Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Regiovorming: Limburg als één referentieregio

Regiovorming: Limburg als één referentieregio

  • 22/04/2021

De afbakening van de referentieregio(s) in Limburg komt binnenkort terug op de tafel van de Vlaamse ministerraad. Via een laatste brief deden wij als voorzitter van SERR Limburg en samen met de aansturende partners nogmaals een oproep aan al onze Vlaamse ministers om Limburg als één referentieregio te behouden.

De gouverneur maakte onlangs in het kader van de regiovorming zijn advies bekend. Hij wil de provincie en haar samenwerkingsverbanden opdelen in drie regio’s. Hij legt hierbij het advies van 8 op 10 Limburgse burgemeesters naast zich neer en houdt geen rekening met de feedback van de middenveldorganisaties, die de meest optimale samenwerking zien binnen één Limburgse regio.

De e-mail die we zopas stuurden namens Red Limburg:


Geachte Mijnheer de Minister,
Geachte Mevrouw de Minister,
 
 
De plannen om in de provincie Limburg referentieregio’s uit te tekenen werden door de plaatselijke inwoners op de voet gevolgd en druk besproken. Ze wisten zelfs de coronacrisis uit het brandpunt van de actualiteit te verdringen.
 
Toen het oorspronkelijke plan op de tekentafel (Limburg als één regio) werd opgegeven en vervangen door een driedeling, ontstond er consternatie, ongeloof en nadien heftig en breed gedragen protest.
 
Het draagvlak voor deze opdeling in drie regio’s werd nagetrokken door zowel de gouverneur als de provinciale media. Hun conclusies zijn dezelfde: er is er geen. 36 van de 42 burgemeesters willen van geen nieuwe grenzen weten, 66 Limburgse organisaties en instellingen (*) ondertekenden een platformtekst, en meer dan 3940 individuele burgers (zie www.redlimburg.be) volgden hen hierin. Werkgevers en werknemers, universiteit en hogeschool, GGZ en CAW, allen staan op één rij, en in het hele middenveld hebben we niet één stem gehoord die afweek van het unisono klinkende verhaal.
 
In een moderne democratie worden politieke beslissingen in overleg genomen. Zeker bij het hervormen van de bovenlokale structuren moet men ruimte geven voor opbouwprocessen van onderop en de eigenheid van het werkterrein laten doorwegen, om zo te vermijden dat er over de hoofden heen top-down ongepaste beslissingen worden genomen.
 
We rekenen er bijgevolg op dat u de levende structuur van Limburg redt van de abstracte pennentrekken van de tekentafel, en Limburg als één referentieregio blijft behouden.
 
Met de meeste hoogachting,
Namens Red Limburg
 
(*) ABVV Limburg, Algemeen Boerensyndicaat Limburg, ACLVB Limburg, ACV Limburg, Arktos vzw Limburg, ATD-Vierde Wereld/De Trawanten, Bestuur Werkgroep ISIS, beweging.net Limburg, Bewel, Boerenbond Limburg, CAW Limburg, CM Limburg, Confederatie Bouw Limburg, Cordium cvba, De Winning, Energiehuis Limburg/Duwolim cv, Familiehulp Limburg, Fedactio Limburg, Folk in Limburg, Greenpeace Limburg, Groen Limburg, Groep Alternatief, Groep INTRO Limburg, Groep Kohesi, Horizont vzw, Humanistisch Verbond Limburg, Katholieke Scholen Heusden-Zolder, Koninklijke Vereninging van Limburgse Schrijvers, Limburgse Integratieraad, Limburgs Landschap vzw, Limburgs Volkskundig Genootschap, LM Plus, Natuurhulpcentrum, Neos Limburg, Noolim, Nuhma, OKRA Limburg, Ondernemersatelier cv, Onesto Groep, Pasar vzw, Pleegzorg Limburg, POM Limburg, PXL, RTC Limburg, Reling, SERR-Limburg, Vooruit Limburg, Stebo vzw, Toerisme Limburg, TreinTramBus, UHasselt, Universiteit voor het Maatschappelijk Belang, Unizo Limburg, Veldeke Bels(j) Limburg, VKW Limburg, VOKA Limburg, Vrij CLB Limburg vzw, Vrijzinnig Limburg, vzw De Sluis Leerwerkplaats, vzw El Moustakbal, vzw Limburgs Platform voor Vluchtelingen, vzw Marokko Relief, vzw Solidariteit Jef & Jeanne Ulburgs, Welzijnszorg Limburg, Wit-Gele Kruis Limburg, WSM Limburg

 

AW_Welt Whitepaper Inclusieve leidinggevende
imu - vzw - recupel
AW_Digitalisering
imu - vzw - Recupel
imu - vzw - salesforce
Proximus
Advertentie VanRoey- nov
imu - vzw - recupel
AW_Welt_6stappenplan
imu - vzw - obd
imu - vzw - headoffice