Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Preventie in de zorg: lage kost, hoog rendement

Preventie in de zorg: lage kost, hoog rendement

  • 15/05/2019

Alleen al door de vergrijzing wacht de volgende regering een zware budgettaire uitdaging. Maar in de gezondheidszorg kan preventie veel opleveren, zelfs zonder dat het iets kost. Denk aan de verhoging van de minimumleeftijd voor roken. Slim inzetten op zulke preventie is de boodschap.

  • In quasi alle verkiezingsprogramma’s willen partijen meer inzetten op preventie.
  • Het komt er nu op aan de komende legislatuur meer te investeren in preventie.
  • Als we het slim aanpakken, kan de return on investment groter zijn dan in de zorg.
  • Maar dan moet ook in de praktijk het preventiebeleid op één niveau zitten.
     

Voka is pleitbezorger voor een ommekeer in de zorg, met meer aandacht voor preventie en gezondheidspromotie. Het is mooi om vast te stellen dat alle politieke partijen zich hierachter scharen. Quasi alle verkiezingsprogramma’s willen hier meer op inzetten. Het draagvlak hiervoor vergroot ook: dat wordt gestimuleerd door visienota’s van experten (‘Helping people live the healthiest lives possible’) en projecten als ‘Zorg aan zet’, dat een breed maatschappelijk debat op gang trekt over de toekomst van de zorg. 

Willen we een best practice worden op het vlak van preventie, dan zijn de doelstellingen gekend: het aantal volwassenen dat rookt halveren, druggebruik halveren, één derde minder problematisch alcoholgebruik en één vijfde meer fruitconsumptie. Het gaat ook over psychosociale uitdagingen zoals bijvoorbeeld pestgedrag bij kinderen. Vandaag nemen we op dat vlak de zesde slechtste positie in. Dat moeten we minstens naar het Europese gemiddelde brengen.

Preventie in de zorg

“Voka is pleitbezorger voor een ommekeer in de zorg, met meer aandacht voor preventie en gezondheidspromotie.”

Pieter Van Herck

Maar dan komt het erop aan om het preventiebeleid in de volgende legislatuur slim aan te pakken. We moeten eerst en vooral meer investeren: van 2 naar 3 en 4% van het zorgbudget over twee legislaturen. De laatste jaren bleven de preventiemiddelen quasi bevroren op 2%, beneden het OESO-gemiddelde van 3%. Nederland spendeert het dubbele van ons aan preventie, Canada een drievoud. 

Als we het slim aanpakken, ligt de return on investment (ROI) van preventie veel hoger dan die in de zorg, waar die 2 tot 3 euro voor elke geïnvesteerde euro bedraagt. Er zijn zelfs maatregelen die quasi niets kosten en toch veel opleveren. Zo kunnen wetgevende initiatieven een grote invloed hebben, zoals de recente verhoging van de minimumleeftijd voor roken. Zulke wetgeving - die best wel wat politieke moed vraagt - bereikt alle burgers, kost quasi niets en heeft een mediane ROI van maar liefst 46!

We mogen ook zeker niet de waarde van preventie in de alledaagse gezondheidsomstandigheden vergeten: de omgeving waarin we leven, onze voeding, beschikbare vaccinaties, … Daar bedraagt de mediane ROI 34. Daarnaast moet preventie een groter deel uitmaken van de algemene zorg, zoals via de versterking van therapietrouw en langdurig ziektemanagement. Deze domeinen kennen een ROI van 5 per geïnvesteerde euro. Met soms positieve uitschieters zoals valpreventie: een snel effect en een mediane ROI die kan oplopen tot 19.

Maar willen we werk maken van zulke slimme preventie, dan moet deze bevoegdheid ook in de praktijk in één hand zitten. In theorie is dit reeds het geval en zit deze bevoegdheid exclusief op het Vlaamse niveau, maar in de praktijk neemt de federale overheid initiatieven die buiten haar bevoegdheid vallen, zoals de werking van het Fonds ter preventie van verslavingen en de initiatieven over mondhygiëne in de tandzorg. 

Lees meer op www.durfkiezen.be.

Contactpersoon

Daan Aeyels

Senior Adviseur Welzijns- en Gezondheidsbeleid

imu - vzw - recupel
imu - vzw - Recupel
imu - vzw - obd
imu - vzw - DNCM
imu - vzw - salesforce