Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Provinciale ruimtevisie hangt als zwaard van Damocles boven de Oost-Vlaamse economie. Teken bezwaar aan!

Provinciale ruimtevisie hangt als zwaard van Damocles boven de Oost-Vlaamse economie. Teken bezwaar aan!

  • 27/06/2023

Met het beleidsplan ‘Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050’ werkt de provincie Oost-Vlaanderen aan een langetermijnvisie voor een duurzaam gebruik van de ruimte in onze provincie. Voka Oost-Vlaanderen trekt na een grondige analyse van de plannen fors aan de alarmbel. De huidige plannen zijn een theoretische denkoefening zonder enige toetsing aan de realiteit en vormen een ernstige bedreiging voor onze Oost-Vlaamse economie. Op termijn dreigen we 144 hectare aan bedrijventerrein te verliezen en komen er duizenden jobs in gevaar. Voka Oost-Vlaanderen organiseert zich dan ook om op verschillende fronten bezwaar aan te tekenen.  

In het plan wordt onder andere nagedacht over wonen, natuur, economie en transport en hoe die functies ten opzichte van elkaar ingepland moeten worden. Opvallend genoeg krijgt economie de laagste prioriteit binnen de verschillende grondclaims. Via een beslissingsboom wordt afgemeten welk toekomstig potentieel een stuk grond heeft voor niet-verweefbare economische activiteiten. Enkel als er geen natuur in de omgeving is en geen overlap is met een stuk grond dat woonfuncties kan vervullen, dán pas kan er ook economisch ontwikkeld worden. Volgens Voka is een gezonde economie een voorwaarde voor een gezond groeiende maatschappij. Die visie vinden we niet terug in het toekomstplan.  

Pas als men in de details duikt, komen de echte gevaren naar boven. Als de beslissingsboom uitgezet wordt op onze provincie, zien we dat dit plan meer is dan een bedreiging voor onze Oost-Vlaamse economie. Het hangt als een zwaard van Damocles boven onze economische toekomst. In totaal worden honderden bedrijven gestopt in hun groei, of moeten ze met de grond gelijk gemaakt worden. 

De harde cijfers: 150  bedrijven op de schop…  

Bedrijventerreinen die in de ruimtevisie een laag economisch potentieel krijgen, verliezen alle ontwikkelingskansen en moeten zich op termijn verplaatsen. Het plan zegt dat de open ruimte hier hersteld moet worden. In totaal gaat het hier om maar liefst 140 hectare aan bedrijfslocaties die met de grond gelijk gemaakt worden. Een 150-tal bedrijven moeten verdwijnen. Deze activiteiten moeten verhuizen naar locaties met een hoog potentieel als classificatie.  

Naast bedrijventerreinen met een laag potentieel, zijn er ook terreinen met een beperkt potentieel. Deze terreinen kunnen behouden blijven, maar de aanwezige ondernemingen kunnen niet uitbreiden en de beschikbare ruimte kan niet verder benut worden als dit gepaard gaat met bijkomende milieueffecten (mobiliteitsdruk, geluidsoverlast, …). Volgens onze inschatting betekent dat dat deze bedrijven de facto niet meer kunnen investeren, groeien of vernieuwen. Uit eigen berekeningen kwam Voka Oost-Vlaanderen tot de conclusie dat er 848 hectare bedrijventerrein onder deze potentie valt en dat 840 bedrijven op deze manier een stolp boven hun economische activiteiten krijgen.   

Over compensaties lezen wij niets in het plan van de provincie. Daarnaast verdwijnen er dus honderden hectare aan bedrijventerreinen die verplaatst moet worden naar terreinen die vandaag al overbezet zijn.   

Dit document is allerminst onschuldig, het heeft een onmiddellijke, vergaande en nefaste impact op bedrijven

Jan Geers, manager belangenbehartiging Voka Oost-Vlaanderen

Dien bezwaar in!

Reageren op het ontwerp beleidsplan ruimte kan tot en met 19 juli 2023: 

  • Via het webformulier
  • Per mail naar reactiesbeleidsplan@oost-vlaanderen.be
    • vanuit Voka Oost-Vlaanderen raden we aan om de bezwaarschriften via mail te verzenden, je mag ons gerust in cc/bcc plaatsen – info.ov@voka.be
  • Via een aangetekend schrijven gericht aan de deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen. De brief moet verstuurd worden naar het adres: Gouvernementstraat 1, 9000 Gent (bezorg ons gerust een kopie). 
  • Door afgifte tegen ontvangstbewijs in het Provinciaal Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent of in één van de 60 gemeentehuizen in de Provincie Oost-Vlaanderen. 

Voorbeeld bezwaarschrift

Download hier het ontwerp van een bezwaarschrift (lage potentie)

Download hier het ontwerp van een bezwaarschrift (beperkte potentie) 

Heb je nog vragen?

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Contactpersonen

Katrien Moens

Financieel en Operationeel Directeur - Duurzaam Ondernemen

Julie Van der Gucht

Belangenbehartiging - Ledenrelaties

Belangenbehartiging

Voka verdedigt jouw belangen op alle beleidsniveaus. Via analyses, opinies en positieve samenwerkingen werken we elke dag aan een gunstiger bedrijfsklimaat.

Lees meer