Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • SAMEN GROEIEN: Hoe maken we Vlaanderen meer inclusief tegen 2030?

SAMEN GROEIEN: Hoe maken we Vlaanderen meer inclusief tegen 2030?

  • 09/12/2020

In het Plan Samen Groeien zet Voka in op een open en dus ook inclusief Vlaanderen. Maar hoe geraken we daar? Op ons online event de ‘5-daagse van de groei’ gingen we hierover met een divers panel in gesprek. Ontdek hier de highlights in drie stellingen en drie ideeën uit het debat.

3 STELLINGEN

1. Onze manier van aanwerven, met focus op diploma/taal/klassieke sollicitatieprocedure is niet meer aangepast aan de noden van een inclusieve en diverse samenleving.  

De meerderheid van het panel was het eens met deze stelling, al werd er opgeworpen dat heel wat bedrijven al niet meer op die klassieke manier aanwerven. “Er wordt gekeken naar competenties, naar motivatie en naar wendbaarheid. Dat is nodig ook, want talent is schaars en bedrijven vinden diversiteit ook steeds belangrijker”, klonk het. Al werd er ook erkend dat er nog stappen te zetten zijn. “Want jammer genoeg pakken nog niet alle bedrijven dit zo aan”, werd er opgeworpen. 

“Als je heel veel sollicitanten hebt, is het ook niet altijd even makkelijk om de tools te hebben om op een nieuwe manier te rekruteren. Selecteren op diploma bijvoorbeeld maakt het veel eenvoudiger om snel die eerste selectie te maken en zo blijf je helaas in die klassieke aanpak hangen”, werd ook nog aangevoerd. 

Tot slot werd opgeworpen dat rekruteren met artificiële intelligentie ook gevaren inhoudt. “Dit soort tools wordt meer en meer gebruikt, maar zijn vaak gebaseerd op wat succesvol was in het verleden. We moeten dan ook goed nadenken over de tools van de toekomst.”

2. Schoolplicht moet starten in de eerste kleuterklas.  

Mee eens, zo gaven de meesten in het panel aan. “We verplichten vandaag de gekste dingen, waarom dan ook dit niet?”, werd er opgeworpen. “In de kleuterklas is het eigenlijk al te laat, want de eerste drie levensjaren zijn cruciaal voor je ontwikkeling. We moeten dan ook crèches als meer gaan zien dan een manier om werkende ouders te ontlasten.”

3. Digitalisering is een voorwaarde om een inclusieve samenleving te realiseren.

Hierover bleken de meningen toch uiteen te lopen. “We moeten uitkijken dat we door de digitalisering geen nieuwe vormen van uitsluiting krijgen. Heel wat mensen zijn niet mee met de digitale tools of beschikken zelfs niet over internet of een laptop omdat ze in de armoede zitten”, luidde het.

“De digitalisering is een feit. Die draaien we niet terug. Integendeel, de coronacrisis heeft deze net versneld. We moeten er dus voor waken dat er geen digitale kloof ontstaat die alleen maar groter wordt waardoor in sommige gezinnen de ouders geen toegang hebben tot de arbeidsmarkt en de kinderen geen les kunnen krijgen omdat ze niet online kunnen gaan.”

3 GROEI-IDEEËN

1. Zorg voor goede en objectieve data

Meten is weten. Maar hoe weet je of je als bedrijf goed bezig bent op het vlak van diversiteit? Vanuit het panel werd opgeworpen om over betere data te kunnen beschikken en bijvoorbeeld zoals in het onderwijs te mogen monitoren wat de tweede moedertaal is van nieuwe medewerkers. 

2. Breng overheid, bedrijven en kansengroepen samen

Op bepaalde vlakken vinden de overheid, bedrijven en kansengroepen elkaar nog onvoldoende, stelde het panel vast. “We worden als bedrijf overstelpt door mooie initiatieven die de band willen leggen tussen de verschillende partijen, maar vaak missen die genoeg slagkracht en schaal om écht het verschil te maken. Daar zou Voka een rol in kunnen spelen”, klonk het. 

3. Zet in op de ontwikkeling van culturele intelligentie

“Mensen zijn zich vaak onbewust van de vooroordelen die ze hebben en de kaders van waaruit ze kijken”, werd opgeworpen. “We organiseren wel teambuildings in organisaties, waarom dan ook niet eens denken aan een opleiding voor het ontwikkelen van culturele intelligentie op de werkvloer?”
 

imu - vzw - DNCM
imu - vzw - salesforce
imu - vzw - recupel
imu - vzw - obd
imu - vzw - Recupel