Skip to main content
  • Nieuws
  • Rail Roadmap 2030: shift naar meer spoor

Rail Roadmap 2030: shift naar meer spoor

  • 29/09/2021

Tegen 2040 zou de vraag naar goederenvervoer met 26% toenemen. Om onze mobiliteit en het klimaat veilig te stellen, moet het vrachtvervoer verspreid worden over alle modi. Tegen 2030 moeten er dubbel zoveel goederen per spoor getransporteerd worden dan vandaag.

Een verdubbeling van het modale spooraandeel voor goederen op 10 jaar tijd: dat is het uitgangspunt van de Rail Roadmap 2030, een breed gedragen plan met maatregelen om die ambitie te realiseren. De ondertekenaars – 20 actoren uit de brede logistiek-economische sector, waaronder ook Voka – benadrukken het belang van een multimodaal transportsysteem om de logistieke rol van ons land te vrijwaren.

Langetermijninvesteringsvisie

Het spoor moet gebruiksvriendelijker, sneller en competitiever. Dit vereist een langetermijninvesteringsvisie die futureproof is en rekening houdt met de noden van de regio’s en de industrie. Investeringen zijn noodzakelijk om het spoornetwerk op peil te houden en te verbeteren. Ontsluiting van de havens en knooppunten in het achterland, zijn essentieel, evenals het wegwerken van bottlenecks en infrastructurele aanpassingen om langere en bredere treinen te laten rijden. 

Het spoor moet gebruiksvriendelijker, sneller en competitiever.

Goedele Sannen, Sr. adviseur Logistiek en Mobiliteit Voka

Bedrijven vragen een betrouwbare en performante dienstverlening. Zowel de infrastructuurbeheerder als de spooroperatoren zelf moeten transformeren. Infrabel moet optreden als facilitator om treinen vlot en veel te laten rijden op het netwerk. De nieuwe beheersovereenkomst – een performantiecontract tussen de federale overheid en Infrabel – moet voldoende ambitieus zijn en kwantificeerbare doelstellingen over de kwaliteit van de dienstverlening bevatten. Spooroperatoren moeten betere en nieuwe producten in de markt zetten om goederen op het spoor te krijgen. Het implementeren van digitale technologie kan hierbij een belangrijke rol spelen.

Let’s modal shift together

Op lange afstand heeft het spoor zich al kunnen bewijzen. Op korte afstand blijkt het spoor te complex, niet competitief met het wegtransport en te weinig flexibel en interoperabel. Met de Rail Roadmap 2030 wordt het pad uitgezet om deze zwaktes aan te pakken. Opportuniteiten zijn er voldoende: klimaatambities, het potentieel aan te vervoeren volumes en de mogelijkheden van innovatie door digitalisering. Bedoeling is om dit met alle partijen in de logistieke keten te realiseren onder de slogan ‘Let’s modal shift together’. Dit impliceert eveneens een uitgestoken hand richting de verschillende overheden. Zij hebben middelen om het spoor aantrekkelijker te maken voor goederen: door te investeren, te faciliteren en de gepaste regelgeving uit te werken. 

Download hier de Voka Paper ‘Op het juiste spoor’.
 

imu - vzw - Recupel
IMU - vzw - Mediafin TTL