Overslaan en naar de inhoud gaan
Map

Reeks: duurzame energie

  • 12/10/2022

De economische vooruitzichten zijn somber en de uitdagingen op het vlak van energie zeer groot. Vooruitstrevend, innovatief en oplossingsgericht als ondernemers zijn vroegen we enkele leden van de Voka Real Estate Community uit regio Mechelen-Kempen naar hun aanpak.

Karl Dockx - Groep Bolckmans

Beste realisatie. “Als investeerder in en ontwikkelaar van bedrijfsmatig vastgoed zijn we relatief vroeg op de kar van hernieuwbare energie gesprongen. Aangezien we over behoorlijk wat dakoppervlakte beschikken werd bekeken in welke mate we deze konden uitrusten met PV-systemen en werden PVprojecten gerealiseerd. In eerste instantie gebeurde dat nog met een recht van opstal, later zijn we deze projecten zelf gaan financieren. Vervolgens zijn we ook de weg van de windenergie ingeslagen, met de bouw van een eigen windturbine op onze site in Olen. Een tweede windmolen op onze site in Turnhout wordt via een recht van opstal door een derde partij opgericht en uitgebaat. We kunnen hierbij ook in primeur vermelden dat er volgend jaar een derde windturbine aan onze portefeuille wordt toegevoegd, die door ons zelf zal worden gerealiseerd in Maasmechelen. We zijn er ook best trots op dat we voor onze residentiële ontwikkeling in Lille geopteerd hebben om geothermie te gebruiken voor de verwarming (en koeling), zodat we de kopers vandaag de meest energie-efficiënte appartementen op de markt kunnen aanbieden. Met de huidige energiekosten is dat een grote troef.”

Samenwerken. “De groene stroom die we opwekken op de daken van onze gebouwen, wordt steeds ter beschikking gesteld van onze huurders die op die manier zelf duurzamer worden en vooral ook lagere energiekosten hebben. We hebben recent onderzoek gedaan naar een Energy Community en zijn er bij de eersten in geslaagd om deze ook effectief op te zetten. Dit geeft de mogelijkheid om opgewekte groene stroom, die niet via autoconsumptie wordt gebruikt, te verbruiken op een andere locatie, of te verkopen, wat finaal een hoger rendement op de investering oplevert. Daarnaast geeft het eveneens de mogelijkheid voor bedrijven die geen of onvoldoende groene stroom kunnen opwekken, om deze elders aan te kopen van een installatie die ze zien staan. Vergelijkbaar met de aandacht die vandaag ook naar de korte keten gaat.”

Tips. “We zijn ervan overtuigd dat de beste strategie om energie-onafhankelijk te worden erin bestaat om eerst te
analyseren waar de grote energiebehoefte zit en welke quick wins er kunnen gerealiseerd worden. Dergelijke besparingsoefeningen, zowel op het vlak van de geïnstalleerde technologie, als op het vlak van de operaties, maken dat de investeringen in hernieuwbare energie lager liggen. Bovendien maken deze bijkomende investeringen je gebouw ook meer future proof.”

We konden de energie van onze windturbine verkopen voor crypto mining. We hebben er de voorkeur aan gegeven deze aan onze huurders ter beschikking te stellen omdat we dat veel duurzamer vinden.

Karl Dockx, Groep Bolckmans

Tom Smets - Vörtgang

Beste realisatie. “Als studiebureel voor technische installaties zijn wij natuurlijk steeds op zoek naar de duurzame balans tussen investeringen, verbruiken en milieu-impact. Of dit nu voor een industriële plant zoals Soudal plant 5 is, of voor de jaarlijkse grote hoeveelheid aan sociale wooneenheden die we ontwerpen… iedereen gelijk voor de wet, iedereen op naar een duurzame, klimaatvriendelijke toekomst... het is dringend nodig.”

