Skip to main content
  • Nieuws
  • Reductie CO2 vereist consistent beleid van gemeente tot EU

Reductie CO2 vereist consistent beleid van gemeente tot EU

  • 12/02/2020

Ondanks het goede nieuws dat we wereldwijd minder CO2 uitstoten, wachten er toch nog heel wat uitdagingen op het klimaatfront. Voka organiseert rondetafels bij de Vlaamse bedrijven om te kijken welke oplossingen zij zien voor de klimaatomschakeling. Enkele conclusies: heel de wereld moet meedoen, ook de burgers moeten hun steentje bijdragen en de overheid moet de nodige investeringen en innovatie ondersteunen. 

Gisteren kregen we onverwacht goed nieuws van het klimaatfront: ondanks de economische groei vorig jaar stootten we wereldwijd toch niet meer CO2 uit. We hebben meer energie verbruikt om te groeien, maar die energie hebben we op een properder manier geproduceerd, met meer energie uit zon, wind, gas en nucleair in plaats van het zeer vervuilende steenkool. 

We zijn er vorig jaar dus in geslaagd om economische ontwikkeling en welvaart te combineren met de bekommernis voor het klimaat.  Eén zwaluw maakt natuurlijk de lente nog niet: we moeten de komende jaren onze CO2-uitstoot niet stabiliseren, maar zeer sterk doen dalen om de klimaatdoelstellingen te halen. En dit zonder de economische ontwikkeling en welvaart aan te tasten: enkel zo kunnen we immers het draagvlak bij de bevolking voor de klimaatomslag bewaren.

Rondetafels bij bedrijven

We organiseren momenteel rondetafels bij de Vlaamse bedrijven om te checken hoe zij de klimaatomschakeling denken te kunnen realiseren de komende jaren. Hoe kunnen ze blijven productief werken en tegelijk veel minder energie verbruiken? 

De voorlopige conclusies van deze rondetafels sporen verrassend goed met de gisteren gepubliceerde cijfers en analyse over de wereldwijde CO2-uitstoot.

“De reductie in CO2 in ons land is de voorbije jaren bijna volledig te danken aan de inspanningen van de bedrijven.”

Niko Demeester

Iedereen mee in bad

Ten eerste moet de hele wereld meedoen. Het is een goede ambitie van de Europese Commissie om van Europa het eerste klimaatneutrale continent te willen maken, maar dat heeft weinig zijn als Amerika en Azië niet dezelfde inspanning leveren. De CO2-uitstoot zou dan immers niet genoeg dalen wereldwijd om significant effect te hebben op het klimaat.

We riskeren dan ook dat een deel van onze bedrijven zijn activiteit verplaatst naar Amerika of Azië, met bijhorend verlies aan jobs en welvaart. We moeten wereldwijd de klimaatinspanning coördineren en afdwingen, zoniet verplaatsen we gewoon de CO2-uitstoot ipv te verminderen.

Woningenpark sterk verouderd

Ten tweede moeten ook de burgers mee in het bad. De reductie in CO2 in ons land is de voorbije jaren bijna volledig te danken aan de inspanningen van de bedrijven: het laaghangend fruit is daar geplukt. 

Ons woningenpark is echter sterk verouderd, slecht geïsoleerd en energieverslindend. Er moet de komende jaren een grote renovatiegolf van woningen opgestart worden: daar kunnen we mits kleine inspanningen nog snel en veel CO2 mee reduceren. De technologieën en bedrijven daarvoor zijn aanwezig in Vlaanderen: waarop wachten de overheden om daar werk van te maken?

Innovatie ondersteunen

Ten derde moeten de overheden de nodige investeringen en innovatie ondersteunen. Aangezien de quick wins inzake klimaat bij de bedrijven opgebruikt zijn, zullen veel bedrijven hun businessmodel fundamenteel moeten herzien om de klimaatomslag te kunnen maken. Welke producten gaan we nog maken en op welke manier? 

Dit vereist veel innovatie en grote investeringen de komende jaren. Om die rendabel te kunnen maken voor de bedrijven, moeten de overheden snel duidelijkheid en ondersteuning leveren. De Vlaamse overheid bijvoorbeeld heeft al een paar goede initiatieven opgestart inzake ondersteuning, maar er is snel meer duidelijkheid nodig inzake normen en vergunningen.

Het komt er dus telkens op neer dat de overheden, van de gemeente tot de EU, een consistent beleid voeren: consistent tussen werelddelen, consistent tussen bedrijven en burgers, consistent qua regels en ondersteuning. Enkel zo kunnen we klimaatomslag realiseren en tegelijk onze welvaart op peil houden.

IMU - vzw Remant
IMU - vzw - Altez