Skip to main content
  • Nieuws
  • Professionele gendergelijkheid: Jump en Athlon Belgium wijzen de weg

Professionele gendergelijkheid: Jump en Athlon Belgium wijzen de weg

  • 24/03/2017

60 procent van de mensen die afstuderen aan onze universiteiten zijn vrouwen. Ze nemen doorgaans ook een sterke start op de arbeidsmarkt en stromen een tikkeltje hoger in dan hun mannelijke medestudenten. En dan verdwijnen ze massaal van de radar. Want van zodra het hiërarchisch niveau toeneemt, loopt het aantal vrouwen sterk terug. Aan de top vertegenwoordigen vrouwen nog een schamele 15% van de leden van de directiecomités in de Belgische bedrijven. Isabella Lenarduzzi van Jump en Erwin Ollivier van Athlon Belgium in Machelen bewijzen dat het anders kan.

Erwin Ollivier en Isabella LenarduzziDe kloof tussen mannen en vrouwen op de werkvloer dichten is de missie van Jump, een organisatie die sinds 2006 vrouwen adviseert bij de verwezenlijking van hun professionele projecten en organisaties steunt die zich inzetten voor meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen in topfuncties. Stichter Isabella Lenarduzzi trapte als zeer assertieve, competente en succesvolle ondernemer toch in de val van het klassieke professionele rollenpatroon, besefte dat het fout liep en gooide voor zichzelf het roer om. Dat inzicht delen en vrouwen en bedrijven de nodige handvaten aanreiken om dingen in beweging te zetten richting professionele gendergelijkheid, maakte ze tot haar eigen professioneel project.

 

Uit de startblokken

Volgens Lenarduzzi is de mentaliteit in tien jaar tijd sterk veranderd: “Toen ik begon, zeiden de bedrijven: Wat is precies het probleem? Vrouwen werken toch? Vandaag erkennen ze dat er geen professionele gelijkheid is. Zeker niet iedereen in de bedrijfswereld is het eens over de oorzaken van die ongelijkheid, dat niet. Maar het probleem zomaar ontkennen, dat is vandaag een pak moeilijker geworden.”

Lenarduzzi ziet ook een mentaliteitswijziging bij de vrouwen. Vandaag zetten ze meer druk op hun werkgevers om gevaloriseerd te worden volgens hun competentieniveau. Maar ondanks deze positieve evolutie blijft er volgens haar nog een erg lange weg af te leggen. De baseline van het volgende Jump-forum, dat plaatsvindt op 21 maart, “From good intentions to great performance” geeft volgens haar aan welke richting we met z’n allen uit moeten: “Het is goed dat steeds meer mensen zien waar het schoentje knelt en actie willen ondernemen. Maar nu moeten ze dringend uit de startblokken. Want alle inzichten en goede intenties vertalen naar een pragmatische en strategische aanpak die vruchten afwerpt, blijft een enorme uitdaging.”

 

“Het is goed dat steeds meer mensen zien waar het schoentje knelt en actie willen ondernemen. Maar nu moeten ze dringend uit de startblokken.”

 

Authenticiteit

Dat het kan, bewijst één van de gastsprekers op het Jump-forum, Erwin Ollivier. Hij is General Manager van Athlon Belgium, voorzitter van Voka – Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant en heeft een stevige track record op het vlak van inzet voor professionele gendergelijkheid. Vorig jaar sleepte hij nog de Wo.Men@Work Award 2016 in de wacht voor zijn authentieke en innovatieve aanpak voor meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen op de werkvloer.

Echte gendergelijkheid bereik je volgens Ollivier pas op het moment dat je als werknemer niet hoeft te kiezen tussen gezin en carrière, of je nu man of vrouw bent. Hij zweert bij authenticiteit. Een cultuur die mensen toelaat, zelfs aanspoort, om zichzelf te zijn. “Mensen spelen te vaak een rol op het werk. Ze komen in een soort van hero-cultuur terecht. Een cultuur met een opbod van gepresteerde uren. Het promoveren in functie van zichtbaarheid in plaats van impact en efficiëntie. Allemaal aspecten die in het voordeel spelen van de mannelijke profielen”, benadrukt Ollivier.