Samenwerken. “Intelligente energiedeling lijkt ons een absolute must. Verbruiken versus opwekking is nu eenmaal een kwestie van individuele pieken en dalen. Het is dus steeds interessant om het net intelligent te maken en elkaar energetisch te ondersteunen daar waar het nodig is. Op deze manier worden we onafhankelijker van het net en ziet de toekomst er alvast op dat vlak rooskleuriger uit.”

Tips. “Volledige onafhankelijkheid voor bedrijven, in tegenstelling tot bij een woning, gaat moeilijk worden rekening houdend met de huidige ventilatie-eisen (een luchtgroep vraagt veel energie) en de stijgende koelwensen. Echter door je installatie intelligent (niet alleen slim) op te bouwen, ga je verbruiken versus opslag zeker optimaliseren en je kosten tot een minimum kunnen beperken.”

Intelligente energiedeling lijkt ons een absolute must.

Tom Smets, Vörtgang

Johan Vetters - Vecolux

Beste realisatie. “Smart Buildings en technologie zijn onze winkel! Als kennisbedrijf dat oplossingen bedenkt en aanbiedt aan professionele installateurs en projectontwikkelaars is ons eigen ‘smart kantoorgebouw’ een hele mooie realisatie op vlak van duurzame energie. Hier hebben we op de meest doorgedreven wijze alle aanwezige technieken geïntegreerd zoals verlichting – verwarming – screen – toegangscontrole – ventilatie - energiemanagement enz... Deze kennis en ervaring delen we graag met onze klanten.”

Samenwerken. “Uiteraard kunnen bedrijven elkaar helpen door energie te gaan delen. Het begint echter bij het in kaart brengen van je eigen energiebehoeften (verbruik – energieopwekking – E-wagenpark enz…) om dan het energiemanagementsysteem (EMS) hierop af te stemmen. Hiervoor bieden we bij Vecolux uitgebreide oplossingen en ondersteuning aan voor professionele installateurs.”

Tips. “Investeer in technologie die je gebouw of woning slimmer maakt en die je toelaat je geproduceerde en verbruikte energie te monitoren en zo de noodzakelijke automatisering door te voeren. Real-time inzichten in opbrengst en verbruik voor zowel de bewoner als de syndicus van een gebouw zijn de eerste stap naar een bewustwording van uw energieverbruik. Met KNX-home control bieden we een oplossing voor de automatisering van woningen, appartementen en hotels.”

Alles begint bij het in kaart brengen van je eigen energiebehoeften om dan het energiemanagementsysteem hierop af te stemmen.

Johan Vetters, Vecolux

Boni Voorhelst - Bolckmans

Beste realisatie. “We hebben een tijd geleden (toen het aspect duurzaamheid in de bouwsector nog in de kinderschoenen stond) één van de grootste BMW-filialen gebouwd in België zijnde Centrauto in Wijnegem. Dit gebouw is een volledig CO2-neutraal gebouw met 10.000 m² zonnepanelen op het dak. Doordachte luifels die de natuurlijke opwarming van het gebouw moet tegengaan om minimaal in te zetten op airco. Volledige recuperatie van hemelwater voor onder andere het reinigen van wagens. Het heeft in Miami de tweede prijs behaald als meest duurzame BMW-filiaal in de wereld. Verder realiseerden en realiseren we tal van BREEAM gebouwen, waaronder sommige tot het allerhoogste BREEAM label (BREEAM Outstanding) vallen. Zo haalden we een duurzaamheidsscore van meer dan 90% op een distributiecentrum. Vandaag realiseren we een tandartspraktijk waar, naast het BREEAM label ook het WELL label (certificering voor een gezond gebouw) wordt toegepast.”

