Skip to main content
Map

"Power to the patient"

  • 19/08/2019

Ons zorgsysteem menswaardig, duurzaam en toegankelijk houden? Dan moet het kwalitatiever, veiliger en efficiënter worden. Nu veranderen en verbeteren is dus de boodschap. Hoe? Dat ontdekt u op 24 september tijdens het congres van Voka Health Community. In de aanloop geven enkele toekomstdenkers hun visie op zorg en welzijn. Deze week aan het woord: Marc Michils.
 

30 jaar al vecht Kom op tegen Kanker voor de belangen van kankerpatiënten (en bij uitbreiding voor patiënten in het algemeen en voor gezondheid). Als niet-gesubsidieeerde organisatie doet KotK dat kritisch maar constructief, vanuit een basisingesteldheid van solidariteit, vertelt algemeen directeur Marc Michils.

 

Marc Michils

“We dromen van een rookvrije samenleving, want tabak is verantwoordelijk voor 1 op de 3 kankers.”

Marc Michils

“Onze droom is natuurlijk om op een dag kanker te verslaan, maar tegelijk vinden we het belangrijk om verbinding te creëren”, duidt Michils. “Met onze fundraisingactiviteiten, zoals de 100 kilometer-run en de 1.000 kilometer-fietstocht, zamelen we niet alleen centen in, maar brengen we tegelijk mensen dichter bij elkaar.” De organisatie wordt gefinancierd met giften en eigen inkomsten. “Onze grote onafhankelijkheid maakt dat we naar ministers, overheden, ziekenhuizen,… onze rol zuiver kunnen spelen. We zijn niet alleen een vriendelijke fundraiser, maar als het moet ook een constructieve dwarsligger.”

Inhoud en impact
De activiteiten van KotK zijn vierledig. De helft van de bestedingen gaat naar onderzoek. Daarnaast zet het heel wat psychosociale projecten op poten, zoals kinderkampen, de vrijwilligerswerking, brussenweekends en zorghuizen, en verspreidt het informatie via de Kankerlijn, de website ‘Alles over Kanker’ en de honderden samenwerkingen met ziekenhuizen. Last but not least kaart de organisatie bij de overheid thema’s aan zoals betaalbaarheid van de zorg, werken na kanker, de terugbetaling van borstreconstructie met eigen weefsel,… “Het gaat steeds om dossiers waarvan we weten en voelen dat er nood aan is, dankzij bottom-up informatie en studiewerk”, klinkt het. 

Kanker vermijden, bestrijden en verzachten
‘Durven, dromen en doen’, het thema van deze interviewreeks, is KotK op het lijf geschreven. De eerste dromen van Michils hebben te maken met het vermijden van kanker. “Kanker is voor een groot stuk genetisch, maar we kunnen er in belangrijke mate ook iets aan doen door onze manier van leven. Met KotK dromen we van een rookvrije samenleving, want tabak is verantwoordelijk voor één op de drie kankers. We willen dat de nieuwe generatie rookvrij kan opgroeien en niet in de verleiding komt om te beginnen roken. Daarvoor hebben we met enkele partners de campagne ‘Generatie rookvrij’ opgezet en proberen we de overheid ervan te overtuigen om zoveel mogelijk publieke plaatsen rookvrij te maken. Zo willen we over 20 jaar het aantal rokers teruggedrongen hebben van 20% naar minder dan 5%. Een andere droom om kanker te vermijden, is het verbeteren van luchtkwaliteit.”

Daarna volgen Michils’ 3 dromen rond het bestrijden van kanker. “Nu haalt 1 op de 3 patiënten met kanker het niet, een onaanvaardbaar groot cijfer. Daarom zetten we in op innovatief onderzoek naar de behandelingen. Het blijft niet bij dromen, want we hebben in Vlaanderen onderzoekers van wereldniveau, die met de regelmaat van de klok doorbraken realiseren. Daarnaast is het belangrijk dat er meer expertisecentra komen. Nu kan je voor elke kanker terecht in elk ziekenhuis. Je hoeft geen prof oncologie te zijn om te weten dat het beter zou zijn mochten bepaalde ziekenhuizen zich specialiseren in bepaalde kankers. Er is immers een duidelijk verband tussen de kwantiteit - het aantal behandelde patiënten met die specifieke kanker - en de kwaliteit - het resultaat van de behandeling. Ten derde dromen we van meer transparantie voor patiënten. Die moeten beter geïnformeerd worden over waar ze het best terechtkunnen voor welke behandeling.”

Michils vervolgt: “En om te verzachten, dromen we ervan dat de patiënt nog meer centraal gesteld wordt. Als patiënt heb je het recht om je mening te zeggen, om alle informatie te krijgen in klare taal,… Power to the patient dus, ook nadat je uit het ziekenhuis ontslagen wordt. Dan is er een gecoördineerd zorgpad nodig met de patiënt centraal. In onze organisatie passen we dat zelf ook toe: de commissies die beslissen over de onderzoeken die we financieren, bestaan uit experts én uit patiënten. En elk dossier dat we bij de overheid aankaarten, onderbouwen we met kwantitatieve en kwalitatieve getuigenissen.”

Politieke prioriteiten
Om die dromen te realiseren, moeten in de komende legislatuur drie prioriteiten gerealiseerd worden, vindt Michils. “We moeten stappen zetten om tabak verder weg te duwen. Dat kan via een aangepast accijnzenbeleid, een verbod van tabaksreclame op de verkoopsplaats, een uitstalverbod van tabak,… Wat betreft de expertisecentra en transparantie van behandelingen moeten er netwerken getekend worden, moeten afspraken gemaakt worden en moet de financiering herzien worden. En uiteraard is ook het centraal zetten van de patiënt in het zorgtraject een duidelijke prioriteit. Dat betekent het verderzetten van een cultuurverandering.”

Om de zorg- en welzijnssector te veranderen en te verbeteren, hebben we nood aan durvers, dromers en doeners. Hoort u daar ook bij? Wil u graag inspiratie van andere toekomstdenkers? Schrijf dan nu in voor het congres van Voka Health Community op 24 september in Londerzeel! 

Ontdek hier de visie van onze andere toekomstdenkers.

Contactpersoon

Ria Binst

Projectmanager Health Community

Ontdek de visie van onze toekomstdenkers!

Ontdek hier de visie van onze toekomstdenkers in het kader van de betaalbaarheid van ons zorgsysteem.