Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Podcast 5’vr12: Voorkom met integraal waterbeleid nieuwe vergunningenstop

Podcast 5’vr12: Voorkom met integraal waterbeleid nieuwe vergunningenstop

  • 28/11/2023

In de podcast 5 minuten voor 12 lanceert Voka voorstellen die de samenleving en de economie vooruithelpen. In deze aflevering komt het thema waterbeleid aan bod.  

Hoewel de toestand van onze waterlopen is verbeterd, vooral door inspanningen van de industrie en collectieve waterzuivering, zijn we nog niet waar we moeten zijn. Uit de zesjaarlijkse evaluatie van de waterkwaliteit blijkt dat we de Europese doelstelling – tegen 2027 een goede toestand halen van onze waterlopen – niet zullen halen. Zonder actie zal dit leiden tot een vergunningenstop, wat nefast is voor een heel aantal bedrijven. 

Na 2027 mogen we potentieel niet meer lozen op het oppervlaktewater en in de riolering. We moeten vandaag handelen om dat te voorkomen.

Katelijne Haspeslagh, adviseur milieu & klimaat bij het Voka Kennis- en Lobbycentrum

Zolang er geen integrale aanpak komt, blijft het dweilen met de kraan open. We moeten nu starten met het voorbereidend juridisch werk zodat we afwijkingen op tijd kunnen aanvragen. Maar om een totale vergunningenstop te vermijden, moeten we ook pleiten bij Europa voor een aanpak die rekening houdt met de sterk verstedelijkte context. Net zoals voor stikstof moeten we een programmatische aanpak uitwerken waar ook diffuse bronnen in kaart gebracht worden en de meest kostenefficiënte maatregelen worden meegenomen. 

Contactpersoon

Katelijne Haspeslagh

Adviseur Milieu & Klimaat

Proximus
AW_Welt_6stappenplan
imu - vzw - Uzbrussel
imu - vzw - Altez