Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • SAMEN GROEIEN: Hoe maken we van Vlaanderen een springplank voor unicorns?

SAMEN GROEIEN: Hoe maken we van Vlaanderen een springplank voor unicorns?

  • 15/12/2020

In het Plan Samen Groeien schuift Voka innovatieve en ambitieuze bedrijven als een van dé hefbomen naar voor om weer vooruit te gaan. Maar hoe maken we van Vlaanderen een springplank voor unicorns? Op de ‘5-daagse van de Groei’ gingen we met betrokken spelers uit het bedrijfsleven, de overheid en de politiek hierover in gesprek: welke werkpunten zien zij?

1. Maak van onze regio een sterk merk en pak de versnippering aan

We denken te veel op kleinere niveaus als het aankomt op het promoten van vernieuwende spelers. Er zijn provincies en zelfs steden die naar China trekken om ze daar in de markt te zetten. Hetzelfde gebeurt ook bij het aantrekken van buitenlandse scale-ups en talent.
We zouden meer als één geheel naar buiten moeten treden en onze regio moeten ‘branden’ als een kwaliteitsmerk en een plaats waar het goed is om aan upscaling te doen. We moeten dit veel meer uitdragen en hier een cultuur over opbouwen, die begint in het onderwijs.

2. Zorg voor een goede match tussen corporates en scale-ups

“Er zijn heel veel ‘knuffelinitiatieven: gratis kantoorruimte, gratis consultancy, …”, werd opgemerkt in het panel. “In de VS maakt innovatie veel meer deel uit van de scorecards van de leidinggevenden, waardoor het risicoprofiel toch anders is. Vandaar hou ik een pleidooi om toch ook in Europa de juiste incentives te creëren om iets meer risico-loving profielen te krijgen binnen bedrijven.”
Er werd ook opgeworpen dat scale-ups niet altijd een even goed zicht hebben op de complexiteit van grote corporates, wat het moeilijk maakt om met oplossingen te komen die opgeschaald kunnen worden binnen zo’n organisatie. Het blijkt ook niet altijd even evident voor scale-ups om met de juiste personen (op het juiste beslissingsniveau) in contact te komen binnen zo’n grote corporate.

3. Trek meer buitenlands talent aan

Cruciaal om te kunnen opschalen is om makkelijk goede profielen te kunnen vinden, luidde het in het panel. Talent kunnen aantrekken, is heel belangrijk en zeker voor specifieke managersprofielen. Evident is dat niet omdat je hiervoor vaak over de landsgrenzen heen moet kijken. De mobiliteit van werknemers in Europa, maar ook binnen Vlaanderen, zou nog  behoorlijk kunnen verbeteren. 

4. Zorg ook voor funding op Europees niveau

In Vlaanderen is er ondertussen voldoende kapitaal aanwezig om scale-ups te financieren, maar niet voor alle sectoren. Zo zijn er in de kapitaalintensieve biotech vaak grotere 'tickets' nodig die niet in Vlaanderen alleen opgehaald kunnen worden. Daarom zou het nuttig zijn om hier op Europees niveau initiatieven rond te nemen.