heel wat andere Europese landen, dus zijn tegemoetkomingen voor bijvoorbeeld O&O net interessant om kennis naar ons land te halen.

Dat ons land ook een enorm fiscaal kluwen kent, helpt evenmin. Dat is overigens niet alleen een handicap voor potentiële investeerders maar ook voor de eigen bedrijven. Die ondervinden concurrentieel nadeel ten opzichte van bedrijven uit andere landen die meer inkomsten kunnen halen uit buitenlandse opdrachten.

2.    Pragmatisme en de juiste focus

Over het nut en de gevolgen van de digitaks zijn de violen nog niet helemaal gestemd, maar scepsis overweegt. Het is duidelijk dat de internationale fiscale spelregels niet meer aangepast zijn aan de opkomst van digitale business modellen. Veel soorten bedrijven (bijvoorbeeld ook consumer facing businesses) belasten in het land waar de dienst plaatsvindt om grote techspelers te laten betalen, is voor sommigen echter schieten met een kanon op een mug. Er moet ook gekeken worden naar andere manieren dan de fiscaliteit om een gelijk speelveld te bewerkstelligen, bijvoorbeeld via de anti-trustwetgeving. Ondernemingen met marktmacht zullen een digitaks immers hoofdzakelijk doorrekenen aan de consument. Die zal dan meer betalen voor zijn Netflix-abonnement. 

De Amerikaanse GILTI-regeling voorziet de facto al in een soort van effectieve minimumbelasting. Hierover vindt ook multilateraal overleg plaats (met focus op medio 2021). Daarbij wordt wel gevraagd om de Belgische concurrentiepositie te vrijwaren zoals aangekondigd in het regeerakkoord. Het aantrekken en behoud van hoofdkantoren en R&D-centers blijft daarbij cruciaal, want een motor van duurzame groei. België moet daarbij goed oog houden op de best practices van onze buurlanden (onze concurrenten bij het aantrekken van investeringen), eerder dan met de fanfare op kop een voortrekkersrol te willen spelen in de multilaterale onderhandelingen over de digitaks en minimumbelasting op het internationale forum. 

3.    Meer overleg aub

Een hoopgevend signaal doorheen heel de discussie: zowel vanuit de bedrijfswereld als vanuit het beleid wil men sterker inzetten op overleg om vooruitgang te boeken in het ontwarren en vereenvoudigen van ons fiscaal stelsel. Vanuit het beleid wordt de input vanuit het bedrijfsleven gewaardeerd en ook de bedrijven zetten graag in op overleg.
 

imu - vzw - recupel
imu - vzw - DNCM
imu - vzw - obd
imu - vzw - salesforce
imu - vzw - Recupel