Skip to main content
 • Nieuws
 • Pendelfonds subsidieert duurzaam woon-werkverkeer

Pendelfonds subsidieert duurzaam woon-werkverkeer

 • 16/01/2017

De Vlaamse overheid wil het woon-werkverkeer duurzamer maken. Daartoe richtte het onder meer het Pendelfonds op dat projecten subsidieert die een duurzaam woon-werkverkeer moeten bevorderen. Voor West-Vlaanderen kunnen projecten in Brugge, Damme, Kortrijk, Lendelede, Lichtervelde en Oostende voor de subsidie in aanmerking komen.

Pendelfonds

De Vlaamse overheid wil tegen 2020 het aandeel van de auto in het woon-werkverkeer van een kleine 70% naar 60% doen dalen. De fiets en het openbaar vervoer moeten in het woon-werkverkeer elk een aandeel van 20% krijgen. Om die ambitieuze doelstellingen te bereiken werd onder meer het Pendelfonds opgericht.

Het Pendelfonds subsidieert projecten die een duurzaam woon-werkverkeer bevorderen. Projecten die tot doel hebben om het aantal autoverplaatsingen op het vlak van woon-werkverkeer te verminderen kunnen in aanmerking komen voor subsidiëring uit het fonds.

Bedrijven, bedrijvengroepen of andere private instellingen kunnen de subsidie aanvragen. Het bedrag van de subsidie is afhankelijk van de duur van het project (max. 4 jaar). De subsidie bedraagt maximaal de helft van de kosten die aan de projectuitvoering verbonden zijn.

Onder andere de volgende maatregelen komen in aanmerking voor subsidiëring:

 1. Infrastructuuraanpassingen die fietsverplaatsingen of carpooling ondersteunen (vb. fietsenstalling, douches, lockers, …)
 2. Aankoop en leasing van bedrijfsfietsen
 3. Gebruik van auto- en fietsdeelsystemen
 4. Vergoedingen voor het gebruik van openbaar vervoer
 5. Kosten voor fietsonderhoud
 6. Fietsvergoedingen
 7. Aankoop van fietsersuitrusting (regenkledij, fietshelm, fietshesje, fietsslot, …)
 8. Onkosten voor communicatie- en sensibiliseringsinitiatieven
 9. Projectcoördinatiekosten

De focus ligt op bedrijven die gelegen zijn in congestiegevoelige gebieden. Voor West-Vlaanderen gaat het om volgende gemeenten: Brugge, Damme, Kortrijk, Lendelede, Lichtervelde, Oostende. Enkel bedrijven die in deze gemeenten liggen komen dus in aanmerking voor subsidies uit het Pendelfonds.

De oproep tot indienen van projecten in het kader van dit pendelfonds werd op 16 januari 2017 officieel gelanceerd. Indien uw bedrijf wilt intekenen, moet u voor 13 februari 2017 een dossiernummer aanvragen. Voor de verdere uitwerking en eigenlijke indiening van het dossier heeft u dan nog tijd tot 1 mei 2017 de tijd. De minister beslist over de ingediende dossiers na advies van een Begeleidingscommissie.