Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • SAMEN GROEIEN: 13 ‘out of the box’-ideeën uit de '5-daagse van de groei'

SAMEN GROEIEN: 13 ‘out of the box’-ideeën uit de '5-daagse van de groei'

  • 17/12/2020

200 deelnemers, 13 thematische discussies, 5 dagen: dat was de ‘5-daagse van de Groei’ die Voka in december organiseerde in het kader van zijn Plan Samen Groeien. We selecteerden hieronder 13 opvallende ‘out of the box’-ideeën om van Vlaanderen een Europese topregio te maken tegen 2030. In 2021 wordt hier ongetwijfeld een vervolg aan gegeven.

     1.    Zet in op de ontwikkeling van 'culturele intelligentie'

“Mensen zijn zich vaak onbewust van de vooroordelen die ze hebben en de kaders van waaruit ze kijken”, werd opgeworpen tijdens de sessie rond een meer inclusieve samenleving. “We organiseren wel teambuildings in organisaties, waarom dan ook niet eens denken aan een opleiding voor het ontwikkelen van culturele intelligentie op de werkvloer?”

     2.    Ga voor minder regeltjes en meer kwaliteit

Er is te veel regulering in ons land, werd in de sessie met een resem Vlaamse economen unaniem opgeworpen. Dat remt onze productiviteit en dus ook onze groei. Ook grote investeringsprojecten slepen aan omdat ze te lang op vergunningen moeten wachten. Bovendien worden markten afgeschermd waardoor er te weinig concurrentie is, en zo minder incentives tot meer productiviteit. Minder regulering moet een topprioriteit zijn en is ook een goedkope ingreep voor de overheid, die veel kan opleveren. 

Uit de sessie kwam ook een overkoepelende bezorgdheid naar voor over de kwaliteit van het beleid. In veel van domeinen is een effectiever beleid relevanter voor onze groeimogelijkheden dan extra middelen. Om de kwaliteit van het beleid op te krikken, moet de overheid werken met duidelijke KPI’s of concrete doelstellingen, die continu opgevolgd en geëvalueerd worden, moet beslissingen veel meer evidence-based zijn en moet er meer aandacht gaan naar een goede beleidsimplementatie.

Zeker in een klimaat van budgettaire beperkingen kan een meer kwalitatief beleid een belangrijk verschil maken voor ons economisch potentieel. In België ligt er op dat vlak heel wat ruimte voor verbetering.      


     3.    Promoot en implementeer meer vrouwelijke waarden in de cultuur van organisaties

“Organisaties en bedrijven moeten hun selectieprocedure aan een grondige (gender)screening onderwerpen. En ook de selectie van de raad van bestuur hoort daarbij: positieve discriminatie kan soms geen kwaad, de bedrijven zelf zullen er ook wel bij varen want diversiteit en nieuwe (vaak typisch vrouwelijke) waarden zoals empathie, de gave om te verbinden en een goede communicatie, zullen in de toekomst enkel belangrijker worden.”

     4.    Stap af van hokjesdenken over export

“De definitie van dé goederen- en dé dienstenexport is achterhaald. Veel bedrijven zijn producent van beide. De hele terminologie moet aangepast worden”, werd in de sessie over export opgeworpen. “Het is meestal ook de dienstencomponent, zoals nazorg of dienst na verkoop die het meest concurrentieel voordeel biedt. Internationale businessmodellen worden ingewikkelder en het is dan ook steeds moeilijker om bedrijven in hokjes te steken.” Daar moeten we dus van af om vooruit te kunnen.

     5.    Meer knuffelinitiatieven en meer risicoprofielen voor meer scale-ups

“Er zijn heel veel ‘knuffelinitiatieven: gratis kantoorruimte, gratis consultancy, … om de match tussen scale-ups en corporates te vergroten”, werd opgemerkt in het panel dat zich boog over hoe we tegen 2030 meer unicorns in Vlaanderen kunnen krijgen. Daar moet nog meer op ingezet worden. “In de VS maakt innovatie veel meer deel uit van de scorecards van de leidinggevenden, waardoor het risicoprofiel toch anders is. Vandaar hou ik een pleidooi om toch ook in Europa de juiste incentives te creëren om iets meer risico-loving profielen te krijgen binnen bedrijven.”

