Skip to main content
Map
 • Nieuws
 • Procedure: Tijdelijke werkloosheid gebrek aan werk bedienden

Procedure: Tijdelijke werkloosheid gebrek aan werk bedienden

 • 17/03/2020

Onderneming die nog niet erkend zijn als onderneming in moeilijkheden

 1. erkenning vragen aan de minister van werk wegens uitzonderlijke omstandigheden die op korte termijn een substantiële daling van de productie, omzet, bestellingen tot gevolg hebben

  => via een gemotiveerde en aangetekende brief aan de directeur-generaal van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel. (klik hier voor de bijlage)

  Toe te voegen:

  Ondernemingsplan wordt bijgevoegd (klik hier voor de template)

  Behalve als er sectorCAO*/ ondernemingsCAO** is.

  *SectorCAO in volgende paritaire comités:

  • PC 209 (140.872) metaalfabrikatennijverheid
  • PC 214 (128.963) textielnijverheid
  • PC 221 (140.602) papiernijverheid
  • PC 222 (153.909) papier- en kartonbewerking
  • PC 315.01 (121.717) het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector
  • PC 315.02 (110.516) voor de luchtvaartmaatschappijen
  • PC 324 (108.645) voor de diamantnijverheid en -handel
  • PC 327 (150.931) voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven.

   In de volgende dagen zullen er nog sectorCAO’s worden afgesloten in andere paritaire comités. We zullen deze info stelselmatig aanvullen.

  **OndernemingsCAO: indien er geen sectorCAO is en de onderneming over een vakbondsafvaardiging beschikt.
  Nieuws: binnen de Nationale Arbeidsraad is men tot een interprofessioneel aanvullend kader gekomen voor tijdelijke werkloosheid economische redenen voor bedienden.
  Dit biedt soelaas voor sectoren die geen CAO hebben afgesloten in het paritair comité, ondernemingen die geen bedrijfsCAO hebben en ondernemingen die geen ondernemingsplan hebben ingediend.
  De overeenkomst loopt tot en met 30 juni 2020, verlengbaar na evaluatie begin mei en voorziet een supplement bovenop de uitkering van 5 euro per dag. 
  Van zodra we beschikken over de definitieve teksten, zullen we u hierover in detail berichten. 
   
 2. tegelijkertijd C106A (zie bijlage) aan het RVA-kantoor van de exploitatiezetel bezorgen

  Het formulier C106A kan al vóór de erkenning als onderneming in moeilijkheden bij de RVA worden ingediend op voorwaarde dat een kopie van de erkenningsbrief wordt overgemaakt aan de RVA zodra men de erkenning heeft ontvangen.

  + mail richten aan het bevoegde RVA-kantoor.

  Bijgevoegd: erkenningsaanvraag aan de minister van werk (incl. ondernemingsplan)
   
 3. Zolang de onderneming niet is erkend als onderneming in moeilijkheden: tijdelijke werkloosheid wegens overmacht aanvragen

  Tijdens de lopende erkenningsprocedure kan een aanvraag ingediend worden voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht op voorwaarde dat u aantoont dat u de voorafgaande procedure van erkenning als onderneming in moeilijkheden heeft opgestart door een kopie van de aanvraag tot erkenning bij de minister te bezorgen aan de RVA.

  Belangrijk: aanvullingen bovenop economische werkloosheid voor bedienden

  De werkgever moet dezelfde aanvulling betalen als degene die geldt in het paritair comité waaronder de arbeiders ressorteren. Indien men geen arbeiders in dienst heeft, moet men minimum € 5 (behoudens toegestane afwijking) per werkloosheidsdag betalen indien men een ondernemingsplan heeft moeten afsluiten en minimum € 2 indien men een ondernemingsCAO heeft moeten afsluiten.

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag