Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • René Branders neemt de voorzittersfakkel van het VBO over

René Branders neemt de voorzittersfakkel van het VBO over

  • 02/05/2023

René Branders, CEO van FIB Belgium, werd eind maart benoemd tot voorzitter van het Verbond van Belgische Ondernemingen of kortweg VBO. Het mandaat van Bart De Smet liep na drie jaar af, waarna hij vanaf nu dus de fakkel overneemt. Wat wil hij allemaal bereiken en wat zijn zijn plannen voor de functie?

René Branders (Voorzitter VBO)


Je hebt veel ervaring in de wereld van de Kamers van Koophandel. Kan je hier meer over vertellen?

Na de verhuis van mijn professionele activiteiten van Brussel naar Tubize werd ik in 2010 lid van de Kamer van Koophandel van Waals Brabant, eerst als bestuurder en nadien als voorzitter van 2013 tot 2022. Tegelijkertijd nam ik het voorzitterschap over van de Federatie van Belgische Kamers van Koophandel, een functie die ik vandaag nog steeds bekleed. Dankzij deze mandaten heb ik het dynamische en internationale karakter van ons netwerk van Kamers in binnen- en buitenland leren waarderen.

Wat trekt jou aan in de Kamers van Koophandel?

Wij exporteren met ons bedrijf naar verschillende landen en als ondernemer is de Kamer mijn eerste plaats om ervaringen uit te wisselen met collega’s. De expertise binnen onze Kamers op het vlak van internationale handelswetgeving en de contacten met ambassades zijn cruciaal voor mijn activiteiten, en dankzij de ‘peer group’-dynamiek versterken wij de praktische kennis over bepaalde landen. De sterkte van een Kamer is dat ze altijd aan de top staat van kennis op het gebied van internationale handel en governance, terwijl ze een discrete partner is die dicht bij je onderneming staat.

Vind je dat bedrijven deze sterke punten voldoende benutten?

De reflex om zijn Kamer te bevragen is zeker nog niet sterk genoeg, vooral niet bij de N-1 of N-2. Het is vaak de veelheid van aangeboden diensten die onbekend is, evenals het gebrek aan kennis van de juiste aanspreekpunten. Mijn droom is dat elke werknemer de contactgegevens van zijn of haar lokale Kamer voor zich zou hebben onder de rubriek ‘problem solver’.

Kamers van Koophandel hebben het vaak over een familie. Wat bedoelen ze daarmee?

Lid zijn van een Kamer betekent deel uitmaken van een enorm internationaal netwerk. Onze Europese vereniging van Kamers, Eurochambres, werkt dagelijks samen met 43 kamerverenigingen en 1.700 individuele Kamers in heel Europa. Voeg daarbij het netwerk van ICC-World Chambers Federation en je hebt contact met de hele wereld. Of je nu een probleem hebt in Bogotá, Antwerpen of Osaka, je lokale Kamer kan je in contact brengen met een lokale specialist, waardoor een netwerk ontstaat van ‘trusted partners’!

Wat is de toegevoegde waarde voor bedrijven van Eurochambres en ICC?

Eurochambres verdedigt de belangen van onze bedrijven tegenover de Europese autoriteiten. Als je als ondernemer je mening wilt geven over toekomstige EU-wetgeving, aarzel dan niet om je lokale Kamer te vragen je bezorgdheden aan Eurochambres door te geven. ICC, met een nationaal contactpunt in België, is dan weer een onschatbare bron van informatie inzake commerciële geschillenbeslechting en levert modelcontracten over diverse aspecten van internationale handel.

Waarom heb je het mandaat van VBO-voorzitter aanvaard?

Het gaat mij vooral om een engagement als burger ten dienste van de maatschappij in de meest brede zin. Bedrijven zijn belangrijke actoren die, door het teamwerk van hun medewerkers, bijdragen tot het algemeen welzijn en die door de integratie van de verschillende beroepen betekenis geven aan hun werknemers. Laten we ook niet vergeten onze studenten een positieve toekomst te bieden door hun talenten via ambitieuze projecten in bedrijven in onze economie te verankeren. Ik beschouw het voorzitterschap als een mooi mandaat dat tot doel heeft onze sociale en economische toekomst te verbeteren in een sfeer van respectvolle dialoog tussen alle partijen.

Verhoog je zichtbaarheid

Met onze mediapartnerships kan je intekenen op diverse communicatiepakketten en jaardeals. Zo bereik je een enorm lezerspubliek van ervaren en beginnende ondernemers en geïnteresseerden allerhande.

word jij onze mediapartner?

Artikel uit publicatie