Skip to main content
Map

Perspectief. Een plan.

  • 24/04/2020

De crisis hakt hard in op onze economie en ons sociaal weefsel. Ondernemingen zien af. Met z’n allen staan we achter de genomen maatregelen. Maar tegelijkertijd vragen ondernemingen dat er werk wordt gemaakt van een intelligente en gefaseerde heropstart. Het besef groeit dat we in afwachting van antivirale middelen, testing op grote schaal en finaal een vaccin dat het virus definitief verslaat, moeten leren (samen)leven en werken met dit nieuwe “normaal”.

Als ik dit schrijf zijn we 16 april en de ochtend na de persconferentie van de Nationale Veiligheidsraad. U weet wel, die waar plots beslist werd weer bezoek toe te laten in onze rust- en verzorgingstehuizen.

Van het door Voka West-Vlaanderen gevraagde leiderschap en een krachtig signaal omtrent een begin van perspectief op een exitplan was gisteren geen sprake. Zucht. Boos en verontwaardigd waren we en dat hebben we ook duidelijk gemaakt t.a.v. onze beleidsverantwoordelijken.

Maar wat doen we als West-Vlamingen na een ontgoocheling? Niet trunten, de rug rechten en deuredoen.

Voor ik mijn pleidooi verderzet is een diepe buiging voor al onze heroes in de zorginstellingen op zijn plaats. Hun roeping is gebaseerd op een onbaatzuchtige inzet voor het leven waarbij expertise – en dus kennis en kunde – de marsrichting aangeeft. Dat en hun werkkracht zorgen ervoor dat we het virus vandaag bij het nekvel hebben.

Maar nu moeten de handen aan de ploeg van ons economisch bestel en is een baatzuchtige inzet nodig voor het welzijn en de welvaart van allen. Het slot moet van de economie. En dat marsbevel komt enkel onze verkozenen toe. Nu!

“Laat ons ondernemen. Laat ons zorgen voor werk- en jobzekerheid. Laat ons koopkracht creëren. Laat ons mensen perspectief geven.”

Bert Mons, Algemeen directeur

De cijfers zijn immers hallucinant. 9 op de 10 bedrijven kennen door de coronamaatregelen een omzetverlies. Eén op de drie bedrijven ligt door corona stil of ziet zijn omzet met driekwart verminderd. We kunnen ons geen langere lockdown veroorloven. Andere Europese landen gingen ons voor en tonen hoe het kan.

Uit een recente rondvraag bij onze leden is gelukkig enig optimisme te bespeuren. Steeds meer bedrijven plannen om weer geheel of gedeeltelijk op te starten. We zijn er klaar voor. De motor van de exportnatie België – Vlaanderen dus – moet opnieuw aanslaan en onder strenge voorwaarden een nieuw normaal omarmen. Uitstel is geen optie.

Beste politici, geef de mensen opnieuw perspectief door hen het (nieuwe) normale leven te laten hervatten. Wij als ondernemers hebben al afdoende bewezen dat we veilige arbeidsomstandigheden kunnen creëren, in diverse sectoren. En dus kunnen we dat ook nu. Laat ons ondernemen. Laat ons zorgen voor werk- en jobzekerheid. Laat ons koopkracht creëren. Laat ons mensen perspectief geven.

Mijn geloof in onze medische wereld is groot. Mijn geloof dat volksgezondheid en economie geen tegenpolen zijn, maar elkaar versterken zowaar nog groter.

Contactpersoon

Bert Mons

Gedelegeerd bestuurder

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag