Skip to main content
  • Nieuws
  • Problemen met het digitale omgevingsloket noodzaken invoering tussentijdse werkwijze

Problemen met het digitale omgevingsloket noodzaken invoering tussentijdse werkwijze

  • 04/04/2017

Op 23 februari 2017 startte de omgevingsvergunning, met daarbij de verplichte digitale indiening van bepaalde aanvragen via het omgevingsloket. Enkele weken ervaring met het loket, leerde ons dat dit digitaliseringsproces bijzonder stroef verloopt.

Het digitale platform loop regelmatig vast en dossiers geraken eenvoudigweg niet ingediend. De helpdesk werd dan ook de laatste weken overstelpt met meldingen van problemen.

Om tegemoet te komen aan de noodkreten van velen, communiceerde vandaag het departement omgeving een tussentijdse oplossing. Aanvragen die omwille van juridische of zakelijke redenen dringend ingediend moeten worden kunnen gebruik maken van een tijdelijke werkwijze waarbij de digitale input tot een minimum wordt herleid (ondertekening en situering), waarbij samen met de bevoegde overheid nagegaan wordt in welke mate de andere delen van het dossier bezorgd kunnen worden (bv. via USB-stick, WeTransfer,…).

Van zodra de problemen met het digitale omgevingsloket zijn opgelost en uiterlijk wanneer het loket voor alle aanvra¬gen en alle gemeenten volledig operationeel is (1 juni 2017), is deze werkwijze ook automatisch opgeheven.

Meer info vindt u terug via de volgende link:
//www.milieuinfo.be/documents/14614/73687/Nieuwsbrief+7+-+April+2017/

IMU - vzw Remant
IMU - vzw - Altez
IMU - vzw - OBD