Skip to main content
  • Nieuws
  • Reactie Voka op Septemberverklaring: “Goede ambities op lange termijn, bezorgd over energieheffing”

Reactie Voka op Septemberverklaring: “Goede ambities op lange termijn, bezorgd over energieheffing”

  • 25/09/2017

Zonet gaf Vlaams Minister-President Geert Bourgeois zijn septemberverklaring in het Vlaams Parlement. Voka hoorde heel wat ambitieuze en goede voornemens in de toespraak. Zo wil de regering opnieuw volop investeren in mobiliteit, onderwijs, onderzoek en ontwikkeling. De begroting blijft daarenboven stevig op koers met een structureel evenwicht in 2018. Daarnaast worden goede hervormingen aangekondigd op de arbeidsmarkt en in het onderwijs. Voka is echter wel bezorgd over de aangekondigde hervorming van de energieheffing, want die is nadelig voor de competitiviteit van sommige bedrijven. Zij moeten immers 80% van de totale kost van de groene stroom ophoesten. Daarom herhaalt Voka haar vraag om werk te maken van een energienorm.

 

De Vlaamse regering legt in haar septemberverklaring volgens Voka de juiste en ambitieuze accenten. Zo herhaalde de Minister-President vandaag de doelstelling om de begroting structureel in evenwicht te brengen in 2018. Dit betekent dat er opnieuw ruimte vrijkomt voor investeringen.

Die investeringen gaan onder meer naar mobiliteit, onderwijs, onderzoek en ontwikkeling en de transformatie en de begeleiding van onze ondernemingen. Een goede keuze volgens Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka. “Onze Vlaamse economie staat voor enorme uitdagingen. De disruptie, digitalisering en internationalisering zorgen ervoor dat we als Vlaanderen niet langer kunnen teren op de recepten van het verleden”, aldus Maertens. “De Vlaamse regering bevestigt vandaag dat ze wil anticiperen op deze ontwikkelingen. Zo maakt ze onder meer 75 miljoen vrij voor de industriële transformatie. Ook voor de kmo's worden extra middelen vrijgemaakt om te anticiperen op de steeds snellere internationalisering.”

Voka is daarenboven tevreden dat de Vlaamse regering ook extra aandacht heeft voor de arbeidsmarkt. Zo wil de Vlaamse regering de regelgeving aanpassen om internationaal talent op een soepele manier te kunnen inschakelen in onze kennisgedreven economie. Gecombineerd met het duaal leren zal dit in de toekomst zeker een extra stimulans geven. “Er spreekt ambitie uit de toespraak van de minister-president. Alle onderwijshervormingen moeten van start gaan tegen 1 september 2018. Op de steun van de ondernemerswereld kan de Vlaamse regering alvast rekenen", aldus Maertens.

Toch blijven de uitdagingen groot op de arbeidsmarkt. “We hebben 200.000 werklozen maar veel ondernemers vinden niet het geschikte talent. We roepen de Vlaamse regering op om tijdens het nieuwe politieke jaar werk te maken van bijkomende hervormingen voor onze arbeidsmarkt.”

Energieheffing: “150 miljoen euro per jaar voor de bedrijven”

Voka is echter bezorgd over de nieuwe regeling omtrent de energieheffing. “Het is positief dat de Vlaamse regering eindelijk een oplossing heeft gevonden voor de structurele tekorten op de groene stroomfactuur,” aldus Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder Voka. “De energietransitie is van groot belang en we mogen de schuldenberg niet langer voor ons uit blijven schuiven. Voka wijst er echter op dat de bedrijven meer dan 80% van de totale kost van de groene stroom zullen moeten ophoesten. Dit komt neer op 150 miljoen euro per jaar.”

Dit betekent voor bepaalde ondernemingen een significante meerkost. “Daarom zijn wij al lange tijd vragende partij voor een energienorm. De regering moet zo snel mogelijk deze belofte waarmaken. Als we dit niet doen dan prijzen we ons stilaan uit de markt en riskeren we grote investeringen mis te lopen.” zo besluit Hans Maertens.  

Tom Demeyer - Woordvoerder Voka - tom.demeyer@voka.be - 0472 84 15 99

Contactpersoon

IMU - vzw - OBD
IMU - vzw Remant
IMU - vzw - Altez