Het echte werk begint volgens hem dan ook bij het blootleggen van alle verborgen mechanismen die het voor werknemers moeilijk maken om zichzelf te zijn. Want het zijn dezelfde mechanismen die de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in stand houden.

 

Sleutelrol voor de grote baas

En daar is volgens Erwin Ollivier een sleutelrol weggelegd voor de CEO en zijn directieteam. Zij moeten eerst en vooral de krijtlijnen trekken van een nieuwe dynamiek. Dat betekent in alles wat ze doen en zeggen uitdragen dat authenticiteit en professionele gelijkheid van mannen en vrouwen van cruciaal belang zijn voor de organisatie.

Maar hij maakt zich ook geen illusies. Mensen die in hun bedrijf dingen willen veranderen, zullen aangesproken worden op de concrete Return On Investment van een nieuwe aanpak. Zijn advies? “Laat je dan niet van de wijs brengen. De ambitie moet zijn om zo veel mogelijk mensen die willen luisteren aan te zetten om het experiment aan te gaan. En draai de redenering om. Wat hebben we te verliezen? Vergis u niet. Het werk moet gedaan worden. De resultaten moeten er komen en dat betekent dat er hard gewerkt moet worden. Maar als dankzij de manier waarop je dat doet er een betere afstemming komt tussen de noden van het bedrijf en de noden van de mensen die er werken, wat is dan het probleem?”

 

Kleine veranderingen, wereld van verschil

“Met drie vrouwen in het directieteam en ook een gelijke genderverdeling op alle niveaus in mijn bedrijf kan ik zeggen dat die aanpak zijn vruchten afwerpt. Bovendien zijn de medewerkers ook meer betrokken en tevreden.”, geeft Ollivier aan.

Een cultuur die authenticiteit en gendergelijkheid promoot dus. Maar hoe pak je dat concreet aan? Isabella Lenarduzzi en Erwin Ollivier hebben meteen tientallen tips voor geïnteresseerden. Met deze vier tips komt u al een heel eind:

  • Breng de m/v verhouding in uw bedrijf in kaart. Zorg dat u zicht hebt op het aantal vrouwen dat u rekruteert, hoeveel vrouwen doorstromen en uiteindelijk de top bereiken. Deze cijfers zijn nodig om mensen te overtuigen van het probleem en brengt focus in de aanpak.
  • Walk the talk. Als u zegt dat u geen hero-cultuur wil in uw bedrijf, maar vervolgens 24/7 werkt, nooit vakantie neemt en nooit uw kinderen afhaalt van school, dan geeft u eigenlijk aan dat als mensen willen doorstromen, ze hetzelfde zullen moeten doen.
  • Zorg dat het evenwicht werk/privé geen taboe is. Praat met uw mensen. Vraag jonge moeders waar ze mee worstelen. Zo kunt u kleine drempelverlagende initiatieven nemen, zoals bijvoorbeeld geen belangrijke meetings plannen voor 9.30 uur en 16 na uur, en zo een nieuwe positieve dynamiek op gang trekken.   
  • Als mannen voldoen aan 80% van de jobvereisten vinden ze zichzelf perfect voor de job. Vrouwen gaan piekeren over de 20% waaraan ze niet voldoen. Weet waar het talent zit in uw bedrijf en welke competenties uw medewerkers hebben. Bij promoties kunt u dan de mensen met de juiste competenties – en dus ook de vrouwen - aansporen om zich kandidaat te stellen.

 

“Echte gendergelijkheid bereik je pas op het moment dat je als werknemer niet hoeft te kiezen tussen gezin en carrière, of je nu man of vrouw bent.”

 

Het is duidelijk dat deze twee mensen de VN-doelstelling “Achieve gender equality and empower all women and girls” mogen afvinken op hun to do-lijstje. Als ambitieuze ambassadeurs zullen ze echter pas tevreden zijn als ze anderen kunnen inspireren om hetzelfde te doen.

 

Tekst: Elin De Vits
Proximus