     6.    Zet de financiering in de zorg op zijn kop

“Er is in België nu toch al veel consensus dat we af moeten van een volumegedreven financiering van de zorg en dat we meer richting value-based healthcare moeten. Maar hoe? Als je ziet hoe complex de financiering in elkaar zit, de beslissingsmodellen, … Alles is zo ingewikkeld en niet altijd heel transparant. Daar is een 15-jarenplan voor nodig. Maar die transformatie van de gezondheidszorg zit er echt wel aan te komen en we moeten daar op anticiperen”, klonk het in de sessie over hoe we in Vlaanderen een gezondheidseconomie kunnen uitbouwen.

     7.    Implementeer een one-stop-shop voor info over 5G

Om het fake news en het gebrek aan informatie over 5G tegen te gaan, moet de overheid een communicatiecampagne opzetten naar de bevolking, kwam naar boven in de sessie over 5G. Dat kan onder meer door de oprichting van een one-stop-shop waar je alle objectieve info over 5G kan terugvinden, in samenspraak met betrouwbare spelers zoals Sciensano en technologiereviewers. Bedrijven op hun beurt moeten blijven experimenteren en de best practices van concrete toepassingen in de kijker zetten.

     8.    Verzilver de verduurzaming

Bedrijven die investeren in duurzaamheid en circulaire economie, moeten dat ook kunnen meepakken in de financiële waardering van hun bedrijf.

     9.    Meer pedagogische principes op de werkvloer om brug tussen onderwijs en bedrijven te verstevigen

Om van duaal leren écht een succes te maken, moet er onder meer meer aandacht gaan naar de professionalisering van de begeleiders op de werkvloer. Gesterkt met enkele pedagogische handvaten zullen ze meer halen uit de stages, kunnen ze de leerling beter op pad nemen op zijn leercurve en investeren ze in de toekomst. 

     10.    “Maak de arbeidsmarkt futureproof”: jazeker, maar stel eerst de vraag ‘welke markt?’

Een arbeidsmarkt is vraag én aanbod dat elkaar vindt. Maar stellen we ons wel genoeg de vraag waar de vraag zal zitten de volgende  jaren? Wat zullen onze groeipolen zijn? Als we bijvoorbeeld de ambitie poneren om te evolueren naar een groene, duurzame en klimaatneutrale economie, dan is het nu het moment om die omslag te maken in de manier waarop we over de arbeidsmarkt nadenken: welke talenten en welke arbeidsmarkt zullen we nodig hebben om onze ambities waar te maken?

     11.    82% aan het werk: niet enkel activeren, maar ook drempels bij werkgevers wegnemen

Activeren naar 82% is én activeren én werkgevers aanmoedigen om in te zetten op het aanbod bij doelgroepen zoals ouderen, langdurig zieken en mensen met migratie-achtergrond. Bij werkgevers moeten in eerste instanties alle drempels in kaart gebracht worden. 

     12.    Fiscaliteit: “Beter pragmatische onvolmaaktheid dan theoretische volmaaktheid”

Op het internationaal toneel denkt men na over een herijking van internationale fiscale spelregels voor multinationale ondernemingen. Bedoeling is de directe belasting beter te doen aansluiten bij digitaliserende businessmodellen. België moet hierin een constructieve rol opnemen. Maar in plaats van op korte termijn veel politieke energie te stoppen in unilaterale, nationale initiatieven zoals een digitale dienstenbelasting, moeten we het nodige pragmatisme aan de dag leggen en vooral focussen wat we zelf kunnen doen om het concurrentievermogen van onze economie op te krikken, zoals het bieden van rechtszekerheid en fiscale anomalieën uit onze economie weg te bannen.

De woorden van Albert Tiberghien, de grondlegger van de fiscale wetenschap in België, blijven dus brandend actueel: “De fiscale wettenmaker moet een pragmatische onvolmaaktheid nastreven in plaats van te streven naar een theoretische volmaaktheid”.

     13.    Verspreid O&O over de ganse economie voor extra groei
“Innovatie en O&O zijn essentieel voor ons groeipotentieel, maar er moet veel meer aandacht gaan naar de verspreiding daarvan doorheen heel de economie. Vandaag scoort België al vrij goed op het vlak van O&O, maar zit dat vooral geconcentreerd bij een beperkt aantal grote bedrijven in een beperkt aantal sectoren. Daar moet verandering in komen”, zo was te horen in de sessie van de 5-daagse waar (hoofd)economen debatteerden over hoe we extra groei kunnen creëren.

Lees alle topideeën per sessie van de 5-daagse van de Groei op www.voka.be/samengroeien
 

imu - vzw - recupel
imu - vzw - Recupel
imu - vzw - salesforce
imu - vzw - obd
imu - vzw - DNCM