Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Risicogroepen vinden vaste job via werkplekprogramma Voka

Risicogroepen vinden vaste job via werkplekprogramma Voka

  • 07/11/2019

Door de krapte op de arbeidsmarkt zijn alle werkkrachten hard nodig. Via een speciaal traject voor werkplekleren zet Voka haar leden-ondernemingen ertoe aan mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven. En met succes. “De voorbije drie jaar zorgden 837 bedrijven voor 5.277 leerplekken. 3.271 van die werkzoekenden (62%) hebben na een jaar een vaste job. Focussen op talent zorgt dus voor duurzame tewerkstelling”, zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.

“Na ‘jobs, jobs, jobs’ is er nu in alle bedrijven en organisaties nood aan ‘volk, volk, volk’. We hebben alle handen nodig”, zegt Hans Maertens. Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, geeft werkzoekenden maar ook werkgevers hiervoor een duwtje in de rug. In 2016 startte Voka met het programma ‘Welt’, dat staat voor werkervarings- en leertrajecten. Via werkplekleren en stages doen jongeren, 55-plussers, kortgeschoolden, personen met een handicap of met een migratieachtergrond hierbij de nodige ervaring op om aan de slag te gaan. Daarnaast stimuleert en begeleidt Voka bedrijven om open te staan voor een diversiteitsbeleid en om werkplekleren op te nemen in hun HR-beleid. Dit gebeurt in het kader van het programma ‘Focus op Talent’, met steun van de Vlaamse overheid en in nauwe samenwerking met de VDAB.

Die aanpak werpt z’n vruchten af. Op drie jaar tijd namen 837 bedrijven aan het programma deel, waarvan 17% voordien nog nooit een leerplek had aangeboden. In totaal kregen 5.277 werkzoekenden een kans om werkervaring op te doen. “Na een jaar heeft gemiddeld 62 procent een vaste job in het reguliere arbeidscircuit. Via Welt creëren we dus duurzame tewerkstelling voor risicogroepen, met een hoog succespercentage”, zegt Hans Maertens. 

“Na ‘jobs, jobs, jobs’ is er nu in alle bedrijven en organisaties nood aan ‘volk, volk, volk’. We hebben alle handen nodig”, zegt Hans Maertens. Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, geeft werkzoekenden maar ook werkgevers hiervoor een duwtje in de rug. In 2016 startte Voka met het programma ‘Welt’, dat staat voor werkervarings- en leertrajecten. Via werkplekleren en stages doen jongeren, 55-plussers, kortgeschoolden, personen met een handicap of met een migratieachtergrond hierbij de nodige ervaring op om aan de slag te gaan. Daarnaast stimuleert en begeleidt Voka bedrijven om open te staan voor een diversiteitsbeleid en om werkplekleren op te nemen in hun HR-beleid. Dit gebeurt in het kader van het programma ‘Focus op Talent’, met steun van de Vlaamse overheid en in nauwe samenwerking met de VDAB.

Die aanpak werpt z’n vruchten af. Op drie jaar tijd namen 837 bedrijven aan het programma deel, waarvan 17% voordien nog nooit een leerplek had aangeboden. In totaal kregen 5.277 werkzoekenden een kans om werkervaring op te doen. “Na een jaar heeft gemiddeld 62 procent een vaste job in het reguliere arbeidscircuit. Via Welt creëren we dus duurzame tewerkstelling voor risicogroepen, met een hoog succespercentage”, zegt Hans Maertens. 

imu - vzw - recupel
imu - vzw - recupel
imu - vzw - Recupel
imu - vzw - salesforce
imu - vzw - obd
imu - vzw - headoffice