Skip to main content
  • Nieuws
  • “Regering moet doorzetten met hervorming pensioenen”

“Regering moet doorzetten met hervorming pensioenen”

  • 02/10/2018

Dinsdag voerden de drie grote vakbonden actie tegen de plannen van de federale regering om de pensioenen te hervormen. Vooral delen van het openbaar vervoer werden door de actie getroffen. Veel pendelaars ondervonden dan ook grote moeite om op het werk te raken. Voka had weinig begrip voor de actie: “Het zijn opnieuw de gewone burgers die hinder ondervonden door onze vakbonden, nochtans is de pensioenhervorming meer dan nodig: willen we het pensioen ook voor de volgende generaties veilig stellen dan moeten we met z’n allen langer werken,” aldus Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.

Onze bedrijven ondervondenBetoging pensieonhervoming weinig hinder van de betogingsacties van de vakbonden. Het waren vooral pendelaars die het lastig hadden om op het werk te raken. “We zijn het helaas stilaan gewoon,” aldus Hans Maertens. “Bedrijven nemen dan ook voorzorgen, zo worden vergaderingen verplaatst of wordt er meer thuis gewerkt.”

De federale regering tracht de pensioenregeling te hervormen met als doel mensen langer te laten werken. De sociale partners van de privésector slaagden er niet in om tot een oplossing te komen over die zware beroepen. Vooral de lijst van zware beroepen blijft een knelpunt. Velen hebben een nobel, belangrijk en soms lastig beroep, maar niet noodzakelijk een beroep dat op zijn plaats is in de lijst van zware beroepen. Vandaag kan de kaartjesknipper van de trein op pensioen op 55 jaar en de militair, die misschien nooit buitendienst heeft gedaan, op 56 jaar. Tegelijk zijn er mensen in de publieke sector die veel zwaardere taken verrichten en dat gunstregime niet genieten. Een herziening dringt zich dan ook op.

Voka ijvert dan ook voor objectieve, meetbare en vooral controleerbare criteria voor de erkenning van zware beroepen. Dat wil zeggen dat emotionele en mentale belasting op zich nooit kunnen volstaan om als zwaar beroep erkend te worden. Daarnaast kunnen periodes zoals ouderschapsverlof niet meegerekend worden omdat men die periode het zware beroep níet heeft uitgeoefend. Het zware beroep moet ook voldoende lang uitgeoefend worden. Vijf jaar gedurende een volledige carrière is onvoldoende lang om te kunnen spreken van een zwaar beroep.

Voka roept de regering op om de hervormingsplannen verder te zetten. “Het is hallucinant dat de vakbonden de indruk wekken dat het onrechtvaardig is om iedereen op te roepen om langer te werken,” aldus Hans Maertens. “Met hun acties bewijzen onze vakbonden voor de zoveelste keer op rij dat ze enkel geïnteresseerd zijn in de eigen verworvenheden op korte termijn. Dat ze hiermee geen oog hebben voor de volgende generaties is dan ook bijzonder jammer.”

Tom Demeyer - Woordvoerder Voka - tom.demeyer@voka.be - 0472 84 15 99

Contactpersoon

Imu Salesforce
IMU Multiburo
ING
SD  Worx