Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Productiviteit, de motor van onze toekomstige welvaart

Productiviteit, de motor van onze toekomstige welvaart

  • 13/03/2020

Een hallucinant weetje om morgen op het werk of thuis mee uit te pakken: had België na het jaar 2000 de gemiddelde productiviteitsgroei van de periode 1980-2000 kunnen aanhouden, dan lag onze welvaart vandaag een kwart hoger. Dat gaat om liefst 120 miljard euro. Zo, de toon is gezet.

Onze economische groei staat al geruime tijd onder druk. Ons land is een van zijn grootste troeven aan het kwijtspelen. Zo groeide de Belgische economie van 1995 tot 2007 nog met gemiddeld 2,5% per jaar. Sinds 2009 is dat groeitempo teruggezakt tot 1,6% en de consensusverwachting voor de komende jaren gaat uit van een groei net boven 1% per jaar.

In het publieke debat was er de voorbije jaren vooral aandacht voor de werkgelegenheid: ‘jobs, jobs jobs’. Niet onbelangrijk, maar wist u dat de productiviteit nog een belangrijkere factor is voor ons groeipotentieel op lange termijn?

“En ja, u hoorde mij nu net ook pleiten om dat Belgische kader op de schop te gooien.”

Bert Mons, algemeen directeur

Productiviteit duikt zelden of nooit op als thema in verkiezingscampagnes of in politieke acties, maar het is wel met voorsprong de belangrijkste determinant van onze toekomstige welvaart. Veruit het grootste deel van wat we de komende decennia willen realiseren op het vlak van loonstijgingen, winstgroei, hogere sociale uitkeringen of hogere pensioenen zal gefinancierd moeten worden vanuit de productiviteitsgroei. Het belang van die laatste voor onze toekomstige welvaart kan dus moeilijk overschat worden. Er is geen makkelijke oplossing om de productiviteit te verhogen, het beleid moet eerder inzetten op een breed gamma aan maatregelen om dat te realiseren.

Naast de klassieke recepten voor een hogere productiviteitsgroei, zoals een goed functionerende arbeidsmarkt, een degelijk en toekomstgericht onderwijs en opleidingsaanbod en up-to-date infrastructuur, moet het beleid zich naar bedrijven richten op vier specifieke domeinen: internationalisering, aandacht voor industrie én diensten, innovatie en een sterke ondernemingsdynamiek. En laat deze thema’s nu net geen onbekenden zijn voor Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen.

In essentie moet het gaan om het creëren van omstandigheden waarbinnen individuele ondernemingen aangezet worden om de beschikbare productiefactoren, zoals arbeid en kapitaal, zo efficiënt mogelijk in te zetten. In het huidige Belgische kader zijn er belangrijke hindernissen die zo’n dynamiek belemmeren, wat de productiviteitsgroei vertraagt en uiteindelijk onze welvaart ondermijnt. Die hindernissen moeten dus weggewerkt worden om de productiviteit aan te zwengelen en zo meer welvaart te creëren. En ja, u hoorde mij nu net ook pleiten om dat Belgische kader op de schop te gooien.

Contactpersoon

Bert Mons

Gedelegeerd bestuurder

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag