Skip to main content
  • Nieuws
  • Pilootprojecten geïntegreerd preventiebeleid burn-out

Pilootprojecten geïntegreerd preventiebeleid burn-out

  • 18/07/2018

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block werkt met diverse betrokken instellingen aan een geïntegreerd en gecoördineerd preventiebeleid inzake werkgerelateerde psychische aandoeningen, waaronder burn-out.

Voor een geïntegreerd beleid zijn op elk preventie- en interventieniveau acties en projecten nodig samen met transversale initiatieven. In samenspraak met stakeholders kwam reeds een actieplan tot stand met de verschillende (sub)doelstellingen op elk interventieniveau.’

Heb je een lopend pilootproject rond burn-outpreventie (of een projectplan dat je voor het einde van dit jaar wil lanceren) dat gebaseerd is op de doelstellingen uit dit actieplan? Dien dan een kandidatuur in om in aanmerking te komen voor een financiële ondersteuning. De uiterste indieningsdatum van de kandidatuur is 21 september 2018. Bekijk de voorwaarden.

Er worden overigens nog twee infosessies georganiseerd waarop extra vragen kunnen gesteld worden met betrekking tot de kandidaatstelling. Deze infosessies worden georganiseerd op de onderstaande data:
•    02/08/2018: Infosessie 1 - 9u – 12u: Uitleg dossier kandidaatstelling en actieplan, gevolgd door Q&A 
•    03/09/2018: Infosessie 2 - 9u – 12u: Uitleg betreffende de benodigde rapportage tijdens de pilootprojecten, gevolgd door Q&A

 

 

Proximus
AW_Welt Whitepaper Inclusieve leidinggevende
Gent Jazz
IMU - vzw - De belegger