Skip to main content
 • Nieuws
 • Prioriteiten voor lokale besturen in Brussel

Prioriteiten voor lokale besturen in Brussel

 • 10/10/2018

Met de lokale verkiezingen van 14 oktober worden de politieke kaarten herschud in de negentien Brusselse gemeenten. Dat lokale bestuursniveau heeft een belangrijke impact op het ondernemingsklimaat in de hoofdstedelijke metropool. Voka Metropolitan heeft een reeks aanbevelingen voor de nieuwe lokale besturen in Brussel uitgewerkt, want de mondiale toekomst van Brussel start lokaal.

 • De Brusselse metropool is bij uitstek het meest internationaal van alle stedelijke centra in België.
 • Als Brussel die internationale troef wilt behouden, is er dringend actie nodig.
 • Daarom zet Voka Metropolitan 20 aanbevelingen op een rijtje.
Brussel
Brussel ©Shutterstock

Van alle stedelijke centra in België is de Brusselse metropool bij uitstek de meest internationale. En laat nu net die internationale attractiviteit de sleutel tot succes zijn. Dus hoe internationaler Brussel zich kan doen uitstralen, hoe meer kansen dat biedt voor al zijn burgers.

“Een versterkte samenwerking tussen gemeenten en gewest vormt een belangrijke leidraad.”

De Brusselse metropool heeft evenwel te kampen met belangrijke uitdagingen: structurele files, bevolkingsgroei die druk zet op schaarse ruimte, nog steeds hoge werkloosheid, politieke versnippering, … Willen we de internationale troefkaart van de Brusselse metropool niet uit handen geven, dan is er dringend actie nodig. En die actie begint lokaal, in domeinen als mobiliteit, ruimtelijke ordening,  onderwijs en arbeidsmarkt, internationale aantrekkelijkheid en bestuurlijke organisatie. Wat verwachten we van de lokale besturen? Voka Metropolitan zet twintig aanbevelingen op een rijtje. Een versterkte samenwerking tussen gemeenten en gewest vormt daarbij een belangrijke leidraad. 

Brussel bereikbaar en mobiel maken door:

 • Verdere harmonisering van het gemeentelijk parkeerbeleid;
 • Medewerking voor de aanleg van overstapparkings;
 • Een efficiënte stadsdistributie organiseren;
 • De bereikbaarheid van de bedrijvenzones te verbeteren;
 • Betere fietsvoorzieningen;
 • Coördinatie van wegenwerken.

Ruimte voor ondernemingen creëren door:

 • Lopende ontwikkelingsprojecten te versnellen: Heizel, Buda-zone, Schaarbeek-Vorming, as Brussel-Zaventem, Reyers-site;
 • Monitoring van vraag en aanbod bij bedrijventerreinen;
 • Integratie van de stedenbouwkundige en milieuvergunning.
Brussel

Bijdragen tot ontwikkeling en activering van talent door:

 • Een betere schoolinfrastructuur;
 • Gemeentelijke loketten voor activering van werkzoekenden.

Zorgen voor een internationaal aantrekkelijke smart city door:

 • Een loket lokale economie in elke gemeente;
 • Een fiscaal pact gewest-gemeenten om bedrijfsbelastingen te vereenvoudigen en te milderen;
 • Een globale aanpak van projecten ‘smart city;’
 • Meer laadinfrastructuur voor elektrische wagens;
 • De uitrol van 5G mogelijk maken;
 • Meewerken aan een stabiel werkingskader voor de nationale luchthaven;
 • Een onthaaldesk voor expats in elke gemeente.

Het bestuur in Brussel slagkrachtiger maken door:

 • Verschuiving van de bevoegdheden van gemeente naar gewest;
 • Meer samenwerking met de privésector.

Het volledige Voka Memorandum voor de lokale besturen in Brussel kan u bekomen op eenvoudige aanvraag bij jan.vandoren@voka.be. Klik hier voor de online versie.

Contactpersoon

IMU - vzw Remant
IMU - vzw - De Tijd
IMU - vzw - Altez