Samenwerken. “Productiebedrijven die overschot aan warmte hebben door hun productieproces kunnen die warmte perfect, mits goede afspraken en infrastructuur, aanwenden voor naastgelegen bedrijven. Je kan ook een groot logistiek gebouw vol leggen met zonnepanelen die sowieso te veel energie produceren voor eigen gebruik. Deze energie kan (voordelig) aangeboden worden aan naastgelegen bedrijven. Ook, waar bedrijven zich samen in een industriepark bevinden, zouden mogelijkheden ontstaan omtrent laadinfrastructuur met snelladers, carpooling tussen werknemers van de verschillende bedrijven onderling. Verschillende bedrijven zouden ook samen kunnen investeren in windenergie en/of batterijopslag om zo veel mogelijk duurzame energie te winnen en te gebruiken. Dit is iets wat als klein of middelgroot bedrijf alleen moeilijker realiseerbaar is. In de verdere toekomst is het mogelijk om werknemers (of collega-bedrijven) de overtollige energie van hun zonnepanelen aan hun werkgever/partner te verkopen. Op deze manier ontstaat een win/win waarbij de werknemer betere tarieven kan krijgen voor z’n stroom en het bedrijf 100% groene energie kan aankopen. Nog een andere mogelijkheid is dat bedrijven samen een fonds oprichten om bijvoorbeeld CO2 compenserende maatregelen door te voeren (vb het planten van een bedrijfsbos).”

Tips. “Sowieso zou ik adviseren om elke nieuwbouwproject te voorzien op het extra gewicht van zonnepanelen. Zelfs voor bestaande gebouwen kan mits een basisstudie nagekeken worden of het dak (eventueel door versterking aan te brengen) het extra gewicht van zonnepanelen kan dragen. Het gasloos bouwen doet ook zijn intrede in België, er zal dus meer en meer op elektriciteit ingezet moeten worden en dus is inzetten op zonne-energie de meest voor de hand liggende oplossing. Ook het sterk investeren in batterij-opslag lijkt meer en meer een haalbare kaart te worden voor bedrijven.”

Philip Borremans - Imoya

Beste realisatie. “Wij streven als vastgoedontwikkelaar in onze projecten een maximale opwekking van hernieuwbare energie na. Naast de traditionele zonnepanelen integreren wij in onze projecten waar mogelijk dan ook geothermische oplossingen.”

Tom Reynders - TRiAS

Beste realisatie. “Momenteel wordt in Turnhout een nieuwe klimaatbestendige stadswijk van 500 nieuwe woningen gebouwd die TRiAS heeft ontworpen. De wijk is één van de pilootprojecten duurzame wijken Vlaanderen en zal (één van) de eerste wijken in Vlaanderen zijn die functioneert op een lokaal warmtenet op basis van dieptegeothermie. Daarnaast is in ontwerpfase bijzonder veel aandacht besteed aan bv klimaatbestendigheid, vermijden van hitte eilandeffect, oververhittingsgevoeligheid, voorzien van koelcapaciteit, luchtcirculatie, compactheid, excellent E- en S peil,… die allen een uitermate positief effect hebben op het energieverbruik van gebouwen. De beste manier om duurzaam met energie om te gaan is gebruik maximaal vermijden. Deze wijk zal dus uiteindelijk een zeer laag en duurzaam energieverbruik hebben.”

Samenwerken. “De meeste bedrijven kunnen hun gebouwen qua energieverbruik aanzienlijk verbeteren door maximaal in te zetten op het verbeteren van de schil. Ook hier levert verbruik voorkomen het meest energiewinst of energiesucces op. Daarnaast is het collectief opwekken van energie de toekomst. Op bedrijventerreinen is het voorzien van een smartgrid meer dan zinvol.”

Tips. “De oplossing zit hem vooreerst in het maximaal energiezuinig (ver)bouwen. Daarnaast kan de energiehuishouding verbeterd worden door een collectieve productie in combinatie met een lokale smartgrid te voorzien, waardoor energiebehoefte en energieproductie veel beter afgestemd en gespreid kunnen worden. Hierdoor wordt de collectieve autonomie veel groter en de macroafhankelijkheid veel kleiner.”

Verbruik voorkomen levert het meest energiewinst of energiesucces op.

Tom Reynders, TRiAS

Artikel uit publicatie