Skip to main content
  • Nieuws
  • Reactie Voka op het federale zomerakkoord: "Regering neemt belangrijke stappen voor een competitievere economie"

Reactie Voka op het federale zomerakkoord: "Regering neemt belangrijke stappen voor een competitievere economie"

  • 26/07/2017

Vannacht bereikte de federale regering een akkoord over de begroting en een reeks sociaaleconomische hervormingen. Het akkoord bevat volgens Voka belangrijke maatregelen om onze economie een sterke stimulans te geven en “jobs, jobs, jobs” te creëren. Vooral de hervorming van de vennootschapsbelasting is een historische mijlpaal in het afbouwen van de torenhoge lasten voor bedrijven. Voka kijkt wel uit naar de verdere modaliteiten en stelt zich vragen of sommige maatregelen niet zullen leiden tot meer fiscale complexiteit of bijkomende administratieve lasten.

Voka is al lange tijd vragende partij voor een grondige hervorming van de vennootschapsbelasting. Het huidige tarief zorgt dat we internationaal niet langer competitief zijn. In het bereikte akkoord van deze nacht maakt de federale regering werk van deze hervorming. Voor de grote bedrijven zakt het tarief van 33% naar 29% in 2018 en naar 25% in 2020 en voor de KMO’s zijn extra stimulansen voorzien. ‘Het is belangrijk dat de federale regering ook een timing kleeft op de tariefverlaging’, aldus Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka. ‘Dit is een ambitieuze daling van de vennootschapsbelasting en zal ongetwijfeld onze bedrijven een extra stimulans geven om te investeren. Veel zal evenwel afhangen hoe een aantal compenserende maatregelen zoals de minimumbelasting in de praktijk uitgevoerd worden. Maar deze hervorming is zeker een grote stap voorwaarts.’

In het akkoord wil de federale regering ook het spaargeld gaan activeren door een vrijstelling van de roerende voorheffing op dividenden van aandelen en een uitbreiding van de aftrek voor het pensioensparen. ‘Het spaargeld staat vandaag op vele rekeningen niets te doen,’ aldus Hans Maertens. ‘Nochtans zijn heel wat ondernemers op zoek naar investeerders om verder uit te breiden. Het is goed dat de federale regering nu stappen onderneemt om dit geld te activeren zodat dit onze economie een stimulans geeft.’

Daarnaast zijn er nog een hele reeks sociaaleconomische ingrepen. Voor Voka springt vooral de soepeler regeling voor de nachtarbeid en het zondagswerk in de e-commerce in het oog. ‘Willen we in de economie van de toekomst nog een plaats hebben, dan moeten we onze arbeidsmarkt durven hervormen. We hebben in de afgelopen jaren een achterstand opgebouwd inzake e-commerce en nachtarbeid, waar onze buurlanden gretig gebruik van maken. Het is positief dat de regering in het zomerakkoord ook hier verandering in wil brengen.’ Voka is overtuigd dat heel wat aangekondigde maatregelen een positieve impact zullen hebben voor onze bedrijven en economische activiteit.

Alles hangt nu echter af van de modaliteiten en het in de praktijk brengen van de maatregelen. Voka stelt zich de vraag of sommige maatregelen geen extra fiscale complexiteit met zich zullen meebrengen. ‘Het activeren van het spaargeld is een goede maatregel maar bij de uitwerking moet er gekeken worden of dit ook een vereenvoudiging met zich meebrengt,’ aldus Hans Maertens. ‘Het doel is goed maar bij de uitwerking ervan moet er nauwlettend op toegekeken worden dat er geen extra administratieve regels aan onze bedrijven worden opgelegd en dat er in de vele maatregelen geen adders onder het gras zitten.’

Wat de begroting betreft, stelt Voka vast dat de begroting nog steeds in het rood blijft. Het overheidstekort wordt slechts met 0,6% van het BBP verkleind of 2,6 miljard euro. Dat is minder dan de 4,3 miljard euro die door het monitoringcomité werd vooropgesteld. Het streven naar een begroting in evenwicht blijft dus de komende jaren nog een belangrijke uitdaging voor de federale regering.

Hans Maertens besluit: ‘In april jl. heeft Voka meermaals gezegd dat de regering Charles Michel stilaan in lopende zaken dreigde te komen. Vandaag bewijst de regering dat ze in staat is om belangrijke beslissingen te nemen en haar opdracht voor economisch herstel en de creatie van jobs te voltooien.’
 

Voor meer informatie:
Tom Demeyer
Woordvoerder Voka
+32 472 84 15 99
tom.demeyer@voka.be

Contactpersoon

IMU - vzw Remant
IMU - vzw - De Tijd
IMU - vzw - Altez