Skip to main content
  • Nieuws
  • “Preventieve zorg is als een geloofsbelijdenis.”

“Preventieve zorg is als een geloofsbelijdenis.”

  • 11/09/2018

De zorg- en welzijnssector staat voor de nodige uitdagingen maar toch beweegt er nog te weinig. Health Community, het netwerk voor de witte economie van Voka wil daarom de transformatie op gang trekken, beginnend met hun jaarlijks congres op 2 oktober. In deze reeks interviews laten zij – als vooruitblik op het congres – experten uit het veld aan het woord. Deze week aan de beurt: Wouter De Ploey. 

Wouter De Ploey CEO Ziekenhuis Netwerk AntwerpenWouter De Ploey is sinds 2015 CEO van het Ziekenhuis Netwerk Antwerpen. Een netwerk met zesduizend medewerkers, waarvan zeshonderd artsen. Die staan dagelijks in voor de zorg van vijfduizend patiënten. “We zijn een ruim netwerk en bieden een breed behandelingsaanbod voor uiteenlopende pathologieën aan”, begint Wouter De Ploey. “En uiteraard kom je dan heel wat uitdagingen tegen. Van het betalingsmodel tot mogelijke problemen rond mededinging. Ik geloof dan ook in een beter zorgsysteem, maar het zal een inspanning vragen om dat op punt te stellen.”

Focus op outcome
“Iets dat zeker zal veranderen, is het huidige betalingsmodel van de zorg”, begint De Ploey. “Het is een logische stap om naar een gesofisticeerder en effectiever systeem te gaan. Dan denk ik aan een outcome-based model waarin we kijken naar de outcome of effectiviteit van een ziekenhuis, arts of zorgverstrekker. Dat is ongetwijfeld een beter systeem, maar het vraagt heel wat inspanning om dat op punt te stellen.” 

“Een eerste stap is om voldoende data te verzamelen over de outcomes in ziekenhuizen en instellingen. Een tweede om te definiëren wat we precies verstaan onder outcome. Hoe gaan we dat meten en als gegeven opslaan? Op basis van die verzamelde data kunnen we het financieringsmodel dan aanpassen.”

“Al denk ik wel dat er nog altijd een component in de zorg zal overblijven die prestatiegedreven is. Al is het maar voor de meer zeldzame pathologieën. Want daarvoor is het niet gemakkelijk om voldoende gegevens te verzamelen. Ik denk dus niet dat we volledig moeten afstappen van de prestatiegedreven financiering, maar ik geloof zeker wel in de evolutie naar een grotendeels outcome-based model.”

Integratie, een moeilijk vraagstuk
Geïntegreerde zorg is volgens Wouter De Ploey nog geen duidelijk afgelijnd begrip. “De overheid ziet geïntegreerde zorg als een mechanisme om basiszorg te organiseren en te optimaliseren. Maar binnen ziekenhuisnetwerken zien wij het eerder als het uitbouwen van netwerken rond specialistische zorg. Ik vind het interessant om vast te stellen dat we er op verschillende manieren naar kijken.”

“Een integratie tussen ziekenhuizen en eerstelijns- en andere zorgverstrekkers klinkt goed. Maar het is moeilijk om hiervoor een model te vinden. Er is veel interesse in samenwerken, maar niemand steekt zijn vinger op om het effectief uit te voeren. Waar komt de financiering vandaan? Wie zal coördineren? Daarvoor wordt vaak de huisarts aangewezen, maar die is al overbevraagd. Iemand anders dus. Maar wie? Er is geen evident antwoord voorhanden.”

Standaarden voor digitalisering
“Digitalisering kan zeker nog een duwtje in de rug geven”, meent De Ploey. “We investeren allemaal in zaken zoals elektronische patiëntendossiers. Maar dat mag geen single supplier zijn voor heel Vlaanderen of België. De overheid moet alle systemen stroomlijnen. Mypension.be is een goed voorbeeld. Daar zie je al je pensioenrechten, ook al komen ze uit verschillende systemen. Het is dus mogelijk om informatie te delen, als je maar goede standaarden vastlegt voor de interface. Als daaraan wordt voldaan, denk ik dat een investeren in digitalisering heel zinvol is. Maar dat is volgens mij de opdracht van de overheid.”

Specialisatie en multipathologie
“In de huidige gezondheidszorg ontwikkelen er zich steeds meer specialisaties. Dat heeft zeker zijn voordelen: artsen zijn doorgedreven specialisten in hun vak. Maar de keerzijde hiervan is dat je het risico loopt om het geïntegreerd beeld van de patiënt te verliezen. Veel patiënten hebben te maken met multipathologie en sterven vaak door meerdere ziektes tegelijk. Die interfereren met elkaar in termen van medicatie en symptomen. Daar moeten we rekening mee houden wanneer we specialisaties ophemelen. Een geïntegreerde diagnose en behandeling blijft altijd belangrijk.”

Preventie: ver van mijn bed?
“Preventieve zorg klinkt mooi, maar ik vind het een beetje een geloofsbelijdenis. We moéten zogezegd overstappen, maar ik zie het in de praktijk nog niet veel gebeuren. Zeker niet bij een instelling zoals een ziekenhuis, dat toch voornamelijk curatief georiënteerd is. Er wordt inderdaad wel al over gesproken. Hoe kunnen we Belgen aanmoedigen om preventiever te leven en goed gedrag belonen? Dat klinkt aantrekkelijk. Maar om hier grote stappen te zetten hebben we meer financieringsmogelijkheden nodig. En ik vrees dat dat morgen nog niet zal gebeuren. Ik denk dat we nog even in een curatief stelsel zullen zitten, maar wel met preventie als toekomstvisie.” 

Aandacht voor mededinging
Tot slot is er volgens De Ploey nog iets waarover te weinig gesproken wordt. “Tot nu toe is de wet op mededinging quasi afwezig in de Belgische ziekenhuissector. Fusies worden niet tegengehouden op gronde van competitief of dominant gedrag. Ik vraag me af of de sector hier binnenkort wel wordt door opgeschud. In Nederland is dit al aan de gang. Daar hebben artsenverenigingen ziekenhuizen aangeklaagd vanwege hun dominante positie. Omdat ziekenhuizen en de overheid de macht consolideren”, besluit De Ploey. “Dat is iets waar we voor moeten opletten en zeker rekening mee moeten houden in onze verder evoluties. Ik ben benieuwd wat nog zal komen.”

Hoe zie jij de toekomst van de zorg- en welzijnssector? Hoe pakken wij de uitdagingen best aan? Denk met ons mee en schrijf je nu in voor het congres van Voka Health Community, dat plaatsvindt op 2 oktober 2018 in Brussel. Want samen kijken we anders naar zorg en welzijn en samen hebben we een breder en beter perspectief. Help mee transformeren!
 

IMU - vzw - Altez
IMU - vzw Remant
IMU - vzw - De Tijd