Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Provincie als lijm tussen sterke regio’s

Provincie als lijm tussen sterke regio’s

  • 23/10/2018

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen feliciteert de gedeputeerden van de provincie West-Vlaanderen met hun benoeming en roept op om een verbindende rol op te nemen. Dankzij een efficiënt gebruik van de provinciale middelen kan de provincie een maximale impact op ondernemerschap hebben, de motor van welvaart en welzijn in de West-Vlaamse regio. Voka West-Vlaanderen ziet een aantal werkpunten voor de komende zes jaar. 

Verbindende rol voor meer slagkracht

Zowel de gedeputeerden als de raadsleden staan voor grote uitdagingen. Het aantal gedeputeerden vermindert van zes naar vier. Het aantal raadsleden is gehalveerd. De provincie kan echter meer impact hebben door haar verbindende rol meer en beter uit te spelen.

In eerste instantie om de broodnodige ruimte om te ondernemen te voorzien door middel van een snellere ontwikkeling van bedrijventerreinen. Maar ook op vlak van regiomarketing is het efficiënter om één overkoepelend West-Vlaams verhaal te promoten, gebaseerd op de sub-regionale sterktes en het sub-regionale DNA. Ten slotte kan ook op vlak van hoger onderwijs meer gerealiseerd worden door de krachten te bundelen. De return on investment moet duidelijk omhoog.

Hefboom voor het lokale niveau

Naast een verbindende rol kan de provincie door infrastructurele ondersteuning ook een hefboom zijn voor het lokale bestuur en moet ze tussenkomen waar nodig. Denken we maar aan onze logistieke poorten (havens, luchthavens, binnenvaart...). Maar ook de fiets-o-strades tussen de verschillende centrumsteden en de waterproblematiek hebben baat bij een gemeente-overschrijdende aanpak. De provincie moet deze zaken verder aanpakken en de infrastructurele fundamenten van onze economie ondersteunen.

Provincie als lijm tussen sterke regio’s

De provincie West-Vlaanderen kenmerkt zich door sterke regio’s met elk een eigen DNA. Het is aan de provincie om de lijm te vormen tussen de verschillende regio’s, zodat we van West-Vlaanderen een sterker verhaal kunnen maken. “Een sterk overlegmodel op niveau van de subregio’s is noodzakelijk”, stelt Bert Mons, algemeen directeur van Voka West-Vlaanderen. Vandaag zien we een te grote versnippering en te veel tussenstructuren. Er is nood aan een verregaande integratie en rationalisatie.

Meer impact in Brussel

West-Vlaamse politici trekken al te vaak in gespreide slagorde naar Brussel om daarna met lege handen terug te keren. Voka West-Vlaanderen vindt het dan ook dringend tijd om over partijgrenzen heen eensgezindheid te bereiken in de voor onze regio belangrijke dossiers.. “Willen we tegen 2025 van West-Vlaanderen de regio met de hoogste graad van ondernemerschap van West-Europa maken dan is ook een krachtenbundeling op politiek vlak onontbeerlijk. De puzzel is maar volledig als alle puzzelstukken één geheel vormen.”, besluit Bert Mons.

Contactpersoon

Bert Mons

Gedelegeerd bestuurder

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag