Skip to main content
  • Nieuws
  • Reactie Voka mobiliteitsbudget "Belangrijke eis eindelijk gerealiseerd"

Reactie Voka mobiliteitsbudget "Belangrijke eis eindelijk gerealiseerd"

  • 15/03/2018

Op donderdag 15 maart bereikte de federale regering een akkoord over de invoering van een mobiliteitsbudget. Werknemers kunnen nu zelf kiezen hoe ze hun mobiliteitsbudget invullen. Voka is al lang vragende partij en maakte van het mobiliteitsbudget een speerpunt in zijn verkiezingsmemorandum. “We zijn blij dat er een beslissing genomen is. Het akkoord geeft de werknemers nu echt keuzevrijheid tussen verschillende vervoersmodi. Dit is een belangrijke stap richting een betere mobiliteit en minder files” aldus Niko Demeester, secretaris-generaal van Voka.

De federale regering gaat met haar beslissing in op de Mobiliteitsbudgetvraag om naast cash-for-cars ook werk te maken voor een mobiliteitsbudget dat de combinatie van de verschillende vervoersmodi stimuleert. Voka, Vlaams Netwerk van Ondernemingen, is al lang vragende partij om werk te maken van een dergelijk mobiliteitsbudget. Enkel cash-for-cars zou niet volstaan om echt werk te maken van een mobiliteitsshift. Daarnaast brengt het ook potentieel extra professionele kosten met zich mee. Een mobiliteitsbudget geeft meer mogelijkheden om een vervoersmix op maat te maken.

Belangrijk is aan te geven dat het initiatief bij de werkgever blijft. Hij of zij beslist of de werknemers de mogelijkheid krijgen hun bedrijfswagen in te leveren in ruil voor extra cash. Voka geeft aan dat het hier belangrijk is om elke optie te bekijken vanuit het type van functie. De werknemer beslist dan vrij of hij al dan niet ingaat op het aanbod van de werkgever.

Voka is alvast bereid om het mobiliteitsbudget te promoten bij de ondernemingen. “We kijken uit naar de finale teksten. Het is evident dat we zullen toezien op haalbare administratieve verplichtingen. We hopen alvast dat we samen werk kunnen maken van een aantrekkelijk instrument dat andere modi naast de bedrijfswagen promoot. De files en de mobiliteit zijn van de belangrijkste uitdagingen voor onze ondernemingen en onze economie. Elk jaar sneuvelen filerecords. Willen we het tij keren dan moeten we werk maken van een echte mobiliteitsshift,” aldus nog Demeester.

Tom Demeyer - Woordvoerder Voka - tom.demeyer@voka.be - 0472 84 15 99

Contactpersoon

IMU - vzw - Altez
IMU - vzw - De Tijd
IMU - vzw Remant