Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Raad van Advies: "Het grootste voordeel? No-nonsense advies waar je mee aan de slag kan"

Raad van Advies: "Het grootste voordeel? No-nonsense advies waar je mee aan de slag kan"

  • 05/08/2019

Steven Corthouts is zaakvoerder van Herco, een inox- en metaalbedrijf. Twee jaar geleden startte hij een Raad van Advies op en dat heeft hem vandaag gemaakt tot de bedrijfsleider van een groeiend bedrijf met 11 medewerkers. Bart De Witte is CEO bij De Witte Communicatie. Met zijn jarenlange ondernemerservaring tracht Bart te fungeren als klankbord voor andere ondernemers en deelt hij zijn expertise in verschillende Raden van Advies. In dit dubbelinterview geven Steven en Bart je meer uitleg en inzichten over een Raad van Advies.

Geen tijd om het volledige interview te lezen? Onderaan vind je de video!

Hoe is jouw Raad van Advies ontstaan?

Steven: "Door het lang aandringen van één van mijn collega-ondernemers 2 jaar geleden, heb ik me uiteindelijk laten  overhalen. Het was met deze persoon dat tijdens lange gesprekken aan de telefoon regelmatig sparde over mijn bedrijf. Iedere keer eindigde hij het gesprek met “Steven, jij moet een Raad van Advies opstarten, dat gaat je meer inzichten geven”. Ik sprak te vaak met dezelfde persoon of met concullega’s, maar daar was het gevaar dat je niet altijd het juiste advies terug kreeg. Bij hen liepen vaak dezelfde dingen mis en dan kwam je nog niet tot een oplossing. Een efficiënte Raad van Advies was uiteindelijk toch de beste manier, ondanks het feit dat ik het moeilijk vond om hiervoor ondernemers aan te spreken. Ik heb Bart en nog drie andere personen durven aanspreken die ik tijdens het netwerken had leren kennen. Zoals bij vele adviesraden is ook mijn adviesraad ontstaan vanuit een vriendschappelijke insteek en in het begin wist ik niet wat er op mij af kwam. Hierdoor hebben we een soort van inlooptijd moeten doorlopen waarna het steeds vlotter en vlotter verliep. Nadien is die samentelling ook lichtelijk gewijzigd geweest aangezien de noden binnen het bedrijf ook veranderden."

Had je concrete agendapunten?

Bart: "Bij de eerste bijeenkomst van deze Raad van Advies was er een verkenningsronde waar Steven het bedrijf en zijn aanpak voorstelde. Door daar op verder te gaan, kwamen vrij snel de pijnpunten naar boven. Op een aantal specifieke pijnpunten is er dan verder gewerkt.

Zie je concrete resultaten?

Steven: "Eén van de pijnpunten was dat we meer omzetgroei moesten realiseren door de zware investeringen die Herco voorheen had gedaan. De doelstelling was om met minder inspanningen, meer omzet te draaien en meer marge. Ik wilde bijvoorbeeld de hele salesaanpak herbekijken om ook meer de juiste offerte-aanvragen aan te trekken aangezien daar veel van mijn tijd in kroop. Daar hebben we heel zeker de vruchten van geplukt. De ‘rommelaanvragen’ die we vroegen veel kregen, hebben we nu kunnen beperken. Alle aanpassingen die in en rond het bedrijf zijn gebeurd, zijn grotendeels dankzij mijn Raad van Advies. Als je naar twee jaar geleden keek, zag het er nog heel anders uit. De energie en tijd dat ik er heb ingestoken, is het resultaat meer dan waard."

Bart: "Soms is het ook durven kijken naar wat we beter niet meer gaan doen. Door hier duidelijke keuzes te maken, komt tijd en ruimte vrij voor de dingen die we wel moeten doen beter en efficiënter aan te pakken. Dat is een insteek die vaak vergeten wordt. Het was ook handig dat wij konden meegeven dat hij her en der terecht kon voor specifiek onderwerpen. Ons netwerk ter beschikking stellen is ook een grote meerwaarde. Ik denk dat Herco qua professionaliteit minstens 2 trappen omhoog bent gegaan."

