Skip to main content
  • Nieuws
  • Pragmatisme voor relatie tussen EU en VK

Pragmatisme voor relatie tussen EU en VK

  • 28/03/2018

Afgelopen vrijdag werd een nieuwe horde genomen in de brexit-onderhandelingen: de Europese leiders keurden een akkoord goed over een transitieperiode die zal lopen van 29 maart 2019 tot 1 januari 2021.

  • In een overgangsperiode van 29 maart 2019 tot 1 januari 2021 zal in principe niets veranderen vooPragmatismer bedrijven die zaken doen met het VK.
  • Vraag blijft of die transitieperiode lang genoeg is om nieuwe handelsverdragen te onderhandelen en te implementeren.
  • Voor Vlaamse bedrijven is een goed uitgewerkte handelsrelatie met het VK bijzonder belangrijk.
  • De onderhandelaars moeten zo snel mogelijk klare wijn schenken over de periode na de brexit.

Tijdens deze periode blijft het VK in zowel de Europese douane-unie als de Europese eenheidsmarkt, wat in de praktijk betekent dat er quasi niets verandert voor bedrijven die zaken doen met het VK. Dit akkoord neemt dan ook op korte termijn veel onzekerheid weg voor die ondernemers.

De deal is echter nog niet in kannen en kruiken. Er is immers geen akkoord zolang er niet over alles overeenstemming bereikt wordt. De kwestie van de Ierse grens hangt dan ook als een zwaard van Damocles boven de onderhandelingen. Als er hieromtrent geen regeling gevonden wordt in de komende maanden, stevenen we toch nog af op een zogenaamde ‘harde brexit’.

Het blijft daarnaast nog steeds een open vraag of de transitieperiode lang genoeg zal zijn om een omvattend en diep handelsverdrag uit te werken. Het onderhandelen van handelsverdragen duurde in het verleden gemakkelijk meer dan vijf jaar. Een transitieperiode van 21 maanden om zowel een verdrag te onderhandelen als te ratificeren, lijkt dan ook heel ambitieus.

“Er is geen akkoord zolang er niet over alles overeenstemming bereikt wordt.”

Het akkoord omtrent de transitieperiode is toch van belang omdat de brexit-onderhandelingen nu eindelijk kunnen overgaan tot wat echt belangrijk is voor ondernemers: de toekomstige relatie tussen de EU en het VK. En daar is er nog heel wat werk aan de winkel.

Tot op vandaag houdt het VK nog te veel vast aan onrealistische scenario’s die niet enkel onwerkbaar zijn, maar die zelfs zouden kunnen leiden tot oneerlijke concurrentie voor onze bedrijven. Het idee van een parallel douaneregime in het VK is daarvan een goed voorbeeld, waarbij het VK goederen die binnenkomen en die bestemd zijn voor de EU op een andere manier zal behandelen dan goederen bestemd voor de Britse markt.

Vlaamse bedrijven exporteren nog steeds meer dan 27 miljard euro naar het VK, wat neerkomt op net geen 10% van de totale Vlaamse export. Volgens studies staan 28.000 Vlaamse jobs op de helling in het geval van een harde brexit. Dat mag niet verwonderen: een dergelijke kapitaalkrachtige markt die zo dichtbij ligt, vervang je niet zomaar.

De EU moet zich dan ook pragmatisch opstellen om de handel zo vlot mogelijk te laten verlopen. Voor Vlaamse bedrijven zal dit in de eerste plaats belangrijk zijn op vlak van douaneregelingen.

De echte onderhandelingen omtrent een vrijhandelsverdrag vangen echter pas aan nadat het VK de EU verlaat. In de huidige fase dient er enkel een politiek akkoord gesloten te worden over de ‘algemene lijnen’ van de post-brexit-relatie.

Het is hierbij van belang dat de onderhandelaars nu reeds klare wijn schenken. Ze moeten trachten dit politiek akkoord reeds zo gedetailleerd mogelijk te maken zodat ondernemers duidelijkheid krijgen over wat hen staat te wachten na de transitieperiode.

Er mag immers niet vergeten worden dat de transitieperiode nog steeds in de eerste plaats bedoeld is om bedrijven de tijd te geven zich aan te passen aan de nieuwe handelsrelatie en niet om de nieuwe relatie uit te werken.

In de volgende maanden zullen dan ook zowel de Britse als Europese onderhandelaars de nodige ambitie aan de dag moeten leggen om zowel een akkoord te bereiken over de Ierse grens als over de toekomstige relatie tussen de EU en het VK. Laten we hopen dat beide partijen hiervoor de nodige politieke wil en moed zullen vinden.

Gilles Suply - Adviseur Europese zaken & Internationaal ondernemen - gilles.suply@voka.be - 0474 66 33 98

Contactpersoon

Gilles Suply

Adviseur Europese Zaken & Internationaal Ondernemen

IMU - vzw Remant
IMU - vzw - OBD
IMU - vzw - Altez