Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • SAMEN GROEIEN: “De transformatie van de gezondheidszorg zit er echt wel aan te komen”

SAMEN GROEIEN: “De transformatie van de gezondheidszorg zit er echt wel aan te komen”

  • 15/12/2020

Een gezond Vlaanderen. Dat is één van de drie groeidomeinen die Voka naar voren schuift in het Plan Samen Groeien om weer vooruit te gaan. Maar hoe stomen we onze gezondheidszorg klaar voor de toekomst? Tijdens de ‘5-daagse van de Groei’ boog een panel van experts uit de sector zich over deze vraag. Herbeleef het debat aan de hand van drie stellingen.

Stelling 1:

Er is een verschuiving nodig van innovatiestimulansen van het curatieve naar het preventieve

Vanuit het panel werd opgeworpen dat beiden nodig blijven. “Er is een constante wisselwerking, waarbij het fundament de selfcare is. Mensen moeten in staat zijn om voor zichzelf te zorgen en daarvoor moeten we de nodige voorwaarden proberen in te vullen, met een integrale aanpak. Want er zijn momenten in het leven dat je moet kunnen rekenen op zeer specifieke curatieve zorg. Maar die episodes moeten liefst korter worden, specifieker, efficiënter en met beter resultaat.”

“Met technologie kunnen we een enorme sprong vooruit maken in zorg voor en vooral door de patiënt, zeker bij langdurige behandelingen. Dat houdt in dat we inzetten op het preventieve. Maar het is geen sinecure om dit vorm te geven, want dan loop je tegen veel barrières aan”, getuigde een andere deelnemer.

Stelling 2:

Value-based financieringsmodellen kennen weinig succes omdat zorgorganisaties en ondernemingen vasthouden aan de oude logica van volumegedreven financieringsmodellen

“Er is in België nu toch al veel consensus dat we naar value-based healthcare moeten. Dat volumegedreven systeem, daar moeten we van af. Maar hoe? Als je ziet hoe complex de financiering in elkaar zit, de beslissingsmodellen, … Alles is zo ingewikkeld en niet altijd heel transparant. Daar is een 15-jarenplan voor nodig. Maar die transformatie van de gezondheidszorg zit er echt wel aan te komen”, klonk het.

“Er is een enorm behoudsgezinde reflex bij bepaalde partijen in de zorg om maar één euro van de budgetten te verliezen”, voegde een andere deelnemer daar aan toe. “Dit blokkeert alles. Het is duidelijk dat financieel gebufferd moet worden wat de toegevoegde waarde is voor alle partijen. Het moet ook een win-win zijn voor zowel de providers als de overheid.”

Stelling 3:

Zorgorganisaties en zorgondernemingen moeten meer autonomie hebben qua arbeidsorganisatie om het beroep aantrekkelijker te maken en vacatures in te vullen

“Flexibiliseren moet een evidentie zijn. Maar wegens financieringssystemen, softwaremodellen, enzovoort doet men dat niet”, luidde het. “Essentieel is ook de kwaliteit. In de covidcrisis, en zeker in ouderenzorg, hebben we ervaren dat wij een gebrek aan competentie hadden. Er was geen kwaliteitsgarantie meer. Ook in de ziekenhuizen zal dit gewaarborgd moeten worden. Maar dat geeft een opwaartse druk naar renumeratie toe. Hoe trek je nog mensen aan als men in het weekend niet in die mate wordt bijgepast, zoals bijvoorbeeld in de industrie?”

“Het is goed om zorgondernemers de nodige creativiteit te laten om te vernieuwen en betere oplossingen te bedenken. Het probleem van personeelsschaarste is vandaag zeer groot. En dat zal nog blijven duren”, werd ook nog opgemerkt. “Maar we moeten wel blijven kiezen voor die oplossingen die de nodige garanties leveren naar kwaliteit van zorg. De voorbije jaren is er te veel gedacht dat we de personeelsschaarste wel oplossen met extra, laaggeschoolde handen aan het bed. En daardoor zijn we in de coronacrisis geconfronteerd met de limieten van ons systeem. We moeten dan ook zoeken naar wat een betaalbare gezondheidszorg kan zijn en tegelijkertijd wat het kwaliteitsniveau is dat wij collectief willen nastreven.”
 

imu - vzw - headoffice
imu - vzw - salesforce
imu - vzw - Recupel
imu - vzw - recupel