Wat zijn de grootste voordelen van een Raad van Advies?

Steven: "Dat je no-nonsense advies krijgt dat je ervoor zelf niet inzag. Dit kan gaan van de kleinste aanpassingen in je offertes tot de creatie van grote strategielijnen. Bovendien trekt het teamwork de groep op een niveau hoger."

Bart: "Het ongezouten advies van mensen die er geen belang bij hebben u iets wijs te maken. Deze adviseurs staan niet op uw payroll en zij zijn geen consultants. Zij bieden je een kritisch oog vanuit hun eigen ervaringen. En dat kan heel confronterend zijn, maar is vooral leerrijk en uitermate toepasbaar."

Hoe ga je om met die kritische bemerkingen?

Steven: "Soms verschiet je daarvan. Na de vergadering stap ik in mijn auto en kan ik enkel daar nog aan denken. Vaak heb ik stupide antwoorden moeten geven op logische vragen die ze me plots stelden, of kon ik zelfs helemaal niet antwoorden. Je moet vaak jezelf en je bedrijf openstellen, maar je krijgt er wel iets waardevols voor in de plaats."

Heb je het gevoel dat je nu sneller stappen kan zetten nu je die Raad van Advies achter je hebt staan?

Steven: "Nu wel, je verandert daar als mens ook een beetje door omdat je dan het gevoel hebt dat je voordien blind bent geweest voor zaken die eigenlijk heel duidelijk waren voor buitenstaanders. Is alles wat we tijdens de vergaderingen besproken hebben al opgelost? Neen, maar ik merk wel dat je blijft stappen zetten om steeds aan te passen. Het biedt een sterke ondersteuning in de visie die ik heb ontwikkeld voor de toekomst en de beslissingen die ik ertoe heb genomen."

Bart, wat gaf voor jou de doorslag om als adviseur toe te treden tot de Raad van Advies van Herco?

Bart: "Eerst en vooral uit sympathie voor Steven. Ten tweede ook omdat ik voelde dat ik met mijn ervaring en opgedane kennis in diverse bedrijven, ik wel een toegevoegde waarde kon zijn voor Steven en zijn bedrijf. Ik wil sowieso het ondernemerschap steunen. Je deelt kennis. Waarom moeten andere ondernemers de flaters meemaken die je zelf al eerder hebt moeten meemaken? Als je die kunt vermijden, kan je daar al een versnelling bieden in andermans groei. En daarnaast is het voor mijzelf ook interessant omdat je in zo’n Raad van Advies nog bijleert van de andere adviseurs." 

Ten slotte, hebben jullie nog tips voor ondernemers die een Raad van Advies willen opstarten?

Steven: "Laat je eerst heel goed informeren over een Raad van Advies. Ik wist zelf niet volledig waar ik in stapte waardoor de vergaderingen in het begin niet heel goed voorbereid waren. Maar ook hier hebben we uit geleerd."

Bart: "Je Raad van Advies moet losgekoppeld zijn van je vriendenkring, er mag ook niemand met commerciële doeleinden in zitten. Dat zijn voorname spelregels. Zorg bovendien dat jouw Raad van Advies geformaliseerd is. Zowel voor de adviseur, maar vooral voor de ondernemer, maakt dat het efficiënter en duidelijker als het volledig volgens de governance regels verloopt. Pas dan zullen de verwachtingen voor iedereen ten volle kunnen worden ingelost. Ik vind bijvoorbeeld de rol van een externe voorzitter cruciaal, hierdoor krijgt de zaakvoerder de handen vrij tijdens de vergadering en geeft de hele aanpak een formeler karakter met meer kans op slagen. Het doel is uiteindelijk toch ook de ondernemer meer te doen werken aan zijn bedrijf dan in zijn bedrijf.

Aan adviseurs wil ik graag meegeven dat je enkel moet stappen in de verhalen waarin je toegevoegde waarde kan bieden. Je doet het vanuit een passie en bezieling voor het ondernemerschap."

Een Raad van Advies voor jouw bedrijf?