Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Recordaantal van 720 ondernemingen werkt samen met Voka aan inclusief hr-beleid

Recordaantal van 720 ondernemingen werkt samen met Voka aan inclusief hr-beleid

  • 22/03/2023

Een recordaantal van 720 Vlaamse bedrijven werkt aan een inclusiever hr-beleid via het Welt-programma van Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen. Door de toenemende krapte op de arbeidsmarkt zetten ondernemingen steeds sterker in op een hr-beleid waarbij elke vorm van discriminatie gebannen wordt.

“Wie zin heeft om te werken, is welkom bij onze ondernemingen. Dat is het belangrijkste criterium dat werkgevers hanteren om kandidaten aan te werven. Ondernemingen hanteren daarbij steeds meer een open blik en gooien alle vooroordelen rond geslacht, leeftijd, afkomst, taal en handicap overboord. Op die manier leveren ondernemingen een grote bijdrage aan een inclusievere samenleving”, zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.

Welt

Steeds meer werkgevers zetten in op een inclusieve werkomgeving. Een recordaantal van 720 Vlaamse ondernemingen voert momenteel een actieplan uit in het kader van Welt, het hr-programma van Voka. Voka begeleidt de deelnemende bedrijven om stap voor stap te komen tot een inclusievere werkplek.

Het Welt-programma start met een uitgebreide scan via een wetenschappelijk verantwoorde methodiek die is ontwikkeld door Antwerp Management School (AMS). De scan  brengt de hr-situatie in het bedrijf in kaart. Nadien worden werkpunten gedetecteerd en wordt er samen een actieplan opgesteld waarmee de ondernemingen concreet aan de slag gaan. In een lerend netwerk komen de hr-verantwoordelijken van verschillende bedrijven regelmatig bij elkaar om naar elkaar te luisteren en goede praktijken uit te wisselen.

De actieplannen van alle Welt-deelnemers werden geanalyseerd door AMS. Daaruit blijkt dat Vlaamse ondernemingen prioritair inzetten op: opleidingsbeleid verbeteren, leidinggevenden ondersteunen en communiceren over de bedrijfscultuur.
 

Diverse organisaties hebben 36% meer kans op succes dan niet diverse organisaties. 

AGC uit Zeebrugge

AGC uit Zeebrugge is momenteel samen met Voka een actieplan rond inclusie aan het uitvoeren. Ze zetten in het bijzonder in op inclusief rekruteren van mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt.

“Inclusie en diversiteit vormen binnen AGC Zeebrugge de norm. Iedereen, op gelijk welke afdeling of niveau, is voor ons een collega met talenten die we willen laten groeien om zo mee toegevoegde waarde te bieden voor onze onderneming. Daarbij geven we hen de kans om deze talenten over te brengen op andere of nieuwe collega’s. We vragen aan ervaren - vaak iets oudere - collega’s om via een peter-/metertraject hun kennis, ervaring, geborgenheid, warmte en genegenheid voor de job over te brengen op jongere collega’s. Zo krijgen we iedereen mee in onze ondernemingsvisie. We creëren bovendien aan de hand van deze overdrachtsmomenten kansen om onze mensen - mits een kleine aanpassing van hun jobinhoud - langer en inclusief bij ons aan de slag te houden”, zegt Matthias Goes, hr-manager bij AGC Zeebrugge.
 

Krappe arbeidsmarkt

Ondernemingen die de diversiteit van de samenleving het beste weerspiegelen, behalen de beste resultaten. Dat is aangetoond door een onderzoek van McKinsey: diverse organisaties hebben 36% meer kans op succes dan niet diverse organisaties. 

De krapte op de arbeidsmarkt dwingt werkgevers om anders na te denken over hr-beleid. Uit een recente Voka bevraging blijkt dat 9 op de 10 ondernemingen erg moeilijk geschikt personeel vindt. Het personeelsprobleem zal de komende jaren nog verergeren. Dat ligt grotendeels aan de vergrijzing van de bevolking. 

Voka realiseert het Welt-programma met de financiële steun van ESF.

Voka Welt
ESF

Contactpersoon

Eugenia Cuyt

Projectmanager Arbeidsmarkt

Meer weten over Welt?

Info
imu - vzw - Altez