Skip to main content
  • Nieuws
  • Reactie Voka op Septemberverklaring “Extra investeringen in onderzoek en ontwikkeling belangrijke stimulans voor economie”

Reactie Voka op Septemberverklaring “Extra investeringen in onderzoek en ontwikkeling belangrijke stimulans voor economie”

  • 24/09/2018

Maandag 24 september gaf Geert Bourgeois de laatste septemberverklaring van de huidige legislatuur. De Minister-President kondigde in zijn toespraak extra investeringen aan in onderzoek en ontwikkeling. Voka is tevreden dat hiermee de ambitie om te groeien tot 500 miljoen euro wordt gehaald. “We hebben als werkgeversorganisatie steeds gepleit voor extra investeringen, de regering houdt woord,” aldus Niko Demeester, secretaris-generaal van Voka. “Maar het werk is daarmee niet af: er zijn nog belangrijke uitdagingen. Vooral in onderwijs en mobiliteit ligt er nog veel werk op de plank.”

Samen met de septemberverklaring pres

Geert Bourgeois
Geert Bourgeois ©Photonews

enteerde de Vlaamse Regering ook een begroting die opnieuw in evenwicht is. Voka is tevreden dat de regering hiermee op koers blijft. Daarnaast maakt de regering ook extra middelen vrij voor onder meer onderzoek en ontwikkeling. Deze investeringen zijn cruciaal voor Voka. “Als werkgevers vragen we al sinds het begin van deze legislatuur dat er voldoende wordt geïnvesteerd in innovatie,” aldus Niko Demeester. “Willen we in de huidige context van digitalisering en internationalisering als Vlaamse economie blijven meetellen dan zijn deze extra investeringen cruciaal.”

In zijn toespraak riep Minister-President Bourgeois zijn coalitiepartners ook op om tijdens het laatste jaar van de legislatuur nog volop te regeren. Hij ondersteunt hiermee de oproep die Voka eerder tijdens haar politieke Rentree begin september al deed. “Er ligt nog heel wat belangrijk werk op de plank,” aldus Demeester. “Het duaal leren is hier een belangrijke prioriteit. Deze vorm van leren op de ondernemingsvloer moet een volwaardige leerweg worden in ons onderwijs. Ook het verder promoten van STEM-opleidingen moet een prioriteit blijven. We zijn zeer tevreden dat de Vlaamse regering extra middelen vrijmaakt om STEM verder te promoten en de instroom in het onderwijs te vergroten.”

Maar ook inzake mobiliteit blijven de uitdagingen groot. “Tijdens de huidige legislatuur is het aantal files niet afgenomen, integendeel. Daar moeten we dringend ingrijpende maatregelen voor nemen. We moeten ervoor zorgen dat mensen minder snel de wagen nemen door te investeren in performante alternatieven en infrastructuur. Maar ook op de belangrijke verkeersassen zoals de ring van Antwerpen en Brussel moet de schup in de grond. Daarnaast heeft de Vlaamse regering ook beslist om het rekeningrijden uit te breiden naar het personenvervoer, ook daar verwachten we nog concrete initiatieven van de Vlaamse regering,” besluit Demeester.

Tom Demeyer - Woordvoerder Voka - tom.demeyer@voka.be - 0472 84 15 99

Contactpersoon

IMU - vzw Remant
IMU - vzw - De Tijd
IMU - vzw - Altez