Skip to main content

Samen groeien

  • 05/10/2020

De strijd tegen het coronavirus blijft een kampioenschap in dansen op een slappe koord. Gemakshalve wordt dit koorddansen gezien als een evenwichtsoefening tussen gezondheid en economie. Maar de werkelijkheid is veel complexer. Enerzijds kunnen strenge maatregelen een escalatie vermijden en dienen ze zo onze economie. Omdat erger wordt vermeden én omdat we vermijden internationaal als paria te worden bestempeld. Anderzijds is het vrijwaren van onze economische slagkracht nodig om middelen te kunnen vrijmaken om te investeren in gezondheidszorgen.

De strijd tegen het coronavirus blijft een kampioenschap in dansen op een slappe koord. Aan de ene kant gaapt het schrikbeeld van een nieuwe escalatie van de coronapandemie dat noopt tot volgehouden discipline inzake veiligheidsmaatregelen. Aan de andere kant doemt het scenario van de 90%-economie op, ook volgend jaar, ingevolge de aanhoudende veiligheidsrestricties. 

Gemakshalve wordt dit koorddansen gezien als een evenwichtsoefening tussen gezondheid en economie. Maar de werkelijkheid is veel complexer. Enerzijds kunnen strenge maatregelen een escalatie vermijden en dienen ze zo onze economie. Omdat erger wordt vermeden én omdat we vermijden internationaal als paria te worden bestempeld. Anderzijds is het vrijwaren van onze economische slagkracht nodig om middelen te kunnen vrijmaken om te investeren in gezondheidszorgen. 

We moeten in de aanpak van de coronacrisis een gulden middenweg aanhouden, die én een escalatie én een lockdown vermijdt. Geen gemakkelijke opdracht, maar er zijn voldoende experten die samen de koers kunnen uitzetten, zonder in een kakafonie van standpunten en maatregelen te vervallen.

Intussen moeten we werk maken van een economische relance. Zonder daarbij de overheidsschuld verder te laten exploderen. Onze budgettaire marges zijn beperkt, zowel federaal, als regionaal, en ook voor het Brusselse gewest. Bovendien is het voor een kleine, open economie als de onze, zeker van belang dat onze handelspartners en buitenlandse investeerders het goed doen.

Dat neemt niet weg dat onze eigen overheden gericht kunnen investeren in een relance, door daarbij ook te gaan voor een duurzame transitie van onze economie. Het pas goedgekeurde EU-herstelplan biedt hefbomen, en fondsen, voor lokale en nationale investeringen in een vergroening en digitalisering van onze economie. Aan onze overheden én bedrijven om daar ten volle op in te spelen.

Voka heeft een plan uitgewerkt voor een toekomstgericht transformatie van onze economie, voor de langere termijn, post-corona.

Kris Cloots

Ook Voka heeft een plan uitgewerkt voor een toekomstgericht transformatie van onze economie, voor de langere termijn, post-corona. Met het oog op 2030 is er volgens Voka één prioriteit: werken aan gezonde en gedeelde groei van minimum 2%. Om die duurzame groei waar te maken, moet er volgens Voka ingezet worden op drie domeinen die in de toekomst enkel aan belang zullen winnen: een duurzamere samenleving via circulaire economie en groenere basisinfrastructuur;  meer gezondheid en welzijn door in te zetten op preventie, datagestuurde en efficiënte zorg; een digitale samenleving, met meer aandacht voor digitale technologie in het onderwijs, de inzet op industrie 4.0 en een digitale overheid.

Met het Plan Samen Groeien wil Voka in dialoog gaan met alle partijen, ondernemers, medewerkers, vakbonden, middenveldorganisaties en geëngageerde burgers om samen een nieuw sociaal-economisch pact op te stellen. Lees er alles over op www.plansamengroeien.be

Het is cruciaal daarbij onze troefkaarten uit te spelen, zoals de positie van de Brusselse metropool als internationale aantrekkingspool. Daartoe zijn investeringen nodig in een multimodale bereikbaarheid, die een vergroening mogelijk maakt, en in een digitale transitie met de uitrol van 5G. Brussel moet als internationaal centrum meer dan ooit geconnecteerd zijn, fysiek én digitaal.

En deze connectie start bij goede verbindingen en relaties tussen Brussel en Vlaanderen. Hoog tijd voor een globaal akkoord over slepende mobiliteitswerven, zoals de werken aan de ring en de tramlijnen tussen Brussel en de rand. Positief is alvast dat inzake de mobiliteit van werkzoekenden tussen beide gewesten er een nieuw akkoord tussen VDAB en Actiris in de maak is, om Brussels talent te ontwikkelen en meer kansen te geven en om bedrijven in Vlaanderen het talent te bezorgen dat ze nodig hebben om te groeien.

Contactpersoon

Artikel uit publicatie