Skip to main content

Rotterdam toont Brussel de weg

  • 12/10/2018

Rotterdam en Den Haag werken steeds meer samen in de Metropoolregio, die 23 gemeenten omvat. De samenwerking focust op mobiliteit en vestigingsbeleid. De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb is een voortrekker  van die metropolitane aanpak. Zo bleek uit de begeesterende toespraak die hij gaf tijdens de najaarslunch van Voka Metropolitan op 3 oktober.

Najaarslunch 2018 Ahmed Aboutaleb

Aboutaleb nam in 2010 zelf het initiatief tot de oprichting van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. “De verantwoordelijkheid van een grote stad eindigt niet aan de grenzen”, legt hij uit. Hij slaagde erin de weerstanden te overwinnen bij de buurgemeenten door te verzekeren dat het om samenwerking ging in het voordeel van iedereen, niet om uitbreiding van macht. De burgemeester van Rotterdam is overtuigd dat de maatschappelijke en economische dynamiek van vernieuwing meer dan ooit vanuit de grote steden komt, niet van het landelijke bestuursniveau. “Bij de vorming van de nieuwe regering Rutte werden voor de eerste keer de grote steden geconsulteerd", vertelt hij met zichtbare trots.

De burgemeester wees op de enorme transformatie die Rotterdam de jongste decennia heeft doorgemaakt en nog doormaakt. Van een industriële havenstad werd het een hotspot voor innovatie en duurzame economische ontwikkeling. “We moeten vernieuwen om het constante verlies aan banen in de traditionele economie te compenseren."

Jean-Paul Van Avermaet, voorzitter van Voka Metropolitan, formuleerde op de najaarslunch de verwachtingen van Voka voor de lokale besturen die straks aantreden in het Brussels gewest. “Zorg dat de Brusselse metropool bereikbaar blijft, ook in het centrum. Zorg dat de Brusselse metropool aantrekkelijk blijft voor bedrijven, geef bedrijven er de nodige ruimte, en zorg voor de internationale verbindingen, in het bijzonder de luchthaven. Stop het politiek immobilisme: steek elkaar geen stokken in de wielen, maar werk samen, over grenzen van gemeente en gewest heen.”

De foto's van de Najaarslunch kan je vinden op de Facebookpagina van Voka Metropolitan.

Contactpersoon