Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • "Ruimte om te experimenteren met nieuwe modellen"

"Ruimte om te experimenteren met nieuwe modellen"

  • 02/09/2019

Ons zorgsysteem menswaardig, duurzaam en toegankelijk houden? Dan moet het kwalitatiever, veiliger en efficiënter worden. Nu veranderen en verbeteren is dus de boodschap. Hoe? Dat ontdekt u op 24 september tijdens het congres van Voka Health Community. In de aanloop geven enkele toekomstdenkers hun visie op zorg en welzijn. Deze week aan het woord: Wino Baeckelandt.

Een aspecifieke aanbieder in de zorg, zo kan je Zorggroep H. Hart uit Kortrijk noemen. Tijdens ons gesprek met CEO Wino Baeckelandt valt de grote klantgerichtheid op. “Zoals in de dienstverleningswereld is de klant onze essentiële focus. We willen een onestopshop zijn”, vertelt hij. Die benadering brengt ook specifieke uitdagingen met zich mee.

Wino Baeckelandt

“We moeten ons klaarstomen om mee te kunnen, want anders gebeuren dergelijke transities straks allemaal in het buitenland.”

Wino Baeckelandt

Zorggroep H. Hart is actief in meerdere sectoren: de ouderenzorg, de sector van personen met een beperking (met een specialisatie voor cliënten met een niet-aangeboren hersenletsel), de kinderopvangsector (met kinderdagverblijven en buitenschoolse opvanginitiatieven), de thuiszorg en mobiliteitsprojecten voor kwetsbare mensen. De 1.200 medewerkers van de groep zijn actief in Midden- en Zuid-West-Vlaanderen en een deeltje van Oost-Vlaanderen. 

De term ‘onestopshop’ is net als de organisatie zelf misschien wat atypisch in de sector. Baeckelandt duidt: “Zodra de cliënt zich aanbiedt, willen we met onze dienstverlening onmiddellijk een antwoord bieden op zijn zorgvraag/zorgvragen, daar waar hij anders misschien vier verschillende aanbieders zou nodig hebben. Integrated care op minischaal, dat is ons DNA”. Daarmee gaat ook een zekere mate van creativiteit gepaard. “Zeker nu de overheid minder tussenkomt in het aandeel van zorg- en woonkosten, moet je als zorggroep zorgvuldig omgaan met de financiële middelen. Dat zorgt ervoor dat je meer gestuwd wordt naar een vorm van ondernemerschap. Met onze organisatievorm kunnen we op een eigentijdse manier nieuwe dimensies aanbieden, met optimalisaties voor de cliënt en de organisatie.” 

Krapte op de arbeidsmarkt
Een uitdaging daarbij zijn de twee werelden van de Vlaamse en de federale overheid. “Het is geen evidentie om een convergentie te vinden in die administratieve en financiële complexiteit. Ook binnen die niveaus is er nog een pak werk om alles te stroomlijnen. Dat zal in de toekomst wellicht wel gebeuren voor de persoonsvolgende financiering in de zware zorg. Dat is zeker goed voor de cliënt, maar het brengt wel een grote uitdaging met zich mee voor de aanbieders. We moeten opletten dat dat geen puur contractuele relatie wordt tussen een aanbieder enerzijds en de cliënt en zijn familie anderzijds.” 

Er zijn ook financiële bekommernissen. “Sinds dit jaar is de ouderenzorg gedefederaliseerd en valt de sector onder de Vlaamse sociale bescherming. De grote uitdaging is de funding van het systeem. Ik hoop dat er een opening komt om de eigen bijdrage van de cliënt bespreekbaar te stellen en dat de Vlaamse overheid beslist om daar algemene middelen aan toe te voegen. Het gaat over betaalbaarheid én toegankelijkheid van zorg.” 

Ook het vinden van medewerkers baart Baeckelandt zorgen. “We horen altijd dat er vooral een tekort is aan technische profielen, maar ook op het vlak van zorgmedewerkers, logistieke mensen, poetspersoneel,… staan we aan de vooravond van een gigantische krapte in de markt. Alleen een sterke employer branding ontwikkelen, volstaat niet meer. Er is nood aan een flexibilisering van onze personeelsnormen. 
Daarnaast werken we al samen met alle mogelijke aanbieders van arbeidstrajecten. Maar door de hoge werkzaamheidsgraad in West-Vlaanderen missen we volume. We kijken nu onder meer met Voka over de Franse grens om mensen te vinden.”

Kerntakendebat in functie van betaalbaarheid
Een ander item op het prioriteitenlijstje van Baeckelandt is een kerntakendebat rond de ziekenhuizen. “Zij zijn duidelijk ondergefinancierd. Ik ben ervan overtuigd dat zij moeten komen tot hun kerntaak: acute en superacute gevallen behandelen en voor andere zaken meer werken in een 'continuum of care', samen met de thuiszorg, ouderenzorg,… Ook hier geven overheden te weinig mogelijkheden om te experimenteren. Maar om het allemaal betaalbaar te houden voor de gebruiker en de onderfinanciering van de sector aan te pakken, is zo’n kerntakendebat dringend.”

Net als de meeste geïnterviewden in deze reeks van ‘Toekomstdenkers’, vraagt Baeckelandt tot slot meer mogelijkheden tot sociaal ondernemerschap. “We vragen regelluwte om nieuwe zaken uit te werken, om zo misschien tot nieuwe modellen te komen. Ik vind het goed dat er een basiskader is, maar geloof er ook heel hard in dat met het bestaande budget meer gedaan kan worden. In het algemeen vind ik dat de overheid te weinig aan hefboompolitiek doet, terwijl dat net noodzakelijk is om te kunnen innoveren.” Want ook in de zorgsector zijn disruptieve trends merkbaar. “Preventie en verantwoordelijkheid van de patiënt worden zeer belangrijk, denk maar aan zelfmanagement via nieuwe technologieën, zoals apps voor hartpatiënten of diabetespatiënten. Ik ben ervan overtuigd dat we over een aantal jaar naar medical call centers gaan, met artsen die protocoleren op afstand, die patiëntengroepen op afstand monitoren.Dat zijn enkele transities waarvoor we staan in de gezondheidssector. We moeten ons klaarstomen om mee te kunnen, want anders gebeuren dergelijke transities straks allemaal in het buitenland. België is daarvoor echter prima geplaatst: we hebben voldoende infrastructuur, kenniscentra, accurate medische - en IT-technologie, topziekenhuizen, excellente longterm care en thuiszorg,…”, besluit hij.

Om de zorg- en welzijnssector te veranderen en te verbeteren, hebben we nood aan durvers, dromers en doeners. Hoort u daar ook bij? Wil u graag inspiratie van andere toekomstdenkers? Schrijf dan nu in voor het congres van Voka Health Community op 24 september in Londerzeel! 

Ontdek hier de visie van onze andere toekomstdenkers.

Contactpersoon

Ria Binst

Projectmanager Health Community

Ontdek de visie van onze toekomstdenkers!

Ontdek hier de visie van onze toekomstdenkers in het kader van de betaalbaarheid van ons zorgsysteem.

imu - vzw - salesforce
imu - vzw - recupel
imu - vzw - Recupel
imu - vzw - headoffice