Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Relanceplan arbeidsmarkt: nu ingrijpen om sociaal bloedbad te vermijden

Relanceplan arbeidsmarkt: nu ingrijpen om sociaal bloedbad te vermijden

  • 27/05/2020

Onze arbeidsmarkt staat in brand. 180.000 medewerkers dreigen hun baan te verliezen, maar liefst dertig keer meer dan bij de sluiting van Ford Genk. Dat mogen we niet laten gebeuren. Onze regeringen moeten nu dringend ingrijpen in de arbeidsmarkt om een historisch groot bloedbad te voorkomen. Daarom hebben we een relanceplan voor de arbeidsmarkt gelanceerd, met 13 noodzakelijke maatregelen om jobs en bedrijven te redden. 
 

Historisch veel mensen zitten in tijdelijke werkloosheid, ruim 1 miljoen. Als we niets doen, zullen velen van hen niet naar hun job kunnen terugkeren omdat hun bedrijven intussen failliet gaan of moeten herstructureren om te overleven. Uit onze enquêtes bij bedrijven blijkt dat één op vijf ondernemingen vreest voor een mogelijk faillissement en nog eens één op vier vreest te moeten ontslaan. De Nationale Bank heeft berekend dat 180.000 medewerkers door corona hun job kunnen verliezen. Bovendien staat van 70.000 zelfstandigen hun zaak en dus hun baan op de tocht. Zo’n sociaal bloedbad zou helaas historisch groot zijn.

Economie en arbeidsmarkt op intensive care

Overheden moeten nú dringend ingrijpen in arbeidsmarkt om dat te vermijden, met bijkomende maatregelen om de relance van onze economie en arbeidsmarkt te stimuleren. De eerste hulp is toegediend: overheden hebben goed ingegrepen en acute faillissementen en ontslagen vermeden door te waken over de liquiditeit van bedrijven. Denk maar aan uitstel van betaling van bepaalde belastingen en bijdragen, het bankenplan en de tijdelijke werkloosheid. Maar onze economie en arbeidsmarkt liggen nog op intensive care. Veel bedrijven riskeren nog lang te slabakken door te weinig vraag, omdat hun businessmodel is aangetast of hun kapitaalbuffers onder druk staan. Zonder bijkomende steun kunnen dus alsnog veel bedrijven en jobs verdwijnen.

We rekenen erop dat de overheden na de goede eerste zorgen nu ook in de diepte onze arbeidsmarkt genezen van zijn structurele kwalen.

Niko Demeester

Mix van maatregelen nodig

Voka heeft een relanceplan voor de arbeidsmarkt uitgewerkt om dit worstcasescenario af te wenden en onze arbeidsmarkt af te stemmen op de noden die zich opdringen in coronatijden. De coronacrisis hertekent onze economie en arbeidsmarkt op een ingrijpende manier zoals nooit tevoren. Enerzijds zijn er ondernemingen die nog lange tijd op lage toeren zullen draaien, in herstructurering gaan of failliet kunnen gaan. Anderzijds zijn er ondernemingen die wel kunnen groeien en waar er handen tekort zijn, die nu al in overdrive draaien, die een nieuw businessmodel ontwikkelen. Er is dus een mix van maatregelen nodig die ondernemingen structureel ondersteunt, om te overleven én te groeien.

Financiële zuurstof

Aan de bedrijven die het moeilijk zullen blijven hebben, moeten de overheden financiële zuurstof blijven geven. Daartoe is een verlenging van de tijdelijke werkloosheid volgens de huidige eenvoudige procedure absoluut noodzakelijk, en dit minstens tot en met 31 augustus. Daarnaast moet er verder uitstel en eventueel kwijtschelding van RSZ-bijdragen en bedrijfsvoorheffing voor 2020 komen.

Overschakelen op flexibele arbeidsorganisatie

Maar belangrijker is dat we nu tegelijk ook overschakelen naar een flexibele arbeidsorganisatie, zodat bedrijven die nu veel vraag hebben ook volle bak kunnen werken, zodat ondernemingen die het al moeilijk hebben niet gewurgd worden door hun arbeidsorganisatie én zodat bedrijven die nieuwe banen creëren snel kunnen groeien. Voka stelt hiervoor een pakket van maatregelen voor, zoals meer vrijwillige overuren en nachtwerk mogelijk maken. Alle bedrijven moeten immers hun arbeidsorganisatie aanpassen aan de veiligheidsmaatregelen, waardoor zij ook nood hebben aan meer flexibiliteit. Ook werknemers zijn daar vragende partij voor, om werk en privé beter in evenwicht te kunnen brengen in het nieuwe normaal sinds de coronacrisis.

Inzetten op vorming en activering

Tenslotte moeten we niet alleen onze arbeidsorganisatie klaarstomen voor de toekomst. We moeten meer inzetten op vorming, zeker op digitale opleidingen nu daar tijd en ruimte voor is. Crisissen versnellen doorgaans enkele evoluties die al voordien aan de gang waren. Dat zal nu met de digitalisering zeker het geval zijn. Voka stelt dan ook voor dat tijdelijk werklozen sneller geactiveerd worden, ten laatste na twee maanden. Op die manier doen ze skills op die ze meer dan ooit zullen kunnen benutten in hun job, zodra ze die weer kunnen opnemen. Voor bedrijven betekenen beter gevormde medewerkers dan weer een extra voorsprong. 

Arbeidsmarkt klaarstomen voor de toekomst

Nu is hét moment om onze arbeidsmarkt klaar te stomen voor de toekomst: we mogen mensen niet afschrijven in de werkloosheid en ze ook niet blokkeren in hun huidige job. Met ons relanceplan voor de arbeidsmarkt bieden we zuurstof voor ondernemingen en kansen voor mensen. We rekenen erop dat de overheden na de goede eerste zorgen nu ook in de diepte onze arbeidsmarkt genezen van zijn structurele kwalen.

Lees de dertien concrete voorstellen van Voka op voka.be/relance

imu - vzw - salesforce
imu - vzw - Recupel
imu - vzw - obd
imu - vzw - DNCM
imu - vzw - recupel